Mattias Åhren


Professor (PhD)

Job description

Professor in International Law, Indigenous Rights Law, and Sami Law


 • Jon Mattias Åhrén :
  The relevance of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples to vibrant, viable and sustainable Sámi communities
  Routledge 2023 ARKIV / DOI
 • Mattias Åhren :
  An Unsettled Liberal Democratic Order and Indigenous Peoples' Legal Rights
  Routledge 2022
 • Mattias Åhren :
  Indigenousness as a Protected Ground of Discrimination
  Scandinavian Studies in Law 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Mattias Åhren :
  Indigenous resource rights at their core (and what these are not)
  Edward Elgar Publishing 2022
 • Mattias Åhren :
  Recognition of indigenous peoples’ rights to lands, territories and resource
  United Nations publication 2021
 • Jon Matthias Åhren, Martin Scheinin :
  Relationship to Human Rights, and Related International Instruments
  Oxford University Press 2018
 • Mattias Åhren :
  Rättigheternas renässans och samiska markanvändares egendomsrättigheter till land
  Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2018
 • Jon Matthias Åhren :
  Indigenous Creativity and the Public Domain - Terra Nullius Revisited
  Brill|Nijhoff 2017 DOI
 • Jon Matthias Åhren, Rebecca Lawrence :
  Mining as colonisation: the need for restorative justice and restitution of traditional Sami lands
  Routledge 2017
 • Jon Matthias Åhren :
  To What Extent Can Indigenous Territories Be Expropriated?
  Ashgate 2015 DOI
 • Jon Matthias Åhren :
  International Human Rights Law Relevant to Natural Resource Extraction in Indigenous Territories - an Overview
  Nordisk miljörättslig tidskrift 2014
 • Jon Matthias Åhren, Antti Aikio :
  A reply to calls for an extension of the definitoin of Sami in Finland
  Arctic Review on Law and Politics 2014 ARKIV / FULLTEKST
 • Jon Matthias Åhren, Antti Aikio :
  Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen aikakauskirja
  Lakimies 2013
 • Jon Matthias Åhren :
  Några folkrättsliga aspekter på Finnmarksloven läst i ljuset av Finnmarkskommissionens första rapport
  Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2013
 • Jon Matthias Åhren :
  Indigenous Peoples' Status in the International Legal System
  Oxford University Press 2016
 • Jon Mattias Åhrén, Stephen James Anaya :
  The Finnmark Estate and indigenous peoples' rights to self-determination and self-government
  2023
 • Mattias Åhren :
  Sámi Constitutional Rights
  2022
 • Mattias Åhren, S. James Anaya :
  The Finnmark Estate's management of natural resources; its compliance with international law on indigenous peoples' right to self-determination and self-governance - tentative observations
  2022
 • Mattias Åhren :
  The Girjas Case
  2020
 • Mattias Åhren :
  Skäl att bruka samisk traditionell kunskap om rovdjur och bruk av sådan kunskap i vetenskapliga sammanhang
  2019
 • Mattias Åhren :
  The Sustainability in viewing lands and resources in the Sami traditional areas as a Collective Sami Commmons (as distinct from Sami community rights)
  2019
 • Jon Matthias Åhren :
  Rättvisa och spöken i samiska kulturlandskap
  2018
 • Jon Matthias Åhren :
  Reindriftslovens förenlighet med folkrätten
  2018
 • Jon Matthias Åhren :
  Parameters within which to find agreement on international legal instrument(s) protecting TK and TCEs
  2018
 • Jon Matthias Åhren :
  Folkretten og dens relevans for reindriftens rettigheter i Norge
  2018
 • Jon Matthias Åhren :
  Legal Relevance of Constitution Recognition of the Aboriginal Peoples of Australia
  2018
 • Jon Matthias Åhren :
  Australia's international legal obligation's towards First Nations
  2018
 • Jon Matthias Åhren :
  Rättslig analys av förslaget till Nordisk Samekonvention
  2017
 • Jon Matthias Åhren :
  Hur kan samiskt självbestämmande stärkas genom samarbete över landsgränserna?
  2017
 • Jon Matthias Åhren :
  Folkrättens betydelse för ingrepp i samiska områden - en guide till domaren
  2017
 • Jon Matthias Åhren :
  Samiska rättigheter som mänskliga rättigheter
  2017
 • Jon Matthias Åhren :
  Endring av reindriftsloven
  2016
 • Jon Matthias Åhren :
  The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Background and Significance
  2016
 • Jon Matthias Åhren :
  Samisk reindrift och norsk gruvdrift - fallet Nussir
  2016
 • Jon Matthias Åhren :
  Girjasdomen - det samiska genombrottet?
  2016
 • Jon Matthias Åhren :
  Det materielle innehållet i eiendoms- og bruksrettsbegreppet i urfolksretten
  2016
 • Jon Matthias Åhren :
  New Working Methods and the Way Forward
  2016
 • Jon Matthias Åhren :
  Laponiaförvaltningen som en historisk folkrättslig händelse - uttryck för genuint samiskt självbestämmande
  2016
 • Jon Matthias Åhren :
  Folkrättsliga aspekter på reintalsreduktionen i Finnmark
  2015
 • Jon Matthias Åhren :
  A New Mandate For the UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples
  2015
 • Jon Matthias Åhren :
  The Proposed Nordic Saami Convention: National and International Dimensions of Indigenous Property Rights
  Nordic Journal of Human Rights 2014
 • Jon Matthias Åhren :
  Extractive industries in the North
  2013
 • Jon Matthias Åhren :
  The Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples Final Report on Extractive Industries and Indigenous Peoples' Human Rights
  2013
 • Jon Matthias Åhren :
  International legal framework for the protection of indigenous peoples' rights
  2013
 • Jon Matthias Åhren :
  Människorättsaspekter på Sveriges Mineralpolitik i Renskötselområdet
  2013
 • Jon Matthias Åhren :
  Indigenous Peoples' Rights
  2013
 • Jon Matthias Åhren :
  Indigenous Peoples' Rights to Marine Natural Resources
  2013
 • Jon Matthias Åhren :
  Samerna och gruvindustrin; olika syn på samma landskap
  2013
 • Jon Matthias Åhren :
  Indigenous Peoples' Rights
  2013
 • Jon Matthias Åhren :
  Commentary to OECD Guidelines
  2013

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Attachments: