Ánde Somby


Associate professor


 • Øyvind Ravna, Gunnar Ketil Eriksen, Ande Somby :
  Stort behov for kunnskap om same- og urfolksrett i norsk jussutdanning
  Forskersonen.no 27. February 2023 FULLTEKST
 • Sigrid Røyseng, Ánde Somby :
  Kulturråd eller direktorat?
  Klassekampen 2021
 • Øyvind Ravna, Ande Somby, Gunnar Ketil Eriksen :
  Fosendommen viser at utdanning i same- og urfolksrett må styrkes ved de juridiske læresteder
  Nordlys 03. November 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Ande Somby, Gunnar Eriksen :
  Fosen-saken: Lesetips til Oddmund Enoksen
  Nordlys 05. November 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Ande Somby, Gunnar Ketil Eriksen :
  Den norske retts­staten er ignorant overfor inter­nasjonale menneske­rettigheter
  Khrono.no 02. November 2021 FULLTEKST
 • Sigrid Røyseng, Ánde Somby :
  Ubesvarte spørsmål om Kulturrådet
  Scenekunst.no 2021
 • Sigrid Røyseng, Ánde Somby :
  Det handler om maktfordeling
  Scenekunst.no 2021
 • Øyvind Ravna, Gunnar Ketil Eriksen, Ande Somby, Kristina Labba, Vito De Lucia, Margherita Paola Poto :
  FeFo bør ikke rope på dommerklubba
  Sagat 26. October 2020 FULLTEKST
 • Ande Somby :
  Trygve Madsen barggai nu buori álgobarggu
  08. January 2020
 • Ande Somby :
  Trygve Madsen mearkkašupmi
  08. January 2020
 • Ande Somby :
  Eahpedábálaš ovdáneapmi diggeáššis oaivvilda juridihka doavttir
  21. January 2020
 • Ande Somby :
  Sáre­vuopmi šaddá ođđasit diggái Norgga stáda vuostá
  20. January 2020
 • Ande Somby :
  Sárevuopmi šaddá ođđasit diggái Norgga stáda vuostá
  22. January 2020
 • Ande Somby :
  Ánde Somby om bruksrett
  16. January 2020
 • Ande Somby :
  Studioguossin cealkit Sárivuomi ášši maŋideapmái
  21. January 2020
 • Ande Somby :
  Sárivuomi ášši maŋiduvvon
  22. January 2020
 • Øyvind Ravna, Ande Somby :
  Å prosedere egen sak er sjelden et godt advokatgrep
  Nordlys 10. May 2019 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Ande Somby :
  Reindrømmen og reinvirkeligheten
  Nordlys 08. April 2019 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Ande Somby :
  Reindrømmen og Per Kittis kamp: Når domstolene og NRK svikter
  Nordlys 10. April 2019 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Ande Somby :
  Når domstolene svikter: Reindrømmen og Per Kittis kamp
  Sagat 11. April 2019 FULLTEKST
 • Ande Somby :
  Boazodoallostivra sáhtá gártat ođđasit meannudit áššiid
  20. May 2019
 • Ande Somby :
  Reakšuvnnat ráportii láhppon ja goddon nissonolbmuin
  03. June 2019
 • Ande Somby :
  Jurist tror hets-dommen gjør det enklere å anmelde i framtida: – Samer ser at det nytter å anmelde, og netthetsere ser at det blir anmeldt
  07. February 2019
 • Ande Somby :
  #209 Joikens underliv
  01. February 2019
 • Ande Somby :
  Luođit Lohkkaid Duohkken
  22. February 2019
 • Ande Somby :
  Vi må Bygge noe nytt sammen samer, kvener og nordmenn
  22. April 2019
 • Ande Somby :
  Buorre go Sámi Riekteáddejupmi šaddá
  26. April 2019
 • Ande Somby :
  Sámi Riektesuodji
  25. April 2019
 • Ande Somby :
  Vårt historiske Øyeblikk
  17. April 2019
 • Ande Somby :
  Reakšuvnnat Sámivašši dupmui
  24. May 2019
 • Ande Somby :
  Osloi bidjan Luođi
  09. February 2019
 • Ande Somby :
  Sámi Álbmotbeaivvi ávvudeapmi Oslos
  06. February 2019
 • Ande Somby :
  Ánde Somby rámida KEiiNO
  04. March 2019
 • Ande Somby :
  Máŋga duhát eamiálbmot nieidda ja nissonolbmo leat maŋimuš 40 jagis jávkan dahje goddon Davvi-Amerihkas Kanádas
  04. May 2019
 • Ande Somby :
  Sápmelaš searvá Eurohpá filosofalaš lávlungilvvuin mat lágiduvvojit Lausanne gávpogis Sveitsas ihttin.
  05. September 2019
 • Ande Somby :
  Ánde Somby motiivva birra
  04. December 2019
 • Ande Somby :
  Deanu golle ja silbarávdi fitnodat massá okto-vuoigatvuoda sámi beaivvášsymbola hápmái
  04. December 2019
 • Ande Somby :
  Jurista Nussira birra
  04. December 2019
 • Ande Somby :
  Juristta dadjá ii beasa dušše álggahit ruvke
  03. December 2019
 • Ande Somby :
  Jurista Finnmárkkukommišuvnna mearrádusa birra
  12. December 2019
 • Ande Somby :
  Fiettar áigu stevdnet stáhtta ruvkelobi geažil
  09. December 2019
 • Ande Somby :
  Eurohpá Filosofalaš Lávlungilvvut
  08. September 2019
 • Ande Somby :
  Ovddeš Alimusrievttiduopmá vaššivuođa birra sápmelažžaid vuostá
  03. May 2019
 • Ande Somby :
  P2-portrettet
  18. November 2019
 • Ande Somby, Jens Edvin A Skoghøy :
  Norgga Alimusriekti ja Sápmelažžat
  04. May 2019
 • Ande Somby :
  Nussir sáhta ádjánit
  03. December 2019
 • Ande Somby :
  Sierra Diehttogihppa Sámi diggeáššiidda
  28. April 2019
 • Ande Somby :
  Jávkaduvvon Álgoálbmotnissonat
  08. June 2019
 • Ande Somby :
  Har fått landrettigheter, men tør ikke å juble ennå
  13. December 2019
 • Ande Somby, Jussi Erik Pedersen :
  Tett på Sápmi
  18. May 2019 SAMMENDRAG

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →

  Publications outside Cristin

  -Yoik and The theory of Knowlegde, i Kunnskap og utvikling, Haavelrud, Magnus (red), Tromsø 1995

  -Overgangen fra homo sapiens sapiens til
  homo sapiens juridicus i Filosofi i et nordlig landskap: Jakob Meløe 70 år / Anniken Greve og Sigmund Nesset (red.), Tromsø 1997

  -Juss som Retorikk: Doktoravhandling bedømt
  og godkjent av Universitetet i Tromsø i mars
  1999.

  -Rekruttering av samer til høyere utdanning og
  forskning, Momenter til en handlingsplan i Sin
  neste som seg selv: Ole D. Mjøs 60 år 8.
  mars 1999 / Arthur Arntzen, Jens-Ivar
  Nergård, Øyvind Norderval (red.) Tromsø 1999

  -Når Høyesterett gjentar No pardon, Den andre prøveforelesningen til doktorgraden i
  Juss, avholdt 26. februar 1999 universitetet i Tromsø, senere bearbeidet og antatt som artikkel til publisering i
  juninummeret 1999 av Tidsskriftet Retfærd

  -De nordiske urfolkenes rettslige stilling;
  Innlegg som vil bli holdt på det 35. Nordiske
  Juristmøtet 18. -20. august 1999 i Oslo og
  også publisert i boken som utarbeides til
  juristmøtet.