Personkort bilde
Photo: Torje Jenssen
Associate Professor

Yvonne Sørensen

Associate professor Department of Education
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Sørensen, Yvonne; Johansen, Marte Djupvik; Pettersen, Martine. Livsmestring - arbeid med å styrke elevers selvoppfatning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 99 - 116.

  • Sørensen, Yvonne; Vestheim, Ole Petter. Student Teachers´ Practice and Professional Development - A review of empirical studies. Nordic Educational Research Association 2020-03-04 - 2020-03-06 2020.

  • Sørensen, Yvonne. Å gripe og bli grepet - for å begripe: lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling. 2019 ISBN 9788282442107.

  • Sørensen, Yvonne. Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?. Utdanning 2013 (21). ISSN 1502-9778.s 45 - 45.

  • Sørensen, Yvonne. Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?. (http://www.utdanningsnytt.no/4/Meny-A/Meninger/Innspill/Danning--et-begrep-med-mye-makt-men-med-et-uklart-innhold/) Utdanningsnytt.no 2013.

  • Sørensen, Yvonne; Vestheim, Ole Petter. Student Teachers´ Practice and Professional Development - A review of empirical studies. Nordic Educational Research Association 2020-03-04 - 2020-03-06 2020.

  • Sørensen, Yvonne. Å gripe og bli grepet - for å begripe: lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling. 2019 ISBN 9788282442107.

  • Sørensen, Yvonne. Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?. Utdanning 2013 (21). ISSN 1502-9778.s 45 - 45.

  • Sørensen, Yvonne. Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?. (http://www.utdanningsnytt.no/4/Meny-A/Meninger/Innspill/Danning--et-begrep-med-mye-makt-men-med-et-uklart-innhold/) Utdanningsnytt.no 2013.

  • [Loading...]