Bilde av Ekeland, Torun Granstrøm
Photo: Sunniva C.D. Werkland
Bilde av Ekeland, Torun Granstrøm
Department of Education tek002@post.uit.no +4778450185 Alta

Torun Granstrøm Ekeland • Torun Granstrøm Ekeland :
  Designing and Reflecting on Process Quality: A Case Study of Encounters and Clashes among First-year Students in Teacher Education
  Scandinavian Journal of Educational Research 2021 ARKIV / DOI
 • Iuliia Afonkina, Werner Bigell, Valerii Chernik, Torun Granstrøm Ekeland, Tatiana Kuzmicheva, Kirsten Elisabeth Stien et al.:
  Encounters in and with Summer Camps—Happy Childhood, Alternative Bildung, or What?
  Education Sciences 2021 ARKIV / DOI
 • Torun Granstrøm Ekeland :
  Enactment of Sámi Past in School Textbooks: Towards Multiple Pasts for Future Making
  Scandinavian Journal of Educational Research 2017 DOI
 • Torun Granstrøm Ekeland, Kirsten Stien :
  Disconcertments in Knowledge Practices in Teacher Education: Collaborative Interrelations in Shared Rooms.
  Journal of Education and Human Development (New York) 15. September 2015 DOI
 • Torun Granstrøm Ekeland , Britt Kramvig :
  Negotiating Terrains: Stories from the Making of "Siida"
  Science & Technology Studies 2013 DATA / FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Britt Kramvig, Torun Granstrøm Ekeland :
  Negotiating Terraine: Stories from the making of Siida
  Science & Technology Studies 2012
 • Torun G. Ekeland :
  Dataspill som kulturmøter i sosiale kontekster
  Tidsskrift for kulturforskning 2009
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Seks turer i fortellingenes skoger : om innovative utviklingsprosesser og kunnskapsmøter
  Digital kompetanse 2006
 • Torun G. Ekeland :
  Fortid som fortellinger - i turistindustrien og i vitenskapelig arkeologi
  Primitive tider 2001
 • Torun G. Ekeland :
  Kommentar til kommentarene
  Primitive tider 2001
 • Torun G. Ekeland :
  Museumsdidaktikk som kunnskapsfremstillernes dilemma
  Nordisk Museologi 1999
 • Torun Granstrøm Ekeland :
  "En lesning av Jane Flax: postmodernism and gender relations in feminist theory"
  K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge 1993
 • Torun Granstrøm Ekeland :
  The "Edginess" of Creating and Renewing a Sámi Searvelátnja/Shared room in a City in Northern Norway.
  2017
 • Torun Granstrøm Ekeland :
  By-samiske utfordringer. Kampen om å etablere og videreutvikle egen samisk grunnskoleklasse i en nordnorsk by.
  2017
 • Torun Granstrøm Ekeland, Kirsten Stien :
  Torun G. Ekeland og Kirsten E. Stien, UiT, ILP, campus Alta Kort sammendrag av arbeidet i prosjektet Sami Children Voices, høst 2016: 1. Presentasjon av kapittelutkast i forskningsprosjektet: Engaging the Voices of Sámi Children. Workshop Research group: Narrating the Postclonial North.
  2016
 • Torun Granstrøm Ekeland, Kirsten Stien :
  Observing knowledge practices in Sami teacher training education.
  2014
 • Torun Granstrøm Ekeland , Britt Kramvig :
  Siida Negotiating: designing and ontics
  2013
 • Kirsten Stien, Torun Granstrøm Ekeland :
  Et nytt fakultet i Nord?
  Nordlys 28. October 2012
 • Torun Granstrøm Ekeland , Kirsten Elisabeth Stien :
  Et nytt fakultet i nord?
  Nordlys 12. October 2012
 • Kirsten Stien, Torun Granstrøm Ekeland :
  Praksisformidling og kunnskapstradisjon
  2012
 • Torun Granstrøm Ekeland , Kirsten Elisabeth Stien :
  Postkoloniale møter i grunnskolens kunnskapspraksis
  2012
 • Britt Kramvig, Torun Granstrøm Ekeland :
  Partial connections: Stories from the making of Siida
  2012
 • Liv Byrkjeflot, Torun G. Ekeland :
  Nettstedet: Digital kompetanse og spill
  2009
 • Torun G. Ekeland, Liv Byrkjeflot :
  Digital kompetanse og spill
  2008 OMTALE
 • Torun G. Ekeland :
  Utprøving av dataspill i ulike læringskontekster
  2008 OMTALE
 • Torun G. Ekeland :
  Dataspill som multimodal tekst : en undersøkelse av situering av dataspill i øvingsskolen
  2008 OMTALE
 • Liv Byrkjeflot, Torun G. Ekeland :
  Lider lærere av teknofobi?
  Utdanning 2007 OMTALE
 • Liv Byrkjeflot, Torun G. Ekeland :
  Dataspill og læring - presentasjon om spillutvikling
  2007
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Erfaringsrapport fra DLA-prosjektet "SIIDA - kampen om framtida"
  2006
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Siida : spillet om fortiden
  2005
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Rundbordsdiskusjon om digitale læringsarenaer (DLA)
  2005 OMTALE
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Spill og læring - erfaringer fra utviklingsarbeid på læringsspillet Siida
  ITU skriftserie 2005 FULLTEKST
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Digitale læringsressurser : utprøving av ressursene fra DLA-prosjektet "Siida"
  2005
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Dataspill - spill om det kollektive minnet
  Universitetet i Oslo 2004 OMTALE
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Spillet om fortida
  Dagbladet 02. August 2004
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Læringsspillet Siida
  2004
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Siida : spillet om fortiden, kampen om fremtiden
  2004
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Siida, spillet om fortiden, kampen om framtiden : et læringsspill som setter i gang sosiale samhandlinger. Ungdomstrinn/Videregående
  2004
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Siida : en intertekstuell aktivitet mot kompetanseoppbygging
  2004
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Læringsspillet Siida som en digital læringsarena
  2004
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Kan spill skape nye fremtidsbilder : om utviklingen av Siida
  2004
 • Torun G. Ekeland, Britt Kramvig :
  Siida - spillet om fortiden, kampen om fremtiden
  2003
 • Torun G. Ekeland :
  "Fortidsminner" som kulturens fortellinger om seg selv
  Viten (www.viten.com) 2001 OMTALE
 • Torun G. Ekeland :
  Arkeologisk kunnskap som sosial konstruksjon. Genealogi som redskap for en polysemisk representasjon av fortidig materiell kultur i skolens undervisning
  UiT Norges arktiske universitet 1999

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →