Gunnar Ketil Eriksen • Gunnar Ketil Eriksen :
  Festnede rettsforhold
  Cappelen Damm Akademisk 2023
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Selbu- og Svartskogsakene som et rettslig tidevannsskille for spørsmålene om samisk naturbruk
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Kommentarer til laks- og innlandsfiskeloven
  Gyldendal Rettsdata 2020
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Et kritisk blikk på reglene om rettsvernhevd
  Fagbokforlaget 2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Lokal sedvanerett eller alders tids bruk?
  Fagbokforlaget 2018
 • Gunnar Ketil Eriksen, Øyvind Ravna :
  Allmenningsretten i Norge - Ulike regler for like arealer
  Cappelen Damm Akademisk 2023 ARKIV
 • Trude Haugli, Gunnar Ketil Eriksen, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol
  Fagbokforlaget 2018
 • Øyvind Ravna, Gunnar Ketil Eriksen, Ande Somby :
  Stort behov for kunnskap om same- og urfolksrett i norsk jussutdanning
  Forskersonen.no 27. February 2023 FULLTEKST
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Uklare grenser
  2023
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Hevdslova. Lovkommentar.
  Universitetsforlaget 2023
 • Magne Frostad, Gunnar Ketil Eriksen :
  Rettshistorisk byvandring
  2023
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Allmenningene i Norge - like arealer, ulik forvaltning
  2022
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Myten om den umatrikulerte grunnen i Finnmark som kongens private krongods
  2021
 • Rune Blix Hagen, Gunnar Ketil Eriksen, Marius Storvik :
  Juss & Jåss Hekseprosess spesial. Gjest Rune Blix Hagen
  04. March 2021 DATA
 • Gunnar Ketil Eriksen, Marius Storvik :
  Juss & Jåss
  23. November 2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen, Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss
  23. November 2021
 • Øyvind Ravna, Ande Somby, Gunnar Ketil Eriksen :
  Den norske retts­staten er ignorant overfor inter­nasjonale menneske­rettigheter
  Khrono.no 02. November 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Ande Somby, Gunnar Ketil Eriksen :
  Fosendommen viser at utdanning i same- og urfolksrett må styrkes ved de juridiske læresteder
  Nordlys 03. November 2021 FULLTEKST
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss Isbjørnballet spesial
  14. February 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 13
  16. November 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss Arbeidslivsdagen spesial
  12. December 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 8
  01. May 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 9
  08. June 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 10
  01. September 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 11
  12. November 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 7
  17. April 2020
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Rettsvernshevd
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Legalarv, uskifte, testamente og fremtidsfullmakt
  2020
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Intervju på Oddasat 2. november 2020
  02. November 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 5
  09. January 2020
 • Raymond Johansen, Roger Adolfsen, Gunnar Ketil Eriksen, Morten Walløe Tvedt, Eskil Bråten, Magnus Lysberg :
  Omgikk loven ved milliardsalg
  11. September 2020
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Intervju om Finnmarkskommisjonens rapport om Karasjokfeltet
  17. November 2020
 • Øyvind Ravna, Gunnar Ketil Eriksen, Ande Somby, Kristina Labba, Vito De Lucia, Margherita Paola Poto :
  FeFo bør ikke rope på dommerklubba
  Sagat 26. October 2020 FULLTEKST
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  «Torsken og den alter ego skreiens betydning for livsberging, bosetting og økonomi i et historisk og rettshistorisk perspektiv».
  2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Bokrecension. Christina Allard: Renskötselsrätt i nordisk belysning
  Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Sami and indigenous law;challenges and opportunities
  2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Sammenhengen mellom studieledelse og studiekvalitet
  2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Arv etter loven, testamente og uskifte
  2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss, episode 2
  01. September 2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Kommentarer til lov om fredning og fangst av isbjørn
  2019
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss Livepodcast fra Bazinga, episode 4
  29. November 2019
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 3
  10. November 2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss&Jåss, podcast om juss i samrbeid med Marius Storvik, episode 1
  01. September 2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Rettshistorisk byvandring
  2018
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Offentlige tillatelser til høsting eller utnyttelse av naturressurser som formuesgode
  2018
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Hva skjer med Magnus Lagabøtes Landslov?
  02. December 2018
 • Trude Haugli, Ingvild Ulrikke Jakobsen, Gunnar Ketil Eriksen :
  Forord
  Fagbokforlaget 2018
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Den historiske skolens betydning for utviklingen av de moderne reglene om alders tids bruk
  2018
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Kredittkortfylla - Hvordan overleve dagen derpå?
  2018
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Tanaloven
  Gyldendal Rettsdata 2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →