Personkort bilde
Senior Adviser

Sølvi Liss Bersås

Section for Planning and Governance
Norwegian flag icon Sami flag icon

[Loading...]