Personkort bilde
Associate Professor

Skoglund, Jeanette

RKBU North
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Children’s relationships with birth parents in childhood and adulthood: A qualitative longitudinal study of kinship care. Qualitative Social Work 2019; Volum 18 (6). ISSN 1473-3250.s 944 - 964.s doi: 10.1177/1473325018784646.

 • Skoglund, Jeanette; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee. The meaning and making of childhoods in kinship care - young adults' narratives. Nordic Social Work Research 2018. ISSN 2156-857X.s doi: 10.1080/2156857X.2017.1422139.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Kinship care or upbringing by relatives? The need for ‘new’ understandings in research. European Journal of Social Work 2017. ISSN 1369-1457.s doi: /10.1080/13691457.2017.1364702.

 • Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Skoglund, Jeanette. "Slektsfosterhjem - Mellom barnevern og familie". Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-05-50936-8.

 • Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita. "Kvalitative intervju som evalueringsverktøy - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering"(video 1 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet 2020-09-09 - 2020.

 • Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita. "Det gode intervjuet - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 3 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet 2020-09-09 - 2020.

 • Skoglund, Jeanette. "Slektsfosterhjem. Informasjon om et tilbud for tjenestene" (En kort informasjonsvideo). Digitalt innlegg. Forskningsdagene 2020-09-16 - 2020-09-27 2020.

 • Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita. "Å tilrettelegge for kvalitative intervjuer - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 2 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet 2020-09-09 - 2020.

 • Skoglund, Jeanette. Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Narvik. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord) 2020-08-28 - 2020.

 • Skoglund, Jeanette. «Slekt- og nettverksplasseringer». Faglig innlegg for deltakere på Bufetats workshop. Arrangør: Bufetat region øst.Gjennomført i Teams pga. korona.. Digital workshop - fosterhjem i slekt og nettverk 2020-08-26 - 2020.

 • Skoglund, Jeanette. "Slektsfosterhjem - Hva sier forskningen?". Fagdag om fosterbarn og unge i slektsfosterhjem og andre fosterhjem. Arrangør/sted: Norce, Bergen 2020-02-13 - 2020.

 • Skoglund, Jeanette. Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Kåfjord og Skjervøy kommune, samt Nordreisa og Kvænangen bv.tjeneste. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, holdt i Nordreisa) 2019-11-22 - 2019.

 • Skoglund, Jeanette. Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Målselv, Lenvik og Balsfjord kommune, samt Astafjord bv.tjeneste.. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, holdt i Målselv) 2019-10-02 - 2019.

 • Skoglund, Jeanette. Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Lyngen. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, holdt i Lyngen kommune) 2019-09-24 - 2019.

 • Skoglund, Jeanette. "Plassering i familie – og slektsnettverk: Hva forteller forskningen oss om plassering i slektsnettverk? Erfaringer, begrensninger og veien videre". Fosterhjemskonferansen 2019 2019-05-23 - 2019.

 • Skoglund, Jeanette. "En kunnskapsoversikt om slektsfosterhjem" (Internundervisning, Bupa). Internundervisning BUPA 2019-03-29 - 2019.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Fremmer ettervern selvstendighet eller avhengighet? (Kronikk). Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2018; Volum 10.s 40 - 41.

 • Skoglund, Jeanette. Hvordan forske på oppvekst i fosterhjem hos slekta? (Intervju med UiT, publisert på Forskning.no 11.10.2018). 2018.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Upbringing by relatives. Incorporating new understandings and perspectives into the study of kinship foster care (Doctoral dissertation, University of Tromsø - The Arctic University of Norway). 2018.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Kinship care: Children, young people and young adults understanding of childhood, family life and relations. (Posterpresentasjon, EUSARF 2018 XV International Conference i Porto, Portugal) 2018-10-02 - 2018-10-05 2018.

 • Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Skoglund, Jeanette. Slektsfosterhjem: Barn, ungdom og unge voksnes familie- og barndomsforståelser. (Posterpresentasjon, Barn og unge kongressen, Bergen 2018) 2018-04-23 - 2018-04-27 2018.

 • Skoglund, Jeanette. Unge voksnes fremstillinger av barndom i fosterhjem i egen slekt. (Innlegg sesjon, Sosiologforeningens vinterseminar 2018) 2018-02-02 - 2018-02-04 2018.

 • Skoglund, Jeanette. Slektsfosterhjem: Tiltak eller familie?. (Presentasjon for Fosterhjemsutvalget) 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.

 • Skoglund, Jeanette. Hvordan skal slektsfosterhjem forstås i forskning, som tiltak eller familie?. (Innlegg på jubileumskonferanse for Toril Havik med tema: Trygghet og utvikling for barn plassert av barnevernet) 2016-04-14 - 2016-04-14 2016.

 • Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita. "Kvalitative intervju som evalueringsverktøy - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering"(video 1 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet 2020-09-09 - 2020.

 • Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita. "Det gode intervjuet - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 3 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet 2020-09-09 - 2020.

 • Skoglund, Jeanette. "Slektsfosterhjem. Informasjon om et tilbud for tjenestene" (En kort informasjonsvideo). Digitalt innlegg. Forskningsdagene 2020-09-16 - 2020-09-27 2020.

 • Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita. "Å tilrettelegge for kvalitative intervjuer - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 2 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet 2020-09-09 - 2020.

 • Skoglund, Jeanette. Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Narvik. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord) 2020-08-28 - 2020.

 • Skoglund, Jeanette. «Slekt- og nettverksplasseringer». Faglig innlegg for deltakere på Bufetats workshop. Arrangør: Bufetat region øst.Gjennomført i Teams pga. korona.. Digital workshop - fosterhjem i slekt og nettverk 2020-08-26 - 2020.

 • Skoglund, Jeanette. "Slektsfosterhjem - Hva sier forskningen?". Fagdag om fosterbarn og unge i slektsfosterhjem og andre fosterhjem. Arrangør/sted: Norce, Bergen 2020-02-13 - 2020.

 • Skoglund, Jeanette. Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Kåfjord og Skjervøy kommune, samt Nordreisa og Kvænangen bv.tjeneste. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, holdt i Nordreisa) 2019-11-22 - 2019.

 • Skoglund, Jeanette. Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Målselv, Lenvik og Balsfjord kommune, samt Astafjord bv.tjeneste.. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, holdt i Målselv) 2019-10-02 - 2019.

 • Skoglund, Jeanette. Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Lyngen. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, holdt i Lyngen kommune) 2019-09-24 - 2019.

 • Skoglund, Jeanette. "Plassering i familie – og slektsnettverk: Hva forteller forskningen oss om plassering i slektsnettverk? Erfaringer, begrensninger og veien videre". Fosterhjemskonferansen 2019 2019-05-23 - 2019.

 • Skoglund, Jeanette. "En kunnskapsoversikt om slektsfosterhjem" (Internundervisning, Bupa). Internundervisning BUPA 2019-03-29 - 2019.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Fremmer ettervern selvstendighet eller avhengighet? (Kronikk). Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2018; Volum 10.s 40 - 41.

 • Skoglund, Jeanette. Hvordan forske på oppvekst i fosterhjem hos slekta? (Intervju med UiT, publisert på Forskning.no 11.10.2018). 2018.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Upbringing by relatives. Incorporating new understandings and perspectives into the study of kinship foster care (Doctoral dissertation, University of Tromsø - The Arctic University of Norway). 2018.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Kinship care: Children, young people and young adults understanding of childhood, family life and relations. (Posterpresentasjon, EUSARF 2018 XV International Conference i Porto, Portugal) 2018-10-02 - 2018-10-05 2018.

 • Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Skoglund, Jeanette. Slektsfosterhjem: Barn, ungdom og unge voksnes familie- og barndomsforståelser. (Posterpresentasjon, Barn og unge kongressen, Bergen 2018) 2018-04-23 - 2018-04-27 2018.

 • Skoglund, Jeanette. Unge voksnes fremstillinger av barndom i fosterhjem i egen slekt. (Innlegg sesjon, Sosiologforeningens vinterseminar 2018) 2018-02-02 - 2018-02-04 2018.

 • Skoglund, Jeanette. Slektsfosterhjem: Tiltak eller familie?. (Presentasjon for Fosterhjemsutvalget) 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.

 • Skoglund, Jeanette. Hvordan skal slektsfosterhjem forstås i forskning, som tiltak eller familie?. (Innlegg på jubileumskonferanse for Toril Havik med tema: Trygghet og utvikling for barn plassert av barnevernet) 2016-04-14 - 2016-04-14 2016.

 • [Loading...]

  Member of research group