Employees – Section for Planning and Governance

Back to the unit startpage

Employees – Section for Planning and Governance

Bersås, Sølvi

Section for Planning and Governance
University Academic Services

Fagermo, Dana

Section for Planning and Governance
University Academic Services

Fagertun, Einar

Section for Planning and Governance
University Academic Services

Fagertun, Jon

Section for Planning and Governance
University Academic Services

Hansen, Johnny

Section for Planning and Governance
University Academic Services

Lein-Mathisen, Terje

Section for Planning and Governance
University Academic Services

Masterbakk, Torstein

Section for Planning and Governance
University Academic Services

Smaadal, Nina

Section for Planning and Governance
University Academic Services

Størkersen, Johanne Helene

Prosjektleder
Section for Planning and Governance
University Academic Services

1-10 of 14 | Last 4