Charlotte Thingelstad


Worktitle

Job description


  • Thingelstad, Charlotte; Wiik, Miriam. The sustainable Musician. Et bidrag til bærekraftig musikkformidling. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020; Volum 13. ISSN 1890-5005.s 18 - 23.
  • Thingelstad, Charlotte. Sang. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40014-6.s 199 - 215.
  • Look at all works in CRIStin →    Member of research group    Attachments: