Bilde av Kvernelv, Wenche Lisbeth Berg
Bilde av Kvernelv, Wenche Lisbeth Berg
Enhet for administrative tjenester IVT wenche.b.kvernelv@uit.no +4776966383 You can find me here

Wenche Lisbeth Berg Kvernelv