Torbjørn Lund • Torbjørn Lund :
  Dialogkonferansen - arena for kollektiv utvikling i skolen
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Rachel Elise Jakhelln, Torbjørn Lund :
  Masterveiledning – en utfordring for grunnskolelærerutdanningen
  UNIPED 2019 ARKIV / DOI
 • Margrethe Amalie Tresselt, Svein-Erik Andreassen, Torbjørn Lund :
  Teammøter i skolen – fra «logistikkmøter» til lærende møter?
  Forskning og forandring 2018 DATA / ARKIV / DOI
 • Therese Saltkjel, Anne Grete Tøge, Ira Malmberg-Heimonen, Elin Borg, Selma Therese Lyng, Christian Wittrock et al.:
  Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools
  International Journal of Educational Research 2018 DOI
 • Karin Rönnerman, Petri Salo, Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund, Anette Olin, Rachel Elise Jakhelln :
  Bringing ideals into dialogue with practices: on the principles and practices of the Nordic Network for Action Research
  Educational Action Research 21. August 2015 DOI
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  Reformideer på reise- på spor etter oversettelser av ny vurderingspraksis til klasserommet
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen, Torbjørn Lund :
  "Hvor har de det fra, og hva gjør de med det?" Utdanningsdirektoratet som innhenter, oversetter og iverksetter av reformideer.
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  Development Teams as Translators of School reform Ideas
  Brill|Sense 2014 DOI
 • Torbjørn Lund, Eli Moksnes Furu :
  Action Research and Translation Studies- Understanding the Change of Practice
  Brill|Sense 2014 DOI
 • Jane Wilkinson, Anette Olin, Torbjørn Lund, Else Stjernstrøm :
  Understanding leading as travelling practices
  School Leadership and Management 2013 DOI
 • Torbjørn Lund :
  Skoler i nettverk-Dialogkonferanser som læringsarena
  Gyldendal Akademisk 2011
 • Torbjørn Lund, Lars Aage Rotvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Tom Tiller :
  Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy
  FoU i praksis 2010
 • Mats Ekholm, Torbjørn Lund, Knut Roald, Beate Tislevoll :
  Lærdommer fra skoler i utvikling
  Universitetsforlaget 2010
 • Torbjørn Lund :
  Problemer med deltakerbegrepet i aksjonsforskning
  Tapir Akademisk Forlag 2010
 • Mats Ekholm, Torbjørn Lund, Knut Roald, Beate Tislevoll :
  Utvikling av skoler - et kunnskapsfelt i utvikling
  Universitetsforlaget 2010
 • Mats Ekholm, Torbjørn Lund, Knut Roald, Beate Tislevoll :
  Fra ord til handling - et mangfoldig kunnskapsløft
  Universitetsforlaget 2010
 • Jane Wilkinson, Anette Olin, Torbjørn Lund, Ann Ahlberg, Monica Nyvallar :
  'Leading praxis: exploring educational leadership through the lens of practice architectures',
  Pedagogy, Culture & Society 2010 DOI
 • torbjØrn Lund :
  Action Research through dialogue conferences
  Brill|Sense 2008
 • Mats Ekholm, Torbjørn Lund, Knut Roald, Beate Tislevoll :
  Skoleutvikling i praksis
  Universitetsforlaget 2010 OMTALE
 • Torbjørn Lund, May Britt Postholm, Geir Skeie :
  Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling
  Tapir Akademisk Forlag 2010
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund, Tom Tiller :
  Action Research. A Nordic Perspective
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007
 • Aslaug Grov Almås, Torbjørn Lund :
  Good intentions, demanding actions – collaborations between employees, educators and students in a new flexible education
  2023
 • Alona Krieken Laski, Kaja Haaland, Torbjørn Lund :
  Dialogkonferanse og fasilitering for læring i Regional ordning
  20. December 2021 DATA
 • Ira Malmberg-Heimonen, Anne Grete Tøge, Selma Therese Lyng, Elin Borg, Øyvind Pålshaugen, Vidar Bakkeli et al.:
  Et lag rundt eleven. En klynge-randomisert evaluering av LOG-modellen.
  2020 FULLTEKST
 • Ira Malmberg-Heimonen, Anne Grete Tøge, Øyvind Pålshaugen, Selma Therese Lyng, Vidar Bakkeli, Hanne Christensen et al.:
  Et lag rundt eleven. Formidling av funn. Møte med kommunene 28.3 2019
  2019
 • Christian Wittrock, Hanne Christensen, Selma Therese Lyng, Kamila Angelika Hynek, Vidar Bakkeli, Torbjørn Lund :
  Translations and variations: How schools deployed an innovation in leadership, organization, and implementation
  2019
 • Ira Malmberg-Heimonen, Øyvind Pålshaugen, Selma Therese Lyng, Hanne Christensen, Christian Wittrock, Torbjørn Lund et al.:
  Et lag rundt eleven
  2018
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  Reforming Schools. How national reform ideas travel to new class room practices
  2015
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  Action research and translation studies- understanding change of practice through the lens of translation studies
  2014
 • Torbjørn Lund :
  Aksjonsforksningsprosjekter - brikker i spillet om makt, kunnskap og profesjonsutvikling
  2011
 • Torbjørn Lund, Jane Wilkinson, Anette Olin, Else Stjernstrøm :
  Understanding leading practices as ‘travelling’
  2011
 • torbjØrn Lund, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm :
  Leading and learning – utgangspunkt i lederes, læreres og elevers aktiviteter
  2010
 • Torbjørn Lund, May Britt Postholm, Geir Skeie :
  Innledning
  Tapir Akademisk Forlag 2010
 • Eli Moksnes Furu, Else Stjernstrøm, Torbjørn Lund :
  Leading and learning
  2010
 • torbjØrn Lund :
  Vurdering, læring og skoleutvikling
  2009
 • torbjØrn Lund :
  Skoleutvikling gjennom deltakelse i nettverk
  2009
 • torbjØrn Lund :
  Å lære i nettverk – fremtidens skoleutvikling på prøve
  2009
 • torbjØrn Lund :
  Dialogkonferanser og nettverk mellom skoler som strategi for skoleutvikling
  2009
 • torbjØrn Lund :
  Å lære i nettverk – fremtidens skoleutvikling på prøve
  2009
 • torbjØrn Lund :
  Når dialogen og praksis får plass i utviklingsarbeid
  2009
 • torbjØrn Lund :
  Praksisfortellinger. Et ekstra læringsrom i pedagogisk arbeid og mulig drivkraft for skoleutvikling
  2009
 • torbjØrn Lund :
  Exploring leading praxis through the lens of practice architectures: An international comparison
  2009
 • torbjØrn Lund :
  Tittel på innlegg; Symposium : Nurturing praxis
  2009
 • torbjØrn Lund :
  Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter Fra ord til handling i Kunnskapsløftet
  2009
 • torbjØrn Lund :
  Skoleutveckling genom aktionsläring, dilogkonferanser och nätverk
  2009
 • torbjØrn Lund :
  Skolen; en lærende organisasjon, eller?
  2009
 • Torbjørn Lund, Lars Aage Rotvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Tom Tiller :
  Fusjonert forskningskraft
  Nordlys 21. March 2009
 • torbjØrn Lund, Lars Aage Rotvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Tom Tiller :
  Ulike organiseringsformer for kunnskapsutvikling hos skoleledere. En kommentar til Rektorskolen
  Utdanningsnytt.no 04. November 2009
 • Else Stjernstrøm, Siw Skrøvset, torbjØrn Lund :
  Hvordan bruke implementeringen av Kunnskapsløftet til å utvikle læringsledelse?
  2007
 • Siw Skrøvset, Torbjørn Lund, Else Stjernstrøm, Lars Aage Rotvold :
  Learning and Leading in Communities of Practice
  2007

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →