Veronica Bergan


Associate Professor in Natural Science

Job description

Teaches natural science at the early childhood teacher education (ECTE) and teacher education (TE). 

Research interests are connected to Sámi perspectives and outdoor learning in collaborative projects for sustainability and well being related to the dimensions ecological, social, cultural and good governance.

Co-leader of the research group HEL (Holistic education and learning).


 • Veronica Bergan, Maritha Berger Nylund, Ida Lervik Midtbø, Bård Henry Landsem Paulsen :
  The teacher’s role for engagement in foraging and gardening activities in kindergarten
  Environmental Education Research 2023 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Veronica Bergan, Marikaisa Laiti :
  Foraging Eco-Ethology, Incentives and Motivations in the Kindergartens of Norway Based on Sámi and Norwegian Cultures
  Genealogy 04. August 2023 ARKIV / DOI
 • Veronica Bergan, Anne Myrstad :
  Samiske tematikker i barnehagens friluftsliv og bruk av natur
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  I Want to Participate—Communities of Practice in Foraging and Gardening Projects as a Contribution to Social and Cultural Sustainability in Early Childhood Education
  Sustainability 2021 ARKIV / DOI
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Veronica Bergan :
  Livsmestring – hva kan det romme?
  Universitetsforlaget 2020
 • Veronica Bergan :
  Helsefremming og livsmestring på timeplanen
  Universitetsforlaget 2020
 • Veronica Bergan :
  Hvordan kan økologisk dyrking bidra til bevissthet for bærekraft?
  Universitetsforlaget 2019
 • Veronica Bergan, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig :
  Nytter det å lære å sortere søppel?
  Universitetsforlaget 2019
 • Veronica Bergan, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Barnehagen – første steg mot en bærekraftig utvikling
  Universitetsforlaget 2019
 • Marianne Presthus Heggen, Barbara Maria Sageidet, Nina Goga, Liv Torunn Grindheim, Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig et al.:
  Children as eco-citizens?
  Nordic Studies in Science Education 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Elin Eriksen Ødegaard, Veronica Bergan, Aihua Hu :
  Early Childhood Education for Sustainability Jubileumsbok for BARNkunne - Senter for barnehageforskning
  2023
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Veronica Bergan :
  Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning
  Universitetsforlaget 2020
 • Veronica Bergan :
  Bruk av naturen kan læra barn om samisk kultur
  06. February 2024 DATA
 • Veronica Bergan, Greta Heim :
  HVORDAN TA VARE PÅ SAMISK SPRÅK OG KULTUR I SKOLER OG BARNEHAGER?
  2024 DATA
 • Veronica Bergan :
  Stedsbasert pedagogikk. Hva stedet vi bor på betyr for våre verdier, tilhørighet og praksiser
  2024
 • Veronica Bergan :
  Barnehagelærers perspektiver på høsting: Norsk friluftsliv eller samisk meachcci?
  2024
 • Veronica Bergan, Greta Heim :
  Diversity of Sámi culture practices in schools of Norway
  2024
 • Greta Heim, Veronica Bergan :
  Samisk mangfold i nord – Erfaringer og mulighetsrom for undervisning
  2023
 • Tove Hilde Ågnes Utsi, Ellen Strandli, Greta Heim, Veronica Bergan :
  Samisk kultur - en aktualitet for bærekraft i barnehagen
  2023 DATA
 • Veronica Bergan, Marikaisa Laiti :
  Motivations for foraging in kindergardens from Norwegian and Sámi cultural perspectives
  2023
 • Laila Bornøy, Veronica Bergan :
  Perspektiver og praksiser for samisk kultur i barnehagene i Troms og Nordland
  2023
 • Anne Ingebjørg Svin Eriksen, Veronica Bergan :
  Regional barnehagebasert kompetanseutvikling i RSK Midt-Finnmark om samisk språk og kultur
  2023
 • Veronica Bergan, Greta Heim, Máren Palismaa, Minna Näkkäläjärvi, Karen Lovise Siri Stångberg :
  DEKOMP i RSK Midt-Finnmark Perspektiver på samisk språk og kultur i skolene
  2023
 • Greta Heim, Veronica Bergan :
  Tverrfaglig utforskende og student-aktivt undervisningsopplegg om samisk kultur i barnehagelærerutdanningen
  2023
 • Elin Eriksen Ødegaard, Veronica Bergan, Aihua Hu, Laurent Gabriel Ndijuye :
  Water and waterscape: Collaborative exploration and meaning-making
  2023
 • Veronica Bergan :
  The relevance of foraging and gardening projects in kindergarten for cultural sustainability
  2022
 • Helge Habbestad, Betty Steinsvik, Veronica Bergan, Anne Myrstad, Siri Sollied Madsen, Marit Sundelin et al.:
  Lovverket for barnehagene må endres
  Khrono.no 2022 ARKIV
 • Helge Habbestad, Betty Steinsvik, Veronica Bergan, Anne Myrstad, Siri Sollied Madsen, Marit L Sundelin et al.:
  Nøkkelkompetanse i utdanningen
  Altaposten 2022 ARKIV
 • Veronica Bergan, Anne Myrstad :
  Sami educators' perspectives on outdoor life in kindergarten
  2022
 • Veronica Bergan, Ellen Strandli, Bård Henry Landsem Paulsen :
  Et bærekraftig partnerskap i barnehagen – et bidrag til fruktbar forskning og praksis
  2022
 • Ida Lervik Midtbø, Maritha Berger Nylund, Veronica Bergan, Bård Henry Landsem Paulsen :
  Pedagogisk leiing i bærekraftige praksisar
  2022
 • Veronica Bergan, Maritha Berger Nylund, Ida Lervik Midtbø, Bård Henry Landsem Paulsen :
  Leadership for engagement in foraging and gardening activities in kindergarten
  2022
 • Barbara Maria Sageidet, Veronica Bergan, Anne Myklebust Lynngård, Marianne Presthus Heggen, Tove Aagnes Utsi, Carola Kleemann et al.:
  Being and becoming eco-citizens – Preliminary research results to promote more sustainable practices in kindergartens
  2022
 • Veronica Bergan :
  Studentaktiv læring for bærekraft i barnehagelærerutdanningen – økologisk, sosial og kulturell bærekraft
  2022
 • Veronica Bergan, Greta Heim, Anne Myrstad :
  Sami culture as an interdisciplinary topic in early childhood teacher education
  2022
 • Yvonne Sørensen, Kristin Emilie W Bjørndal, Veronica Bergan :
  Etablering av psykososialt læringsmiljø
  2021 DATA
 • Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Jeg vil være med – praksisfellesskap i høstings- og dyrkingsprosjekter som et bidrag til sosial og kulturell bærekraft i barnehagen
  2021
 • Bengt Haugseth, Line Husjord, Veronica Bergan :
  Mat og musikk for livsmestring
  2021 DATA
 • Veronica Bergan, Anne Myrstad :
  Samiske perspektiver i natur og friluftsliv i barnehagen
  2021
 • Veronica Bergan, Linda Frantzen :
  Helsefremming og livsmestring på timeplanen
  2020
 • Line Fredheim Storvik, Marianne Presthus Heggen, Veronica Bergan :
  - Må gjøre mer enn å sortere avfall
  11. December 2020
 • Veronica Bergan :
  Verdien av å dyrke mat i barnehagen
  Første steg 2020
 • Veronica Bergan, Marianne Presthus Heggen :
  Barnehagelærerne må gjøre mer enn å sortere avfall
  09. December 2020 DATA
 • Barbara Maria Sageidet, Marianne Presthus Heggen, Veronica Bergan, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Liv Torunn Grindheim et al.:
  Children as eco-citizens – field work experiences and quandaries with the participatory design
  2020
 • Marianne Presthus Heggen, Barbara Maria Sageidet, Veronica Bergan, Nina Goga, Liv Torunn Grindheim, Inger Wallem Krempig et al.:
  Being and becoming ecocitizens
  2020
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Veronica Bergan :
  Bærekraft i praksis i barnehagen - fagseminar
  2019
 • Veronica Bergan :
  Bærekraft i praksis i barnehagen
  2019
 • Veronica Bergan, Pernille Elisabeth Bartnæs :
  Exploring the kindergarten teacher’s role in garden activities for sustainability – A case study from an Arctic kindergarten
  2019
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Veronica Bergan :
  Plukke, sortere og gjenbruke i barnehagen
  2019
 • Veronica Bergan :
  Spør meg om utdanning for bærekraftig utvikling
  2019 DATA

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Education for sustainability in early childhood and early childhood teacher education

  Sámi perspectives in teacher education

  Organic gardening, farming and foraging in kindergarten

  KINDknow: Being and becoming eco-citizens - research collaboration with HVL https://www.hvl.no/en/about/kindergarten-knowledge-centre/

  Life skills, well being, personal leadership and development 

  Sámi perspectives, outdoor learning, embodied and emplaced learning, place-based education

  BRIDGES - Bridging the gaps in teacher education and schools through interdisciplinary work (with public health and life skills, democracy and citizenship, and sustainability). https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/samfunnsfagdidaktikk/bridges/om-forskningsprosjektet-bridges

  Teaching

  Natural Science in Early Childhood Teacher Education (ECTE)

  Sámi perspectives in teacher education (TE)

  Subject: Interdisiplinary Sámi perspectives in schools (VID-6118 and VID-6119)

  Subject: Nature, Health and Physical Education (BLU-1005/BLU-1015)

  Subject: Nature, Health, Play and Learning in Early Childhood Educatoin (BLU-1211)

  Interdisiplinary project for quality learning: Social sustainability and life skills in a holistic teacher education.

  Explorative project for quality learning: Organic gardening in kindergarten

  Design research for quality learning: Education for sustainability in early childhood teacher education - From soil to meal.