Bilde av Bjerkan, Bertil
Photo: Jan Fredrik Frantzen

Bertil Bjerkan


Associate professor


 • Bertil Bjerkan :
  Døvblindhet - fra begrep til diagnose
  2012
 • Bertil Bjerkan :
  Utvikling: De første leveårene
  Gyldendal Akademisk 2011
 • Bertil Bjerkan :
  Språkvansker
  Gyldendal Akademisk 2011
 • Karl Henry Jacobsen, Bertil Bjerkan :
  Tidlig samspill med spedbarn med alvorlig psykisk utviklingshemming
  Gyldendal Akademisk 2010
 • Karl Jacobsen, Bertil Bjerkan, Randi Sørlie :
  Challenging behaviour in an adult male with congenital deaf-blindness: analysis and intervention
  Scandinavian Journal of Disability Research 2009
 • Bertil Bjerkan :
  Ulike typer sosial kontakt med mennesker med og uten utviklingshemming
  Universitetet i Oslo 2006
 • Bertil Bjerkan :
  Døvblindhet, trivsel - og Tromsø
  Døvblinde-Nyt 2006
 • Bertil Bjerkan :
  Sosialt samspill og kommunikasjon i utviklingspsykologisk perspektiv
  Norsk tidsskrift for logopedi 2005
 • Bertil Bjerkan :
  Trivselen til tre døvblinde personer på sydentur
  Døvblinde-Nyt 2001
 • Bertil Bjerkan :
  Variasjoner i trivselen til voksne brukere med medfødt døvblindhet
  Døvblinde-Nyt 2000
 • Ingunn Skre, Bertil Bjerkan, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  25 år med dette studiet har gitt landsdelen 450 nye psykologer
  08. April 2016
 • Karl Henry Jacobsen, Bertil Bjerkan :
  Hvordan kan miljøarbeid bidra til å tilrettelegge for god psykisk helse
  Utvikling : kompetanse i utvikling 2011

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →