Bilde av Loennechen, Thrina
Photo: Gunnar Graff
Bilde av Loennechen, Thrina
Department of Pharmacy thrina.loennechen@uit.no

Thrina Loennechen


Dean

Job description

Employment:

2002- Head of Institute of pharmacy

1996- Professor at Department of pharmacology, Institute of pharmacy


 • Hilde Ljones, Elin Synnøve Hadler-Olsen, Synnøve Magnussen, Oddveig G Rikardsen, sonja eriksson Steigen, elisabeth Sundkvist et al.:
  S100A4 Expression in Xenograft Tumors of human carcinoma cell lines is induced by the tumor microenvironment
  American Journal of Pathology 2011 DOI
 • Gro Dahlseng Håkonsen, Petra Strelec, Derna Campbell, Steve Hudson, Thrina Loennechen :
  Adherence to medication guideline criteria in cancer pain management
  Journal of Pain and Symptom Management 2009
 • Renate Elenjord, Jasmine Blue Allen, Harald Thidemann Johansen, Harald T. Johansen, hanne Kildalsen, Gunbjørg Svineng et al.:
  Collagen I regulates matrix metalloproteinase-2 activation in osteosarcoma cells independent of S100A4
  The FEBS Journal 2009 DOI
 • Renate Elenjord, Hilde Ljones, elisabeth Sundkvist, Thrina Loennechen, Jan-Olof Winberg :
  Dysregulation of matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors by S100A4
  Connective Tissue Research 2008 DOI
 • Gro Dahlseng Håkonsen, Ann Lisbeth Torbergsen, Petra Strelec, Derna Campbell, Steve Hudson, Thrina Loennechen :
  A medication assessment tool to evaluate adherence to medication guideline criteria in cancer pain management
  International Journal of Pharmacy Practice (IJPP) 2008
 • Berit Ellen Mathisen, Thrina Loennechen, T Gedde-Dahl, Jan-Olof Winberg :
  Fibroblast Fibroblast Heterogeneity in Collagenolytic Response to Colchicine
  Biochemical Pharmacology 2006
 • Gro Dahlseng Håkonsen, Steve Hudson, Thrina Loennechen :
  Design and validation of a medication assessment tool for cancer pain management
  Pharmacy World & Science (PWS) 2006 DOI
 • berit ellen Mathisen, Rune I. Lindstad, Janne Hansen, Sara-Ann El-Gewely, Gunhild Mari Mælandsmo, Eivind Hovig et al.:
  S100A4 regulates membrane induced activation of matrix metalloproteinase-2 in osteosarcoma cells
  ? 2003
 • Thrina Loennechen, berit ellen Mathisen, Janne Hansen, Rune I. Lindstad, Sara-Ann El-Gewely, Kristin Andersen et al.:
  Colchicine induces membrane-associated activation of matrix metalloproteinase-2 in osteosarcoma cells in an S100A4-independent manner
  Biochemical Pharmacology 2003
 • B Mathisen, Rune I Lindstad, J Hansen, SA El-Gewely, E Hovig, Ø Fodstad et al.:
  S100A4 Regulates Membrane Induced Activation of Matrix Metalloproteinase-2 in Human Osteosarcoma Cells
  Clinical and Experimental Metastasis 2003
 • Thrina Loennechen, B Mathisen, J Hansen, Rune I Lindstad, SA El-Gewely, K Andersen et al.:
  Colchicine Induces Membrane Associated Activation of Matrix Metalloproteinase-2 in Osteosarcoma Cells in an S100A4 Independent Manner
  Biochemical Pharmacology 2003
 • thrina Loennechen, Egil Utsi, Ingeborg Hartz, Roy A Lysaa, hanne Kildalsen, Jarle Aarbakke :
  Detection of one single mutation predicts thiopurine S-methyltransferase activity in a population of Saami in Northern Norway
  International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 2001
 • Gro Dahlseng Håkonsen, P Strelec, D Campbell, Steve Hudson, Thrina Loennechen :
  Adherence to medication guideline criteria in cancer pain management
  Pharmacy World & Science (PWS) 2010
 • Gro Dahlseng Håkonsen, Petra Strelec, Derna Campbell, Steve Hudson, Thrina Loennechen :
  Adherence to medication guideline criteria in cancer pain management
  2009
 • Helge bjarne Ovesen, Carl Fenelon, Thrina Loennechen, Steve Hudson :
  Characterisation and quantification of pharmaceutical care delivery to hospital inpatients
  Pharmacy World & Science (PWS) 2009
 • Ann Lisbeth Torbergsen, Gro Dahlseng Håkonsen, Steve Hudson, Thrina Loennechen, Derna Campbell :
  Evaluation of an assessment tool for adherence to medication guideline criteria in cancer pain management
  Pharmacy World & Science (PWS) 2009
 • Renate Elenjord, Ellen Marie Melling, hanne Kildalsen, Jan-Olof Winberg, thrina Loennechen :
  Bisfosfonater i kreftbehandling: Uttrykk og aktivering av matriks metalloproteinase -2 fra osteosarcomceller nedreguleres av bisfosfonater
  2007
 • Renate Elenjord, Ellen Marie Melling, hanne Kildalsen, thrina Loennechen, Jan-Olof Winberg :
  Bisphosphonates down regulate the Expression of Matrix Metalloproteinases in Osteosarcoma Cell lines
  2007
 • Ann Lisbeth Torbergsen, Gro Dahlseng Håkonsen, Steve Hudson, thrina Loennechen, Derna Campbell :
  Evaluation of an assessment tool for adherence to medication guideline criteria in cancer pain management
  2007
 • Renate Elenjord, Ellen Marie Melling, hanne Kildalsen, thrina Loennechen, Jan-Olof Winberg :
  Bisphosphonates down regulate the Expression of Matrix Metalloproteinases in Osteosarcoma Cell lines
  2007
 • Gro Dahlseng Håkonsen, Thrina Loennechen :
  Bruk av et verktøy for å evaluere behandling av kreftsmerte
  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2007
 • Gro Dahlseng Håkonsen, Thrina Loennechen :
  Bruk av et verktøy for å evaluere behandling av kreftsmerte
  2006
 • M Almløf, Renate Elenjord, R Solberg, Jan-Olof Winberg, thrina Loennechen, HT Johansen :
  Legumain activity is increased in malignant osteosarcoma cells compared to non-malignant cells
  2006
 • Hilde Ljones, Marianne Nygårdsvoll, Renate Elenjord, hanne Kildalsen, Jan-Olof Winberg, thrina Loennechen :
  Effects of PGE2 on the Expression of MMP-2 in Osteosarcoma Cells with a High Metastatic Potential (High level of S100A4)
  2006
 • Renate Elenjord, JB Allen, hanne Kildalsen, thrina Loennechen, Jan-Olof Winberg :
  The Fffect of Collagen I, TNF-α, bFGF and S100A4 on Matrix Metalloproteinase (MMP) Expression in Osteosarcoma Cells
  2006
 • Gro Dahlseng Håkonsen, Steve Hudson, Thrina Loennechen :
  Design and validation of the Norwegian Medication Assessment Tool for Cancer Pain Management (MAT-CP)
  2006
 • Renate Elenjord, JB Allen, hanne Kildalsen, thrina Loennechen, Jan-Olof Winberg :
  The effects of collagen I, TNF-a and S100A4 on MMP expression in osteosarcoma cells
  2006
 • thrina Loennechen :
  Faglig ledelse sett fra den faglige leders synspunkt
  2006
 • Renate Elenjord, J Allen, W Gaard, H Ljones, hanne Kildalsen, Jan-Olof Winberg et al.:
  S100A4 involvement in extracellular matrix induced regulation of MMP-2 activation in osteosarcoma cells
  2005
 • Renate Elenjord, J Allen, W Gaard, H Ljones, hanne Kildalsen, Thrina Loennechen et al.:
  Extracellular matrix act in synergy with cytokines and growth factors in the regulation of matrix metalloproteinases and their inhibitors in osteosarcoma cells
  2005
 • Gro Dahlseng Håkonsen, Tone Nordøy, Thrina Loennechen :
  Pain management in cancer patients: A pilot study
  2005
 • J Allen, R Andersen, W Gaard, hanne Kildalsen, Thrina Loennechen, Jan-Olof Winberg :
  Extracellular matrix act in synergy with cytokines and growth factors in the regulation of matrix metalloproteinases and their inhibitors in osteosarcoma cells
  2004
 • Renate Elenjord, W Gaard, J Allen, hanne Kildalsen, Jan-Olof Winberg, Thrina Loennechen :
  S100A4 involvement in extracellular matrix induced regulation of mmp-2 activation in osteosarcoma cells
  2004
 • thrina Loennechen, J Hansen, M Folkestad, K Kolstad, L Larsen, hanne Kildalsen et al.:
  Biokjemiske mekanismer for metastasering og invasjon
  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2003
 • thrina Loennechen :
  Legemidler, naturlegemidler og naturmidler- hva er forskjellen
  Ottar 2003
 • thrina Loennechen, Roy A Lysaa, trude Giverhaug, Ingebrigt Sylte, L-E Mathisen, Jarle Aarbakke :
  Nye styringsverktøy for tiopuriner i leukemi og transplantasjonsbehandling
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2002

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  CV

  Qualifications

  2004 Master degree, Clinical pharmacy teaching, Univesrity of Leeds, UK

  1991 University pedagogical course, University of Tromsø

  1983 Dr.scient. (Ph.d.), Institute of pharmacy, University of Oslo

  1979 Cand.pharm degree (Master degree), Institute of pharmacy, University of Oslo

  Previous employment

  2002- Head of Institute of pharmacy 

  1996 Professor, Institute of pharmacy

  1995 Professor, Department of medical biology, Faculty of medicine, UiT

  1983-1995 Researcher/Associate professor, Department of medical biology, Faculty of medicine, UiT

  Visiting professor

  1995-1996 Department of clinical pharmacy, St Jude Childrens Research Hospital, Memphis, Tennessee