Marte Kolsum


Doctoral Research Fellow


 • Marte Kolsum :
  Barns erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven § 1-1 - særlig om forholdet til oppreisningsansvar etter § 3-5
  Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2020 DOI
 • Marte Kolsum :
  Forholdet mellom rettstenkning og rettsdogmatikk - en rettsvitenskaplig balansegang i et dogmatisk arbeid
  2021
 • Marte Kolsum :
  Presentasjon av doktorgradsprosjekt
  2021
 • Marte Kolsum :
  Barns erstatningsansvar
  2020

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Tort Law


  Member of research group  TEO-H4 4.510

  Click for bigger map