Bilde av Nilsen, Elin Anita
Bilde av Nilsen, Elin Anita
School of Business and Economics in Tromsø elin.nilsen@uit.no +4777623135 99 04 64 81 You can find me here

Elin Anita Nilsen • Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen :
  HRM ved et veiskille: Hvordan kan vi tette gapet mellom forskning og praksis?
  Magma forskning og viten 2023 FULLTEKST / ARKIV
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Post-bureaucratic Structures: Facilitating or Inhibiting Learning in Public Organizations?
  Waxmann Verlag 2021
 • Elin Anita Nilsen, Anne Grete Sandaunet :
  Implementing New Practice: The Roles of Translation, Progression and Reflection
  Journal of Change Management 2020 ARKIV / DOI
 • Mette Talseth Solnørdal, Elin Anita Nilsen :
  From Program to Practice: Translating Energy Management in a Manufacturing Firm
  Sustainability 03. December 2020 PROSJEKT / ARKIV / DOI
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen :
  Førstelinjelederens handlingsrom - bur eller ballsal?
  Fagbokforlaget 2017
 • Walter Schönfelder, Elin Anita Nilsen :
  An ideal-typical model for comparing interprofessional relations and skill mix in health care
  BMC Health Services Research 2016 ARKIV / DOI
 • Elin Anita Nilsen, Anita Michalsen :
  Strategi til besvær i balansert målstyring. En longitudinell studie
  Økonomistyring & informatik 2015 DATA
 • Julie Høie Nygård, Elin Anita Nilsen :
  Include Partnerforum Klimabudsjett
  2023
 • Julie Høie Nygård, Elin Anita Nilsen :
  Include Partnerforum Klimabudsjett
  2023
 • Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen :
  HRM ved et veiskille: Hvordan kan vi tette gapet mellom teori og praksis?
  2022
 • Mette Talseth Solnørdal, Lene Foss, Elin Anita Nilsen :
  Klimabudsjett som styringsverktøy - en tvangstrøye eller et saliggjørende
  2021 PROSJEKT
 • Elin Anita Nilsen :
  Strategi og styring i styrearbeid
  2021
 • Elin Anita Nilsen :
  Styrets strategiske involvering: strategi som styringsverktøy
  2021
 • Tanja Winther, Tor Håkon Jackson Inderberg, Mette Talseth Solnørdal, Elin Anita Nilsen :
  Include - Fellesmøte med partnere i Tromsø
  2021 PROSJEKT
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Anne Grete Sandaunet, Elsa Solstad :
  Responding to crisis: the role of leadership in a hospital organization
  2021
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Line managers' HRM decisions: An institutional logics perspective on enacting managerial discretion
  2021
 • Elin Anita Nilsen :
  Rollene som leder av bedriftsnettverk og klynger
  2021
 • Elin Anita Nilsen :
  Ledelse - en liten smakebit
  2020
 • Elin Anita Nilsen :
  God ledelse i akademia: vet vi hva det er?
  2019
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Prosjekt som virkemiddel for læring på tvers av organisatoriske enheter?
  2019
 • Elin Anita Nilsen :
  Hvem har egentlig utvist godt lederskjønn i "trussel-saken"?
  2018
 • Elin Anita Nilsen :
  Prestasjonskultur og personallederrollen
  2018
 • Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Strategy practice in the board of directors: The chair’s contribution.
  2018
 • Elin Anita Nilsen :
  Styret som verdiskapende team
  2018
 • Elin Anita Nilsen, Anita Michalsen :
  When non-strategic involvement is not an option: the strategic role of the board of a small event-firm
  2017
 • Elin Anita Nilsen, Anita Michalsen, Bernt Arne Bertheussen :
  Styrets strategiske rolle
  2017
 • Elin Anita Nilsen, Anne Grete Sandaunet :
  Mulighetsrom for læring i endringsprosesser: en studie av møtet mellom institusjonelle logikker
  2017
 • Elin Anita Nilsen, Anne Grete Sandaunet :
  Innføring av aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i et helseforetak
  2017
 • Elin Anita Nilsen, Anne Grete Sandaunet :
  Innføring av aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i et helseforetak
  2016
 • Walter Schönfelder, Elin Anita Nilsen :
  An ideal-typical model for comparing interprofessional relations in health care
  2016
 • Elin Anita Nilsen :
  Hvilket handlingsrom har mellomledere i helseforetakene til å utøve god ledelse
  2015
 • Elin Anita Nilsen :
  "Ledelsesutfordringer i to-nivå organisasjoner"
  2013
 • Walter Schönfelder, Elin Anita Nilsen :
  Comparing interprofessional jurisdiction: a tentative framework for European health human resources policy
  2013
 • Elin Anita Nilsen :
  "Innovasjonsledelse - hvordan skape rom for innovasjon, og hvordan gjøre innovasjoner til etablert praksis"
  2013
 • Elin Anita Nilsen :
  "Førstelinjelederen: Overarbeidet og underbemannet - hva sier forskningen"
  2013
 • Elin Anita Nilsen :
  "Verdt å vite om endring - hvis målet er å lykkes"
  2013
 • Elin Anita Nilsen :
  "Virksomhetsstyring i praksis - om SNN og UNN"
  2013
 • Elin Anita Nilsen :
  "Når HR skal bidra til organisatoriske resultater"
  2013
 • Elin Anita Nilsen :
  Innovasjonsledelse
  2013
 • Elin Anita Nilsen :
  "Strategisk ledelse: Hvordan sette planer og ambisjoner ut i handling"
  2012
 • Elin Anita Nilsen :
  "HRM - en utfordring for den tradisjonelle faglederen"
  2012
 • Elin Anita Nilsen :
  "PhD and leadership - why bring the two subjects together?"
  2012
 • Elin Anita Nilsen, Per-Harald Rødvei :
  Når kunnskapsarbeideren styres
  2008
 • Elin Anita Nilsen :
  Status om nyinstitusjonelle tilnærminger til studier av organisasjonsideers livssyklus: styrker, svakheter og framtidige løsninger
  2008
 • Elin Anita Nilsen :
  Oversettelsens mikroprosesser. Om å forstå møtet mellom en global idé og lokal praksis som dekontekstualisering, kontekstualisering og nettverksbygging
  UiT Norges arktiske universitet 2007
 • Elin Anita Nilsen :
  Kunnskapsoverføring i organisasjoner: oversettelsespraksis under lupen
  2006
 • Elin Anita Nilsen :
  As hand in glove: banking and the balanced scorecard
  2006
 • Elin Anita Nilsen, Kjell Arne Røvik :
  From "gentleman's agreement" to project management: unlocking processes of translating organizational practices
  2005
 • Elin Anita Nilsen, Knut Edgar Martinussen :
  Knowledge transfer as translation – a model for the integration of a global idea and a local practice
  2003

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Attachments: