Bente Martinussen
Photo: Sunniva C.D. Werkland
Bente Martinussen
Lærerut. og pedagogikk campus Alta bente.martinussen@uit.no 78450188 ALTA Alta, Btr. 1-2-3

Martinussen, Bente • Martinussen, Bente; Agdestein, Magdalena W. "Fremde als Bedrohung", "Nachbarvölker übers Ohr hauen" Sagenmotive aus Norwegen. LIT Verlag 2010 (8) ISBN 978-3-643-50143-1. ISSN 1819-1118.s 154 - 161.
 • Martinussen, Bente. Teacher tool kit for border language contacts. 2008.
 • Martinussen, Bente. Anders Porsanger, den første språkforskeren fra Finnmark. Den samiske språkuka 2019 2019-10-21 - 2019-10-21 2019.
 • Martinussen, Bente. Hvor er Ingen? Norsk/dansk skriftspråkshistorie fra Finnmark. Forskingsdagene 2019-09-23 - 2019.
 • Martinussen, Bente. Hva er det strategisk å gjøre for å styrke samisk? Barnehagen som et samisk språkmiljø skiller seg fra en norsk barnehage som også driver språkutvikling og språkstimulering. Derfor må den samiske barnehagen tenke annerledes.. Samisk språkbevaring i Alta - hvordan få flere til å velge å snakke samisk til sine barn+ 2019-05-23 - 2019-05-23 2019.
 • Martinussen, Bente. Skriverammer i andrespråksundervisning. NOLES Forskningskonferanse 2019 2019-03-11 - 2019-03-13 2019.
 • Martinussen, Bente. Samisk som andrespråk, å undervise i egentlige minoritetsspråk. Samisk læremidler 2018-10-23 - 2018.
 • Martinussen, Bente. Dybdelæring og literacy i andrespråksundervisning. NOLES 2017-03-27 - 2017-03-29 2017.
 • Martinussen, Bente. Dialektgrenser i vottemønstre Nye impulser spres gjennom kvinnenettverk. Troms husflidslag 2016-09-12 - 2016.
 • Martinussen, Bente. Å utvikle et felles fagspråk for lærerne på skolen Individbasert mot gruppebasert kompetanseutvikling i lesing, Vest-Finnmark. NOLES 2015-03-23 - 2015-03-25 2015.
 • Martinussen, Bente. Vottemønster og dialekter. Søndagsforedrag 2014-02-23 - 2014.
 • Martinussen, Bente. Norsk som andrespråk eller fremmedspråk. Det flerspråklige og flerkulturelle nord - i barnehage og skole 2014-11-13 - 2014-11-14 2014.
 • Martinussen, Bente. Dialektgrenser i vottermønstrene. Åpning av votteutstilling 2013-01-27 - 2013-01-27 2013.
 • Martinussen, Bente. Lesing og skriving, tilpasset opplæring med utgangspunkt i elevtekstene. Læringsdagene i Vest-Finnmark 2012-10-04 - 2012-10-05 2012.
 • Martinussen, Bente. Lesekompetanse Hva vil det si å kunne lese. Fylkesbibliotekskonferanse 2012-10-31 - 2012-11-02 2012.
 • Martinussen, Bente. Dialektgrenser i vottestrikkinga. Tromsø strikkefestival 2012-10-13 - 2012-10-14 2012.
 • Martinussen, Bente. Å utvikle lesekompetanse. Fylkesbibliotekskonferanse 2012-10-31 - 2012-11-02 2012.
 • Martinussen, Bente. Ordlæring. Fylkesbibliotekskonferanse 2012-10-31 - 2012-11-02 2012.
 • Martinussen, Bente. Broderi og begynneropplæring. Forskningsdagene 2012-09-20 - 2012-09-29 2012.
 • Martinussen, Bente. Norsk som andrespråk og som fremmedspråk. Norsk som andrespråk 2012-10-17 - 2012-10-21 2012.
 • Martinussen, Bente. Dialektforskjeller i vottemønstre. Møte 2011-01-21 - 2011.
 • Martinussen, Bente. Leseutvikling i en tospråklig situasjon. Lesing, videreutdanning for lærere i Finnmark 2010-11-02 - 2010-11-03 2010.
 • Martinussen, Bente. Dialektgrensene i vottemønstrene Spredning av innovasjoner i vottemønstre. 2010.
 • Martinussen, Bente. Russenorsk Norsk-russisk samarbeid uten felles språk. Forskningdagene 2009 2009-10-25 - 2009-10-25 2009.
 • Martinussen, Bente. Russenorsk Norsk-russisk samarbeid uten et felles språk. Forskningsdagene 2009 2009-10-19 - 2009-10-19 2009.
 • Martinussen, Bente. Lesestimulering på mellomtrinnet. NOLES 2009-05-12 - 2009-05-13 2009.
 • Martinussen, Bente. Lesestimulering og forfatterbesøk. Skolebibliotek 2008-10-30 - 2008-10-31 2008.
 • Martinussen, Bente. Språkstimulering : de eldste barna i barnehagen. Flerkulturelt arbeid i barnehagen 2008-02-26 - 2008-02-26 2008.
 • Martinussen, Bente. Samisk språkstruktur. NOLES, Norsk i lærerutdanninga 2007-10-29 - 2007-10-30 2007.
 • Martinussen, Bente. Teacher training in border language teaching. Teacher training workshop 2007-03-28 - 2007-03-31 2007.
 • Martinussen, Bente. Lokal tilpasning i leseopplæringa. Begynneropplæring i en tospråklig kontekst 2007-04-26 - 2007-04-27 2007.
 • Martinussen, Bente. Språkstimulering i barnehagen. utenTitteltekst 2007-09-20 - 2007-09-21 2007.
 • Martinussen, Bente. Språklek og barnelitteratur. NOLES 2007-09-29 - 2007-09-30 2007.
 • Martinussen, Bente. Å kommunisere med begrenset kjennskap til hverandres språk. utenTitteltekst 2007-11-06 - 2007-11-06 2007.
 • Martinussen, Bente. Forutsetninger for tospråklig utvikling. utenTitteltekst 2007-10-04 - 2007-10-04 2007.
 • Martinussen, Bente. Språkstimulering - de eldste barna i barnehagen. Flerkulturelt arbeid i barnehagen, nettverkssamling 2006-02-26 - 2006-02-26 2006.
 • Martinussen, Bente. Nachbarsprache in die Lehrerfortbildung Neighbouring Language Teaching in Teacher Training. Zusammen lernen - Projekte und Initiativen in Grenzregionen, Languages and Borders-konferansen 2006 2006-11-29 - 2006-12-01 2006.
 • Martinussen, Bente. Lesestimulering og leseutvikling Rapport fra et prosjekt på Elvebakken skole. (omtale) 2006.
 • Martinussen, Bente. Leseutvikling og leseutviklingsskjema. Seminarrekken Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 2006-11-22 - 2006-11-22 2006.
 • Martinussen, Bente. Lesbarhet i lærebøker for grunnskolen over 25 år En sammenlikning av bøker for mellomtrinnet fra 1981 og 2006. Seminarrekke Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 2006-11-22 - 2006-11-22 2006.
 • Martinussen, Bente. Norskfaget fram til i dag. Læringsdagene ved Høgskolen i Finnmark 2005 2005-09-11 - 2005-09-11 2005.
 • Martinussen, Bente. Altamålet : samling i sentrum. Finnmark Dagblad 2005.
 • Martinussen, Bente. Kontrastiv innføring i dari og arabisk. Læringsdagene ved Høgskolen i Finnmark 2004 2004-09-23 - 2004-09-23 2004.
 • Martinussen, Bente. Språkendringer i Finnmark Language change in Finnmark. 2004 (1) ISBN 8279381007.
 • Martinussen, Bente. Vi ønskjer oss lesehestar - lesestimulering og leseglede. Leselyst og leseglede, skolebibliotekkonferansen 2004 2004-03-29 - 2004-03-30 2004.
 • Martinussen, Bente. Hva er vanskelig for utlendinger i norsk?. utenTitteltekst 2004-09-26 - 2004-09-26 2004.
 • Martinussen, Bente. Anders Porsanger : Finnmarks første lingvist. Finnmark Dagblad 2003.s 3 - .
 • Martinussen, Bente. Norskstudiet i Murmansk. utenTitteltekst 2001-09-26 - 2001-09-26 2001.
 • Martinussen, Bente. The Norwegian Language in Finnmark. Council of Europe In-Service Training Programme for Educational Staff 2001-08-06 - 2001-08-12 2001.
 • Martinussen, Bente. Languages in a Multilingual Region Challenges and Approaches to the Teaching of Minority and Foreign Languages in a Multilingual Region - Language Contact in the Barents Region as an Example. 2001.
 • Martinussen, Bente. Blir norsk trua av engelsk ?. utenTitteltekst 2001-09-26 - 2001-09-26 2001.
 • Johansen, Ole Martin; Martinussen, Bente. Fagplan, grunnkurs i lese- og skriveopplæring. 2000.
 • Martinussen, Bente. Palataler i Finnmark. Møtet om norsk språk, MONS 2000.
 • Martinussen, Bente. Språktypologi. utenTitteltekst 2000.
 • Martinussen, Bente. Hvordan er norsk vanskelig å lære som fremmedspråk ?. utenTitteltekst 2000.
 • Martinussen, Bente. Norske tallord i samisk. Femte nordiska dialektologkonferencen 1994-08-17 - 1994-08-21 1994.
 • Martinussen, Bente. Samiske kvinner og språkskiftet i Nord-Norge. Ottar 1991 (4). ISSN 0030-6703.s 53 - 55.
 • Martinussen, Bente. Samiske kvinner og språkskifte i Nord-Norge. Kvinneforskningsmaraton 1991-06-15 - 1991-06-15 1991.
 • Look at all works in CRIStin →
  Alta, Btr. 1-2-3