Martin Hennig • Martin Hennig :
  Ulovlig påvirkningsvirksomhet i samarbeid med fremmed etterretningstjeneste - Er kriminalisering av påvirkningsvirksomhet i samarbeid med fremmed etterretningstjeneste forenelig med kravet til klar lovhjemmel etter EMK artikkel 7?
  Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2021 ARKIV
 • Martin Hennig :
  Article 47 - Scope of application
  Nomos 2018 DOI
 • Martin Hennig :
  Article 14 - Internal taxation: No fiscal discrimination of imported goods / Article 15 - Repayment of internal taxes
  Nomos 2018 DOI
 • Martin Hennig :
  The Untouchable Nature of the ‘EU Seal Regime’— Is the European Union Liable for the Damages Suffered by the Canadian Inuit Due to the Violation of WTO Law in EC—Seal Products?
  The International Journal of Marine and Coastal Law 2018 ARKIV / DOI
 • Martin Hennig :
  Article 76 - Cooperation in the field of statistics
  Nomos 2018 DOI
 • Martin Hennig :
  Article 48 - Non-discriminatory application of national rules / Article 49 - State aid in the transport sector / Article 50 - Prohibition of discriminatory rates or conditions for carriage of goods / Article 51 - Prohibition of State aid in the form of favorable rates or conditions / Article 52 - Charges for crossing the borders
  Nomos 2018
 • Martin Hennig, Richard Caddell :
  On Thin Ice? Arctic Indigenous Communities, the European Union and the Sustainable Use of Marine Mammals
  Brill|Nijhoff 2017 DOI
 • Martin Hennig :
  The EU Seal Products Ban – Why Ineffective Animal Welfare Protection Cannot Justify Trade Restrictions under European and International Trade Law
  Arctic Review on Law and Politics 30. March 2015 ARKIV / DOI
 • Martin Hennig :
  Public Service Obligations: Protection of Public Service Values in a National and European Context
  T.M.C. Asser Press 2011 DOI
 • Martin Hennig :
  Resolving Conflicts of Interest in Network Industries - A European perspective
  International and comparative corporate law journal (ICCLJ) 2008
 • Martin Hennig :
  Etterlengtet rettspraksis fra Høyesterett på avhendingslovens område. Materielle krav til reklamasjon, og selgers mulighet til å avverge kjøpers krav om prisavslag
  Jussens venner 2007
 • Martin Hennig :
  Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler - EU- og EØS-rettens rammer for nasjonalt vern av folkehelsen
  Universitetsforlaget 2015
 • Milos Novovic, Martin Hennig :
  Norway
  Eleven International Publishing 2020
 • Stig Eidissen, Markus Hoel Lie, Martin Hennig :
  Den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften og EØS-avtalens regler om statsstøtte
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Ingunn Ikdahl, Christian Franklin, Martin Hennig, Johan Vorland Wibye :
  Ikke stykkevis og delt - Rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser
  2019 DATA
 • Martin Hennig :
  Book Review: Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws by Julian Nowag
  Review of European, Comparative and International Environmental Law 2017
 • Martin Hennig :
  The Constitutional Protection of Capitalism
  European Law Review 2011

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →