Jørgen Sundby • Oddgeir Friborg, Jørgen Sundby, Kamilla Rognmo, Jan H Rosenvinge, Svein Bergvik :
  No seasonality in cognitive performance among adolescents at a subarctic latitude 69°N).
  Applied Cognitive Psychology 2018 FULLTEKST / DOI
 • Ramune Grambaite, Jørgen Sundby, Astri Lundervold, Anne-Kristin Solbakk, Erik Hessen, Alexander Olsen et al.:
  Undervisning i klinisk nevropsykologi på profesjonsstudiene i Norge
  Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening 2018
 • Marianne Halvorsen, Børge Mathiassen, Tarjei Amundsen, Jonas Ellingsen, Per Håkan Brøndbo, Jørgen Sundby et al.:
  Confirmatory factor analysis of the behavior rating inventory of executive function in a neuro-pediatric sample and its application to mental disorders
  Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence 2018 ARKIV / DOI
 • Marianne Halvorsen, Børge Idar Mathiassen, Jørgen Sundby, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Oddmar Ole Steinsvik et al.:
  Psykisk helse hos barn og unge med lavt evnenivå
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014 FULLTEKST
 • Jørgen Sundby :
  Problematisk skolefravær
  Gyldendal Akademisk 2011
 • Kristine Marit Berg, Ingerline Kvitvik, Bente Træen, Jørgen Sundby :
  Skolevegring : en kvalitativ studie av foreldres erfaringer med skole og hjelpeapparat
  Skolepsykologi 2010
 • Lars Bauger, Vegard Stokka Warholm, Jørgen Sundby :
  Problematisk skolefravær i ungdomsskolen. En studie av forekomst, mulige årsaker og tiltak i en stor bykommune
  Skolepsykologi 2009
 • Jørgen Sundby, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Slik velger vi oss kjæreste - og bevarer forholdet
  12. February 2021
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Yngvild Arnesen, Elisabeth Ovanger Barrett, Agnes Bohne, Karen Hopmann, Ragnhild Sørensen Høifødt et al.:
  Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge
  Morgenbladet 2021
 • Marianne Halvorsen, Jørgen Sundby :
  Bør utredes av habiliteringstjenesten.
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2020 FULLTEKST
 • Jørgen Sundby :
  Skikket til å bli psykolog :
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2018
 • Oddgeir Friborg, Kamilla Rognmo, Svein Bergvik, Jørgen Sundby, Michael Gradisar, Jan H Rosenvinge :
  Arctic cognition II (69): Seasonality in cognitive functions
  2015
 • Marianne Halvorsen, Børge Idar Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Jørgen Sundby, Oddmar Ole Steinsvik et al.:
  Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities
  2014
 • Marianne Halvorsen, Børge Idar Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Jørgen Sundby, Oddmar Ole Steinsvik et al.:
  Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities
  JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2014
 • kÅre sten Olafsen, Jørgen Sundby :
  Nevropsykologi og den gjenstridige dualismen
  Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening 2002

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →