Bilde av Hansen, Tina
Bilde av Hansen, Tina
Child Welfare, Campus Harstad tina.hansen@uit.no +4777058355 Harstad Campus Harstad

Hansen, Tina • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  Søkelys på arbeidslivet 2022 ARKIV / DOI
 • Tina Hansen :
  Sosial kontroll begrenser minoritetsungdommers identitetsutvikling i majoritetsfosterhjem
  Barn – forskning om barn og barndom i Norden 2021 ARKIV / DOI
 • Tina Hansen, Ingvild Flaskerud :
  Familiens betydning for ungdoms religiøse identitetsutvikling Ungdom med muslimsk bakgrunn i fosterhjem
  Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) 2020 ARKIV / DOI
 • Tina Hansen, Gunn Elin Fedreheim, Marit Aure :
  Flyktninger må få slippe å jobbe kun i barnehager og med renhold
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 20. July 2022 FULLTEKST
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis - En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  2022
 • Tina Hansen, Gunn Elin Fedreheim :
  Hurtigsporordningen, sett fra programrådgivernes ståsted
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen :
  Symbolpolitikk spenner bein for økt sysselsetting av flere flyktninger
  Nordlys 2020 ARKIV
 • Marit Aure, Tina Hansen, Ida Martine Pettersen :
  Hvilke barrierer, fordeler og ulemper for arbeidsinkludering innebærer de eksisterende samhandlingsmodeller mellom NAV og kommune
  2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Campus Harstad