Elise Johansen 120.jpg
Elise Johansen 120.jpg
Norwegian Centre for the Law of the Sea elise.johansen@uit.no +4777645952 Tromsø TEO-H4 4.330B

Elise Johansen


Professor

Job description

Permanent staff of the K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea


Guest Researcher at the Fridjof Nansen Insititute (FNI)


https://www.fni.no/guest-researchers/elise-johansen-article1953-821.html


 • Johansen, Elise. Klimaloven (lov om klimamål) – og veien dit. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215043425.s 359 - 378.
 • Johansen, Elise; Dahl, Irene Vanja; Lott, Alexander; Nickels, Philipp Peter; Andreassen, Ingrid Solstad. A Marine-Biology-Centric Definition of Ocean Connectivity and the Law of the Sea. Arctic Review on Law and Politics 2021; Volum 12. ISSN 1891-6252.s 190 - 206.s doi: 10.23865/ARCTIC.V12.3292.
 • Johansen, Elise. The Role of the Law of the Sea in Climate Change Litigation. The Yearbook of Polar Law 2020; Volum 11 (11). ISSN 1876-8814.s 141 - 169.s doi: 10.1163/22116427_011010009.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Johansen, Elise; Nickels, Philipp Peter. The Law of the Sea as Part of the Climate Change Regime Complex. Cambridge University Press 2020 ISBN 9781108907118.s 374 - 385.
 • Johansen, Elise. The Role of the Oceans in Regulating the Earth's Climate: Legal Perspectives. Cambridge University Press 2020 ISBN 9781108907118.s 1 - 21.
 • Johansen, Elise. Ocean fertilization. Cambridge University Press 2020 ISBN 9781108907118.s 184 - 205.
 • Johansen, Elise; Henriksen, Tore. Climate change and the Arctic: adapting to threats and opportunities in Arctic marine waters.. Edward Elgar Publishing 2020 ISBN 9781788112222.s 239 - 258.
 • Johansen, Elise. Natural Marine Resource Management in a Changing Climate. Arctic Review on Law and Politics 2018; Volum 9. ISSN 1891-6252.s doi: 10.23865/arctic.v9.1519.
 • Johansen, Elise. Norges nye klimalov. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 175 - 196.
 • Johansen, Elise. Norway's Integrated Ocean Management: A Need for Stronger Protection of the Environment?. Ocean Yearbook 2018; Volum 32 (1). ISSN 0191-8575.s 239 - 263.s doi: 10.1163/22116001-03201010.
 • Johansen, Elise. Climate Change and the Arctic: Legal Regulations in Changing Times. Brill|Nijhoff 2018; Volum 22 (1) ISBN 978-90-04-36420-2. ISSN 1872-7158.s 368 - 390.s doi: 10.1163/9789004366619_024.
 • Johansen, Elise. The EU Influence on Norwegian Domestic Legislation for the Protection of the Arctic Marine Environment. The International Journal of Marine and Coastal Law 2017; Volum 33 (2). ISSN 0927-3522.s 415 - 435.s doi: 10.1163/15718085-13320006.
 • van der Marel, Eva Romée; Caddell, Richard; Johansen, Elise. Innovating for change in global fisheries governance: an introduction. Marine Policy 2017; Volum 84. ISSN 0308-597X.s 285 - 286.s doi: 10.1016/j.marpol.2017.06.034.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Johansen, Elise. Efforts of the Arctic Council to Protect Sensitive Sea Areas from the Impacts of Shipping. MarIus 2016 (471). ISSN 0332-7868.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Johansen, Elise; Busch, Signe Veierud. The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints. Cambridge University Press 2021 ISBN 9781108842266.s 336 - 354.
 • Johansen, Elise; Busch, Signe Veierud; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints. Cambridge University Press 2020 ISBN 9781108907118.s 22 - 48.
 • Johansen, Elise. The EU is putting shiping on a path to decarbonisation. 2021.
 • Johansen, Elise; Poto, Margherita Paola; Parlov, Iva; Andreassen, Ingrid Solstad; Lott, Alexander; Solski, Jan Jakub; Enyew, Endalew Lijalem; Gjerde, Kristina; Harden-Davies, Harriet; Santosuosso, Amedeo. Ocean Connectivity and Law. International Webinar 2021-02-02 - 2021-02-02 2021.
 • Johansen, Elise. The EU Taxonomy. The Lillehammer Energy Claims Conference 2021-03-09 - 2021-03-11 2021.
 • Johansen, Elise. Hvorfor hav og miljø er de mest spennende fagområdene for fremtidens jurister. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen 2021; Volum 2. ISSN 0802-0051.
 • Johansen, Elise. Henrik Ringbom, Brita Bohman and Saara Ilvessalo, Combatting Eutrophication in the Baltic Sea: Legal Aspects of Sea-Based Engineering Measures. Ocean Yearbook 2021; Volum 35. ISSN 0191-8575.s 716 - 720.
 • Johansen, Elise. Klimalovens betydning og gjennomslagskraft. Boklansering 2021-08-26 - 2021-08-26 2021.
 • Johansen, Elise. Bærekraft i styrerommet. Executive Board Programme INSEAD 2021-09-07 - 2021-09-07 2021.
 • Johansen, Elise. Slik vil global oppvarming påvirke Nord-Norge. 2021.
 • Johansen, Elise. Ber Norge se til EU i klimapolitikken. 2021.
 • Johansen, Elise. Wikborg Rein har en hånd på rattet i verdensomspennende hav-ekspedisjon. 2021.
 • Poto, Margherita Paola; Johansen, Elise. Modelling Ocean Connectivity. Arctic Review on Law and Politics 2021; Volum 12. ISSN 1891-6252.s 186 - 189.s doi: 10.23865/ARCTIC.V12.3289.
 • Johansen, Elise. Application of the EU Taxonomy to finance offshore wind farms. Offshore Wind - Remaining Challenges 2021-11-18 - 2021-11-18 2021.
 • Johansen, Elise. What is required to accelerate the development of Hydrogen?. Hydrogen - is it rocket science? 2021-10-28 - 2021-10-28 2021.
 • Johansen, Elise. State of affairs: green shipping. Shipping and Offshore Seminar Series 2021-09-30 - 2021-09-30 2021.
 • Johansen, Elise. Offshore wind update. 2021.
 • Johansen, Elise. Marine spatial conflicts: increased pressures on Norway's maritime areas. 2021.
 • Johansen, Elise. The High North Report. 2020.
 • Poto, Margherita Paola; Johansen, Elise. Ocean Connectivity - Webinar. International Webinar 2020-11-26 - 2020-11-26 2020.
 • Poto, Margherita Paola; Johansen, Elise. Presentation of the project on Ocean Connectivity. NCLOS Internal Seminar 2020-12-04 - 2020-12-04 2020.
 • Johansen, Elise; Busch, Signe Veierud. Havnasjonen Norge: En pådriver eller en sinke for den moderne havretten?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Johansen, Elise. Innlegg og strid mellom havvind og fiskeri: Må unngå «bukken passer havresekken» til havs. Dagens næringsliv 2020. ISSN 0803-9372.
 • Johansen, Elise. Arealkonflikter til havs: – Vi mangler rettslige rammer for helhetlig planlegging. Fiskeribladet 2020. ISSN 0805-5289.
 • Johansen, Elise. Det grønne skiftet stiller krav til omstilling til næringslivet. Intern opplæring Wikborg Rein 2020-12-11 - 2020-12-11 2020.
 • Johansen, Elise. A new ocean narrative and the race for sustainability. Intern opplæring Wikborg Rein 2020-12-21 - 2020-12-21 2020.
 • Johansen, Elise. Det grønne skiftet. e-læringskurs 2020-12-02 - 2020.
 • Johansen, Elise. The London Dumping Regime - taking a lead in developing a legal framework for ocean fertilization activities. 2020.
 • Johansen, Elise. Comments on the Presentation on Mutual Supportiveness between the Climate Change and Law of the Sea Regimes. JCLOS Final Conference - NCLOS Starting Conference 2019-09-19 - 2019-09-20 2019.
 • Johansen, Elise. Regional Cooperation for the Protection of the Marine Environment - The Arctic Model. International Conference on 2019-01-15 - 2019-01-16 2019.
 • Johansen, Elise. The Law of the Sea and Climate Change Litigation - Arctic Cases. Workshop on the Arctic 2019-01-17 - 2019-01-17 2019.
 • Johansen, Elise. Norges klimalov - bare en papirtiger?. GJesteforelesning 2019-05-08 - 2019-05-08 2019.
 • Johansen, Elise. The Law of the Sea and Climate Change litigation - riding the wave or dragging the anchor?. III TRAMEREN’s International Conference on: Arctic Environmental and Climate Change Governance 2019-06-11 - 2019-06-12 2019.
 • Johansen, Elise. Snøkrabben - en ressurs eller et problem?. Fiskerikandidaten 2018.
 • Johansen, Elise. Juridiske utfordringer for mulig fremtidig næringsvirksomhet på Svalbard. 2018.
 • Johansen, Elise. Climate change concerns in judicial decision regarding management of ocean space.. Climate Change, Coasts and Precaution 2018-04-24 - 2018-04-25 2018.
 • Johansen, Elise. Typisk norsk å være god? Betraktninger fra et juridisk perspektiv.. Typisk norsk å være god? 2018-10-18 - 2018-10-18 2018.
 • Johansen, Elise. Forurensningsloven. Gjesteforelesning NMBU 2018-11-30 - 2018-11-30 2018.
 • Johansen, Elise. Klimaloven -en lov som legitimerer en lite ambisiøs klimapolitikk.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.
 • Johansen, Elise. The law of the sea and climate change litigation. the 11th Polar Law Symposium 2018-10-02 - 2018-10-04 2018.
 • Henriksen, Tore; Johansen, Elise; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Klimasøksmålet: Er Grl. §112 brutt og hva er konsekvensene?. Foredrag 2017-02-16 - 2017-02-16 2017.
 • Johansen, Elise; Dahl, Irene Vanja. Kampen om snøkrabben. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Johansen, Elise. The Arctic high seas and the area. Vitenskapelig foredrag 2017-03-13 - 2017-03-13 2017.
 • Johansen, Elise. Protecting Sensitive Sea Areas in the Arctic - Assessing initiatives from the Arctic council, OSPAR and the Arcic Coastal States.. Møte i Dansk UD 2017-03-14 - 2017-03-14 2017.
 • Dahl, Irene Vanja; Johansen, Elise. Hvem har rett til å fange snøkrabben?. Havets hemmeligheter - en serie populærvitenskaplige foredrag 2017-04-06 - 2017-04-06 2017.
 • Dahl, Irene Vanja; Johansen, Elise. The Norwegian snow crab regime and foreign vessels – a commentary on the Juras Vilkas decision of the Øst-Finnmark District Court. The K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea Blog 2017.
 • Johansen, Elise; Dahl, Irene Vanja. Kampen om snøkrabben mellom Norge og EU. Fiskeribladet 2017. ISSN 0805-5289.
 • Johansen, Elise. Adaptation and the Arctic: Need for innovative approaches. The 41st Annual Conference of the Centre for Ocean Law and POlicy 2017-05-16 - 2017-05-19 2017.
 • Johansen, Elise. Adaptation to a changing Arctic climate with dynamic ocean management. Internasjonal workshop 2017-06-13 - 2017-06-14 2017.
 • Johansen, Elise. The EU Influence on Norwegian Domestic Legislation for the Protection of the Arctic Marine Environment. Internasjonal konferanse 2017-06-28 - 2017-06-29 2017.
 • Johansen, Elise. Biodiversity, Climate Change and the Arctic. Oceans and Climate Change Governance 2017-08-14 - 2017-08-15 2017.
 • Johansen, Elise. Kampen om Snøkrabbene og muligheten for ny næring på Svalbard. Fiskeriforskninga møter fiskerinæringa! 2017-09-18 - 2017-09-18 2017.
 • van der Marel, Eva Romée; Johansen, Elise; Caddell, Richard. Special Section on Innovating for Change in Global Fisheries Governance. Marine Policy 2017; Volum 84. ISSN 0308-597X.
 • Johansen, Elise. Klimautfordringene - et rettslig anliggende?. Alumni 2017 2017-10-27 - 2017-10-27 2017.
 • Johansen, Elise. Protecting sensitive sea areas from the impact of shipping - Efforts under the Arctic Council. Arctic Frontiers 2016-01-27 - 2016-01-27 2016.
 • Johansen, Elise. Skipsfart i Arktisk - Fritt frem for alle?. Lørdagsuniversitetet 2016-02-20 - 2016-02-20 2016.
 • Johansen, Elise. Lørdagsuniversitetet - skipsfart i Aktisk. 2016.
 • Johansen, Elise. Norway's integrated ocean management plans - a need for a stronger protection of environmental rights.. Workshop co-organized with Marine & Environmental Law Institute 2016-10-27 - 2016-10-28 2016.
 • Johansen, Elise. Marine resource management - where is the catch. Guest Lecture - Pace University 2016-10-31 - 2016-10-31 2016.
 • Johansen, Elise; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Arctic Marine Protected Areas. Alex sluttkonferanse 2016-11-09 - 2016.
 • Johansen, Elise. Efforts under the Arctic Council to protect sensitive sea areas from the impact of shipping. Transatlantic Science Week 2015-11-03 - 2015-11-06 2015.
 • Karlsen, Elise. I forkant av ulykken. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Karlsen, Elise. Vin & Viten - Oppfyller Norge sine folkerettslige forpliktelser?. Vin & Viten 2013-09-23 - 2013-09-23 2013.
 • Karlsen, Elise. Nordøstpasjonen. Nordøstpasjonen 2013-09-27 - 2013-09-27 2013.
 • Karlsen, Elise. I forkant av ulykken - Hvordan kan Norge regulere oljetrafikken i sjøterritoriet og den økonomiske sone?. Foredrag 2011-03-24 - 2011-03-24 2011.
 • Karlsen, Elise. Coastal State Jurisdiction over Vessel-Source Oil Pollution. Norwegian Practice in light of Current International Law. Symposium on Coastal State Regulation of Marine Shipping 2008-10-30 - 2008-10-31 2008.
 • Johansen, Elise. Kommentarer til havenergiloven. 2002.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  International Law, Law of the Sea, Environmental Law, Administrative Law, Legal method.

  Teaching

  The Law of the Sea, Environmental Law,  International law, Family Law, and Legal method.

  TEO-H4 4.330B

  Click for bigger map