JanErikHenriksen.jpg
JanErikHenriksen.jpg
Department of Child Welfare and Social Work jan.e.henriksen@uit.no +4778450284 Alta ALTA D117

Henriksen, Jan-Erik


Professor, Social work


 • Doering, Nina; Dudeck, Stephan; Elverum, Shelly; Fisher, Charleen; Henriksen, Jan-Erik; Herrmann, Thora Martina; Milton, Justin; Kramvig, Britt. Improving the relationships between Indigenous rights holders and researchers in the Arctic: an invitation for change in funding and collaboration. Environmental Research Letters 2022. ISSN 1748-9326.s doi: 10.1088/1748-9326/ac72b5.
 • Henriksen, Jan-Erik; Kramvig, Britt; Doering, Nina; Dudeck, Stephan; Elverum, Shelly; Fisher, Charleen; Herrmann, Thora Martina; Laptander, Rosa; Milton, Justin; Omma, Elle Merete; Saxinger, Gertrude; Scheepstra, Annette J. M.; Wilson, Katherine. Improving the relationships between Indigenous rights holders and researchers in the Arctic: an invitation for change in funding and collaboration. Environmental Research Letters 2022; Volum 17 (6). ISSN 1748-9326.s doi: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac72b5.
 • Henriksen, Jan-Erik; Hydle, Ida Marie. Refleksjonsverksted som ledelsesverktøy i NAV. Orkana Forlag 2021 ISBN 978-82-8104-483-8.s 381 - 402.s doi: 10.33673/OOA20211/15.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Sámi reindeer herding as resilient way of life. Routledge 2021 ISBN 9781003048428.s 257 - 270.s doi: https://doi.org/10.4324/9781003048428.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt. Applying a decolonized understanding in healing processes. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.s 9 - 27.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Participatory handling of conflicts in Sámi areas.. International Social Work 2016; Volum 59 (5). ISSN 0020-8728.s 627 - 639.s doi: 10.1177/0020872816650731.
 • Henriksen, Jan Erik. From housing campaign to multicultural understanding: The development of professional social work in Sámi areas in Norway. International Social Work 2016; Volum 59 (5). ISSN 0020-8728.s 587 - 599.s doi: 10.1177/0020872816648203.
 • Henriksen, Jan Erik. The extended Sámi family in a social network perspectice. 2015 ISBN 978-0-9922814-6-5.s 113 - 130.
 • Henriksen, Jan Erik. Refleksjoner om avdekking av seksuelle overgrep i små samfunn. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 75 - 96.
 • Henriksen, Jan Erik. Lokalmiljøet - hemsko eller ressurs i voldssaker? En sammenligning av seksuell overgrepsproblematikk i Kautokeino på 1980 - tallet og 2000- tallet. 2011.s 27 - 39.
 • Henriksen, Jan Erik. They can never take my dignity. Social and cultural capital among reindeer herders in Finnmark. 2008 ISBN 978-82-995758-7-4.s 147 - 151.
 • Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii; Henriksen, Jan Erik. Sørsamisk kulturforståelse i kommunale helse- og sosialtjenester?. (omtale) 2004.s 175 - 189.
 • Henriksen, Jan Erik; Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii. Kultur og etnisitet i praksis. 2004.s 12 - 23.
 • Henriksen, Jan Erik. Den samiske storfamilien i et nettverksperspektiv. 2004.s 40 - 59.
 • Henriksen, Jan Erik. Det kultur-kontekstuelle nettverksdiagrammet som redskap i familieråd og nettverksarbeid. 2004.s 60 - 72.
 • Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii; Henriksen, Jan Erik. Kunnskapsutvikling gjennom refleksjon - hva har vi lært av artiklene?. (omtale) 2004.s 202 - 215.
 • Henriksen, Jan Erik. Behovet for en utvidet nettverkstilnærming - det kultur-kontekstuelle nettverksdiagrammet som redskap. 2002 (1).s 59 - 76.
 • Henriksen, Jan Erik. Meahcis lávostallan - sámi servodaga árbevirolaš fierpmádagat. ? 2000 (jan.99).s 9 - 16.
 • Henriksen, Jan Erik. Kinship -a fundamental aspect of the sami welfare society. 1999 (9).s 23 - 36.
 • Henriksen, Jan Erik. På lavvotur : om nettverkstradisjoner i det samiske samfunn. Nordisk sosialt arbeid 1999; Volum 19 (1). ISSN 0333-1342.s 10 - 18.
 • Munkejord, Mai Camilla; Hætta, Susanne; Eira, June Brita; Giæver, Anne; Henriksen, Jan Erik; Mehus, Grete; Ness, Tove Synnøve Mentsen; Silan, Wasiq I-An Gao. Coming of age in indigenous societies. 2021 ISBN 978-82-690678-5-9.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt. Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Processes.. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Prosesses. 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.s 9 - 27.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt. Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding to Social Work and Healing Processes.. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.s 163 - 180.
 • Tronvoll, Inger Marii; Henriksen, Jan Erik; Moe, Anne. Hjelp i kontekst : praksis, refleksjon og forskning. (omtale) 2004 ISBN 8276010970.
 • Munkejord, Mai Camilla; Henriksen, Jan-Erik; Eira, June Brita; Giæver, Anne; Mehus, Grete; Ness, Tove Synnøve Mentsen; Hætta, Susanne; Silan, Wasig. Coming of age in indigenous societies. 26th Nordic Congress of Gerontology (data) 2022-06-08 - 2022-06-10 2022.
 • Henriksen, Jan-Erik; Sedahl, Monica Skrindo. Introduksjon til lærende fellesskap. Fagdag for barne- og ungetjenesten 2022-05-31 - 2022-05-31 2022.
 • Henriksen, Jan-Erik. Nature- human relationships. A thematic analysis of photo stories told by older North Sami.. 26. Nordic Geriatric Congress 2022-06-07 - 2022-06-10 2022.
 • Henriksen, Jan-Erik. Samisk kulturanalytisk kompetanse i NAV Troms og Finnmark. Nav geoturne 2022-04-28 - 2022-04-28 2022.
 • Henriksen, Jan-Erik. Samisk kulturanalytisk kompetanse i NAV Troms og Finnmark. Geoturne i Troms 2022-04-27 - 2022-04-27 2022.
 • Henriksen, Jan-Erik; Dale, Stine. Fra kompetansestyring til selvledelse. Lærende organisasjoner i endring.. Erfaringsseminaret 2022. NAV+ Akademia = sant. 2022-05-03 - 2022-05-03 2022.
 • Munkejord, Mai Camilla; Hætta, Susanne; Eira, June Brita; Giæver, Anne; Henriksen, Jan-Erik; Mehus, Grete; Ness, Tove Synnøve Mentsen; Silan, Wasiq I-An Gao. Coming of Age in Indigenous Societies. Power Point slynge med utdrag av fotovoice boken i anledning Februar 6.2022 2022-02-06 - 2022-03-06 2022.
 • Henriksen, Jan-Erik. Mekling basert på en samisk kommunikasjonsmodell. UiT fagseminar i tilknytning til Samenes nasjonaldag 2022-02-04 - 2022-02-04 2022.
 • Henriksen, Jan-Erik. Bildefortelling fra boka “Coming of age in indigenous societies”. Photovoice som en dekolonial metode. UiT fagseminar i tilknytning til Samenes nasjonaldag 2022-02-04 - 2022-02-04 2022.
 • Henriksen, Jan-Erik. Mekling basert på en samisk kommunikasjonsmodell. 2022.
 • Munkejord, Mai Camilla; Henriksen, Jan Erik. Hálida boarásmanbeivviid maid borrat. Biepmu masa lea hárjánan. 2021.
 • Henriksen, Jan Erik; Munkejord, Mai Camilla. Forskningsprosjekt om aldring i urfolkssamfunn i Norge og Taiwan. 2021.
 • Munkejord, Mai Camilla; Henriksen, Jan Erik; Eira, June Brita; Mehus, Grete; Ness, Tove Synnøve Mentsen; Silan, Wasiq. Coming of age in indigenous societies - lansering av FOTOBOK og digital fotoutstilling - laget og presentert i samarbeid med Susanne Hætta. Boklansering av Fotobok og digital fotoutstilling 2021-08-24 - 2021.
 • Henriksen, Jan Erik. On nature-based activities and the significance of nature and animals in the photovoice stories narrated by older North Sámi people (preliminary findings). Digital Seminar with Scientific Committee of SAMICARE 2021-08-26 - 2021.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida. Sirkelbasert gruppeveiledning og ledelsesutvikling, del 1.. Kurs for NAV ledere 2019-04-01 - 2019-04-02 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida. Sirkelbasert gruppeveiledning og lederutvikling, del 2.. Kurs for NAV ledere 2019-05-20 - 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida. Introducing peace making circle as a tool to leaders in a bureaucratic welfare state organization. The fifth International Indigenous Voices in Social Work Confrence 2019-08-05 - 2019-08-07 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida. Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry?. The fifth International Indigenous Voices in Social Work Confrence 2019-08-05 - 2019-08-07 2019.
 • Henriksen, Jan Erik. Coming of age in indigenous communities: Ageing, quality of life and homebased elderly care in Sápmi and Atayal region, Taiwan (2019 -2022).. Husbankkonferansen 2019 2019-09-10 - 2019-09-12 2019.
 • Henriksen, Jan Erik. Sirkelbasert veiledning i praksis og utdanning. Med et særlig fokus på samiske forhold.. Nasjonal paksiskonferanse for praksisveiledere i barnevern og sosialt arbeid 2019-05-23 - 2019-05-24 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Fra konflikt til samarbeid. Workshop om bruk av sirkelveiledning for ledere i NAV. Del 2.. Workshop del 2 2019-05-20 - 2019-05-21 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Lauridsen, Marlene Bruun. ALIN wp3: Sirkelveiledning i NAV. Midveiskonferanse i ALIN prosjektet 2019-02-11 - 2019-02-12 2019.
 • Henriksen, Jan Erik. A sami communication model. Kickoff seminar - NFR finansiert forskningsprosjekt; Sami care 2019-03-06 - 2019-03-07 2019.
 • Henriksen, Jan Erik. Decolonization and restorative justice. Vitenskapsteoretisk seminar 2019-04-11 - 2019-04-11 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Sirkelbasert veiledning i praksis og utdanning. Med et særlig fokus på samiske forhold. Nasjonal praksiskonferanse 2019-05-24 - 2019-05-24 2019.
 • Henriksen, Jan Erik. Human Rights and social work with Sami issues. Restorative practice and reconciliation. Gjesterforeleser master 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Alin wp 3: Medtodeutvikling for arbeidsinkludering av unge: inkludering, tillit og gjenoppretting. Prosjektsenminar 2018-08-27 - 2018.
 • Henriksen, Jan Erik. Development of Sami health and wellbeing. First 1000 days in Sapmi. From a global Indginous Mobilization Movement to a local innovation Project in Alta. Open seminar 2018-02-07 - 2018.
 • Henriksen, Jan Erik. Jaktledelse. Jaktlederkurs 2018-05-25 - 2018.
 • Henriksen, Jan Erik. Grønt sosialt arbeid, gjenopprettende praksis og urfolkskunnskap. Den internasjonale sosialarbeiderdagen 2018-03-20 - 2018.
 • Henriksen, Jan Erik. Vold i nære relasjoner. Åpent møte 2017-10-30 - 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. Vold i samiske områder. Perosnalseminar 2017-12-12 - 2017.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Soabahallan i reindriften. Årsmøte i Vestre reinbeitesone 2017-05-23 - 2017.
 • Hydle, Ida; Henriksen, Jan Erik. Decolonising justice and deliberating sustainability A contemporary Nordic case. Indigeneity in the Arctic: Local and Global Experiences 2017-01-19 - 2017-01-20 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. Fra boligaksjon til flerkulturell forståelse. Om utviklingen av samisk sosialt arbeid i Norge etter andre verdenskrig.. Fagseminar under Tråante 2017 2017-02-08 - 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. Gjenopprettende praksis som metode for konflikthåndtering. Fagseminar om vold i nære relasjoner i samiske områder. 2017-03-08 - 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. Innspill til NOU 2016:18; Hjertespråket. Åpnet møte 2017-03-02 - 2017-03-02 2017.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Megling og konflikthåndtering i reindriften. Møte i samarbeidsutvalget for reindriften i Vest Finnmark 2017-03-07 - 2017-03-07 2017.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Soabahallan i reindriften. Årsmøte/dialogmøte i Vestre reinbeitesone 2017-06-23 - 2017-06-24 2017.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Restoring justice ans autonomy in Sami Reindeer husbandry - participatory Research and Empowerment.. Session innlegg (omtale) 2017-06-11 - 2017-06-13 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. From housing campaign to multicultural understanding: The development of professional social work in Sámi areas in Norway.. Keynote foredrag på Alta 2017 (omtale) 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. Den som tier, samtykker ikke. Iešbirgejubmi som positiv kulturell kapital i reindriftssamiske samfunn.. Innspillsmøte om tiltak mot vold i nære relasjoner 2017-10-30 - 2017-10-30 2017.
 • Hydle, Ida Marie; Henriksen, Jan Erik. Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry. Nordic Conference on Reindeer Husbandry Research 2017-05-29 - 2017-05-31 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. Sámi voices in Indigenous social work: Testing and Adaption of circle methodology in Sámi areas. Third International Indigenous Social Work Conference 2014-12-14 - 2015-09-17 2014.
 • Steinnes, Jenny Elise; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Huse, Patrick; Jakobsen, Trond Gansmo; Henriksen, Jan Erik. Lost in Diversity?. 2014 ISBN 978-82-999494-0-8.
 • Henriksen, Jan Erik. En takk til Ante. Fontene 2014 (02/14). ISSN 0805-5432.s 23 - 23.
 • Henriksen, Jan Erik. Health and resilience in healing processes. FN,s forberedende urfolkskonferanse , Alta 2013 2013-06-10 - 2013-06-13 2013.
 • Henriksen, Jan Erik; Andersen, Ann Mari. Four winds,four nations, one force. Internasjonal urfolkskonferanse. 2013-07-08 - 2013-07-12 2013.
 • Henriksen, Jan Erik. Det kyndige blikket. Fontene 2013 (02). ISSN 0805-5432.s 19 - 19.
 • Henriksen, Jan Erik. Høgskolen i Finnmark med nasjonalt ansvar for å utdanne sosialarbeidere også til det nordsamiske området? En postkolonial fortelling. Styremøte for Høgskolen i Finnmark 2012-02-22 - 2012-02-22 2012.
 • Henriksen, Jan Erik. Morgenmøte i NRK Sabmi radio om Samisk barnevernskonferanse. 2011.
 • Henriksen, Jan Erik. Barnehagen som formidler av samiske verdier. Altta siidas perosnalseminar 2011-01-03 - 2011-01-03 2011.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk sosialt arbeid - fra ildsjeler til institusjonalisering?. Samisk barnevernskonferanse 2011-10-18 - 2011-10-19 2011.
 • Henriksen, Jan Erik. Media bidrar til symbolsk vold. Finnmark Dagblad 2010.
 • Henriksen, Jan Erik. SAmetingsvalget 2009 - noen erfaringer sett fra valgnemndas side. Sametingets valgseminar 2010-01-25 - 2010-02-26 2010.
 • Henriksen, Jan Erik. Torfinn Reginiussen som sensor. Altaposten 2010.
 • Henriksen, Jan Erik. Samiske verdier som del av den etniske beredskapen - fargerike kulturbriller eller kroppslige væremåter. Kulturperspektiv i helse- og sosialtjenestene. 2010-09-07 - 2010-09-07 2010.
 • Henriksen, Jan Erik. Barnga - semiotisk kommunikasjon. Kulturperspektiv i helse- og sosialtjenestene. 2010-09-07 - 2010-09-07 2010.
 • Henriksen, Jan Erik. A historical review on the development of indigeous social work in Norway. Association of Social Workers in Northern Canada - annual meeting. 2010-11-06 - 2010-11-06 2010.
 • Henriksen, Jan Erik. Om mobbingen av samiske barn i Alta. Altaposten 2009.
 • Henriksen, Jan Erik. Muitusatni - Tor Regnor Solbakk f. 1940. ? 2009.
 • Henriksen, Jan Erik. Minneord- Tor Regnor Solbakk, f.1940, Båteng, Tana. Ságat - Samisk avis 2009.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk sosialt arbeid- fra ildsjeler til institusjonalisering?. ? 2009 (Jubileumsskrift til).s 157 - 170.
 • Henriksen, Jan Erik. Om mobbing av samiske i Alta. (omtale) 2009.
 • Henriksen, Jan Erik. Omk mobbingen av samiske barn i Alta. Ságat - Samisk avis 2009.
 • Henriksen, Jan Erik. Fra påvirkning til medvirkning til reflekssiv involvering. Om innspill til en revisjon av sosialarbeiderutdanningen sett i et mastergradløp. Ressursseminar vedr. studieplanrevisjon for sosialarbeidferutdanningen ved Høgskolen i Finnmark. 2008-10-09 - 2008-10-09 2008.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk barnehagetilbud i Alta. Altaposten 2008.
 • Henriksen, Jan Erik. Ingen barnehagestrid mellom AP og NSR i Alta. Finnmark Dagblad 2008.
 • Henriksen, Jan Erik. Den som tier, samtykker ikke. Noen betraktninger om det å føle seg som same. utenTitteltekst 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk kultur som verdioverføring - "merkelapper eller " legge merke til lappene"?. Kunnskapsløftet- samisk innhold. Arr. Fylkesmannen i Nordland 2007-05-09 - 2007-05-09 2007.
 • Henriksen, Jan Erik. Samiske verdier og normer. Lavvoen som metafor og som redskap. utenTitteltekst 2007-01-25 - 2007-01-26 2007.
 • Henriksen, Jan Erik. Lokalmiljøet - en hemsko eller ressurs i voldssaker?. Sarahkkas konferanse om vold i nære relasjoner i samiske lokalmiljø 2007-03-02 - 2007-03-03 2007.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk kultur som verdioverføring - "merkelapper" eller "legge merke til lappene"?. Kunnskapsløftet - samisk innhold. Arr: Fylkesmannen i Nordland 2007-05-07 - 2007-05-07 2007.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk kultur som verdioverføring - "merkelapper" eller "legge merke til lappene"?. Kunnskapsløftet - samisk innhold. Arr. Fylkesmannen i Nordland 2007-05-08 - 2007-05-08 2007.
 • Henriksen, Jan Erik. Noen mulige måter å takle kulturmøter på. utenTitteltekst 2006-12-15 - 2006-12-15 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Først folk, sia "finn". Finnmark Dagblad 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Folk og "finn" i Finnmark. Finnmark Dagblad 2006.
 • Henriksen, Jan Erik; Nilsen, Sigrun; Fauske, Halvor; Fauske, Halvor. Kommisjonsvurdering ved ansettelse i 3 sosialfaglige stillinger ved HiF. 2006.
 • Henriksen, Jan Erik; Nilsen, Sigrun; Fauske, Halvor; Fauske, Halvor. Kommisjonsvurdering ved ansettelse i 1 sosialfaglig stilling ved HiF. 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Om Altta Siida A/S. 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Jakten på annerledeshet. Egne samiske normer og verdier?. utenTitteltekst 2006-11-09 - 2006-11-09 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Kulturkontekstuelt nettverksarbeide. utenTitteltekst 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Brennpunkt: Om overgrepsproblematikk i Kautokeino. 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Om overgrepsproblematikk i Kautokeino. 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Innspill til samisk innhold i ny nasjonal læreplan for utdanningsprogram helse og sosialfag for videregående skole. 2005.
 • Henriksen, Jan Erik. Kulturkontekstuell forståelse i Nord Norge. Refleksjoner over mitt, våres og de andres praksis. Ledersamling for BUFetat i Region Nord 2005-09-20 - 2005-09-20 2005.
 • Henriksen, Jan Erik. Helsearbeid i samisk kultur. utenTitteltekst 2005-09-09 - 2005-09-09 2005.
 • Henriksen, Jan Erik. Utviklingen av etnisitetsbegrepet sett fra et samisk urfolksperspektiv. Forskningsseminar i regi av FoU-styret for Samisk Nasjonalt Kompetansesenter psykisk helsevern. 2005-04-28 - 2005-04-28 2005.
 • Henriksen, Jan Erik. Sosialt nettverksarbeid. utenTitteltekst 2005-03-08 - 2005-03-08 2005.
 • Henriksen, Jan Erik. Álttá Siida A/S : En kombinert samisk barnehage og kulturhus i Alta. 2005.
 • Henriksen, Jan Erik. Álttá eller Alaheadju - bruk av samiske stedsnavn i Alta. (omtale) 2004.
 • Josefsen, Eva; Henriksen, Jan Erik. Samiske stedsnavn i Alta. Altaposten 2003.
 • Henriksen, Jan Erik. Statens overtagelse av ansvar for barnevern og familievern - BFDs forslag om lokalisering av regionkontor nord til Alta : notat. 2003.
 • Henriksen, Jan Erik. Det må være fint å velge sine slektninger? Om faddere, navnesøsken og andre nordnorske slektsformer. utenTitteltekst 2002-09-25 - 2002-09-25 2002.
 • Henriksen, Jan Erik. Behovet for en utvidet nettverkstilnærming - det kultur-kontekstuelle nettverksdiagramnmet som redskap. Socialarbete,etnicitet och multikulturalitet. Nordisk seminarium om socialarbete. 2002-08-23 - 2002-08-23 2002.
 • Henriksen, Jan Erik. Kulturell forståelse og betydning for yrkesutøvelsen, med bakgrunn i et etnisk perspektiv. Nordnorsk sosiallederkonferanse 2001 2001-11-07 - 2001-11-08 2001.
 • Henriksen, Jan Erik. Barnga - meeting of cultures. 13th Annual Conference of the European Association for International Education. 2001-12-05 - 2001-12-08 2001.
 • Henriksen, Jan Erik. Det samiske slektskapssystemet som nettverksmodell i sosialt arbeid. Nasjonal praksiskonferanse for sosialarbeiderutdanningene 2001-04-27 - 2001-04-27 2001.
 • Henriksen, Jan Erik. Prosjekt flerkulturell forståelse - et nasjonalt samarbeidsprosjekt med fem høgskoler. Delrapport 2. 2000.
 • Henriksen, Jan Erik. Den samiske klients møte med helse- og sosialapparatet. En kulturfaglig utfordring for utdanningsvesenet. Samisk Utdanningsseminar 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Om kulturmøter sett fra et minoritetsetnisk perspektiv. Helse- og sosialarbeid i tråd med plan for helse- og sosialtjen ester for den samiske befolkningen. 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Gjennomføring av samiske tiltak i barnehager i en tid hvor det fokuseres negativt på samiske spørsmål. Samisk rammeplanseminar for barnehagesansatte 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Formalalaš ja eahpeformalalaš sosialiserenásahusaid oktavuohta sám servodagas. Seminar for samiske barnehager 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk perspektiv. NOnite konferansen 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Hvem eier våre barn? Den samiske barnehagen som emdaktør i oppdragelsen. Seminar for barnehageansatte i Nesseby kommune. 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Det samiske slektskapssystemet som nettverksmodell i sosialpedagogisk arbeid. Lærerkonferanse for barnevernspedagogutdanninger 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Uttalelse vedr. endringer i prinsipper og retningslinjer for opplæring i grunnskolen etter det samiske læreplanverket. Konferanse 1996-11-30 - 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Uttalelse til NFR utredning om samisk forskning. Konferanse 1996-11-30 - 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Merknader til rammeplan for sykepleierutdanning. Konferanse 1996-11-30 - 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Vurdering av oppgave for vidreutdanning til klinisk sosionom. Konferanse 1996-11-30 - 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Integreringskoffert for flerkulturell forståelse i høgere utdanning. 1999.
 • Henriksen, Jan Erik; Rasmussen, Lillian G. Storfamilieråd som barnevernsmetode i samiske områder. 1998.
 • Henriksen, Jan Erik. Fra siida til samfunnsplanlegging. En betydnings- og endringsaanalyse av sosiale relasjoner i det samiske samfunnet. 1993.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Postcolonial understanding.

  Indigenous voices in social work.