Personkort bilde
Associate Professor

Randi Inger Johanne Nymo

Department of Health and Care Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Ikke bekymre deg for morgendagen, det ordner seg, skal du se. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024098.s 233 - 251.

 • Minde, Gunn-Tove; Somby, Pierra Jouvnna; Nymo, Randi Inger Johanne. Hvordan er det å være funksjonshemmet same og hvordan møtes dagliglivets utfordringer?. Spesialpedagogikk 2019. ISSN 0332-8457.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Døden- en del av livet. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2019 (3). ISSN 0800-7489.s 55 - 60.

 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann; Nymo, Randi Inger Johanne. De kommer som sykepleiere, ikke som studenter. Geriatrisk sykepleie 2018 (01). ISSN 1891-1889.s 28 - 36.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Pedersen, Karin Ravn; Nymo, Randi Inger Johanne. Ny praksismodell gjorde studentene bedre i ledelse og organisering. Sykepleien Forskning 2018. ISSN 1890-2936.s 19 - .s doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.73575.

 • Martinussen, Inger S.; Nordahl-Pedersen, Hilde; Nymo, Randi. Bruk av private helse- og omsorgstjenester. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 213 - 229.

 • Minde, Gunn-Tove; Nymo, Randi Inger Johanne. Open the medical room: How indigenous patients' cultural knowledge appears in the meetings with the health care providers during the rehabilitation process. Cambridge Scholars Publishing 2016 ISBN 978-1-4438-9468-5.s 83 - 100.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Keeping Doors Open - Everyday Life Between Knowledge Systems in the Markabygd Areas. 2015 (2) ISBN 978-1772120882. ISSN 1927-9671.s 157 - 182.

 • Nymo, Randi Inger Johanne; Minde, Gunn-Tove. Makt og kvalitet - hvordan urfolks- og minoritetspasientenes kulturelle erfaring og kunnskap trer fram i møte med helsepersonell i en rehabiliteringsprosess. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 169 - 186.

 • Nymo, Randi; Karlsson, Bengt. Rettigheter, språk og psykisk helse i Sápmi Vuoigatvuodat, giella ja psyhkalas dearvvasvuohta sámis. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2007; Volum vol. 4 (nr. 1). ISSN 1503-6707.s 2 - 5.

 • Nymo, Randi. Den samiske pasientens mangfold -er omsorgsutøveren beredt til møter? sápmelas buohcci mánggabealatvuohta -lea go dearvvasvuodadivssar gearggus deaivvademiide?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2007; Volum 4 (Nr. 1). ISSN 1503-6707.s 25 - 41.

 • Nymo, Randi. Kroppen som bærer av kultur og livsanskuelse. 2004.s 140 - 160.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Liv og død i en kollektivistisk kultur i markebygdene i "gamle dager". 2020; Volum 228 (7) ISBN 978-82-999709-6-9. ISSN 2387-3302.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. "Slekt er slekt"- utdyping av samisk slektskap. 2017 ISBN 978-82-999709-3-8.

 • Nymo, Randi; Karlsson, Bengt. Psykisk helsearbeid i den samiske kultur. Universitetsforlaget 2007 (Volum 4, nr. 1).

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Harstad Kunstforening 31.01.2020. Fortelling om aksjonen for å redde Alta/Kautokeino vassdraget 1979-1981. Kick- off Harstads samiske måned februar 2020. Utstilling av kunstutstillinga OPPRØR Masi- kunstnergruppe. Utstilling åpnet 31.01.2020. Åpning av Kunstutstilling 2020-01-31 - 2020-03-01 2020.

 • Brøndbo, Stig; Bongo, Berit Andersdatter; Dagsvold, Inger; Nymo, Randi Inger Johanne. Tre forskere om samisk forståelse i helsevesenet. 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Plikt til usynliggjøring av samer i Narvik kommune?. Fremover 2020.s 22 - 23.

 • Nymo, Randi Inger Johanne; Erica, Restoften. Vindkraft og samisk reindrift. Ságat - Samisk avis 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne; Riseth, Jan Åge. La oss gjøre alt for å forhindre ny katastrofe. NordNorsk debatt 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Kamp for samiske rettigheter. Et skritt fram og to tilbake. Fremover 2020.

 • Dankertsen, Astri; Nymo, Randi Inger Johanne; Restoften, Erica. Det samiske Narvik- ny kommune, nye muligheter. Fremover 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. NAKBA 15.mai 1948-palestinernes katastrofe. Fremover 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Corona-pandemien forener Benjamin Netanyahu og Benny Gantz- hva med Palestina?. Fremover 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Depresjon ditt navn er kvinne. Kvinners psykiske helse med fokus på svangerskap, fødsel og barsel. 08.mars , Internasjonal kvinnedag 2020-03-08 - 2020-03-08 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Et fortidd ressurs-ran. Fremover 2020.

 • Riseth, Jan Åge; Bård Borch, Michalsen; Nymo, Randi Inger Johanne; Ytterstad, Børge; Laukholm, Manne. Alta-aksjonen fra et Sør-Tromsperspektiv. Dialogsamtale mellom tidligere aktivister.. Del av Program for Samisk måned Harstad og Kvæfjord 2020 (omtale) 2020-02-20 - 2020-02-20 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. «Lihkku beivviin». Festmøte Samisk nasjonaldag 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne; Thorsen, Rolf. Dialogsamtale:Hvorfor er det viktig for folks identitet og psykiske helse å synliggjøre den samiske tilhørigheten?. Campusseminar på samefolkets dag 06.februar 2019 2019-02-06 - 2019-02-06 2019.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Fornorskninga i ny drakt. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Er det forstyrrende for balansen i et lokalsamfunn at samer har kommet seg fram i denne verden, til tross for generasjoner med knebling og undertrykking?. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Nordlys Nordnorsk debatt.no Strandsoner blir mer og mer privatisert. nordnorskdebatt.no 2019.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. How can spirituality make meaning and give health benefits for Sami elders?. Internasjonal forskerkonferanse for urfolk 2019-06-26 - 2019-06-29 2019.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Birget- å berges. Livsvisdom og erfaringslæring i markebygda. 2018; Volum 5 (5) ISBN 978-82-999709-4-5. ISSN 2387-3302.s 180 - 197.

 • Nymo, Randi; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Nursing knowledge in action. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Presentasjon av kapittel 12: Inger S. Martinussen*, Hilde Nordahl-Pedersen* og Randi Nymo*: Bruk av private helse – og omsorgstjenester. under lansering av boka: Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste» Kassah, Bente Lilljan Lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Nordahl-Pedersen, Hilde (red.).. Boklansering 2017-02-09 - 2017-02-09 2017.

 • Nymo, Randi. Bestiller/utfører - modellen undergraver den norske helse- og omsorgsmodellen. Fremover 2017 (156).s 26 - 26.

 • Nymo, Randi. Nødsarbeid i ny drakt? En betraktning.. Fremover 2017 (155).s 22 - 22.

 • Nymo, Randi. Existential Meaning Making. EU- Consortium 2017-08-28 - 2017-08-29 2017.

 • Nymo, Randi. Fornorskning og modernisering av samene – hemsko og framskritt i dagliglivet.. Presentasjon på temadag lørdag 05.08.17. 2017-08-04 - 2017-08-06 2017.

 • Nymo, Randi. Health Promotion in an Indigenous Community of Northern Norway. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conferense 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. "Det som er "sett" eller forutbestemt - Oainnihuvvon.. Helsetreff for samiske eldre (omtale) 2016-04-22 - 2016-04-22 2016.

 • Nymo, Randi. Sanitetsforeninger i Skånlands markebygder- en historisk drivkraft for bygdeutvikling. 2016 (3) ISBN 978-82-999709-2-1. ISSN 2387-3302.s 152 - 160.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. How spirituality can help Elders to manage daily life challenges. Health in Context.Ageing and spirituality in different cultural contexts 2016-10-03 - 2016-10-04 2016.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Health promotion in an indigenous community of Northern Norway. An open and inclusive form.. "Next Society" 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. "Challenges for contemporary Sámi, Homeland attachment, identity and well-being".. Third International Indigenous Social Work Conference 2015-09-14 - 2015-09-17 2015.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. ‘Challenges for Contemporary Sami Homeland Attachment, Identity and Well-Being’. Ausscer Seminar Series(AustralianCentre for Enviromental Research) 2015-09-23 - 2015-09-23 2015.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. God i kroppen, glad i hauet - om markesamisk helse. (omtale) Oainnus 2015 (2). ISSN 1892-2899.s 32 - 51.

 • Minde, Gunn-Tove; Nymo, Randi Inger Johanne. «Open the Medical Room. Rehabilitation Challenges for Sámi patients in Norway».. Second International Indigenous Voices in Social Work (IIVSW). 2013-07-08 - 2013-07-11 2013.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Kultur, helse og sykdomshåndtering. Samisk - identitet 2012-02-04 - 2012-02-04 2012.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Helsefremming og sykdomshåndtering i markebygdene i nordre Nordland og Sør-Troms. Bårjås 2012. ISSN 1502-0002.s 73 - 82.

 • Nymo, Randi. Helseomsorgssystemer i samiske markebygder i nordre Nordland og Sør-Troms : praksiser i hverdagslivet : "En ska ikkje gje sæ over og en ska ta tida til hjelp". 2011 ISBN 978-82-7589-309-1.

 • Nymo, Randi. Momenter fra dr.gradsavhandlinga "Helseomsorgssystemer i samiske markebygder i Nordre Nordland og Sør-Troms. Praksiser i hverdagslivet." [Powerpoint]. Helsetreff 2011-11-11 - 2011-11-11 2011.

 • Nymo, Randi. "En skal ikkje overgje sæ og en ska ta tida til hjelp" : ut fra en slik filosofi har markbygdingene i Evenes og Skånland kommune bygd opp sine egen helse-og omsorgssystemer. [Utdrag fra avhandlinga "Helseomsorgssystemer i samiske markebygder i Nordre Nordland og Sør-Troms. Praksiser i hverdagslivet"]. Temakveld 2011-08-22 - 2011-08-22 2011.

 • Nymo, Randi. Handling etter "doble standarder" i markebygdene kan forstås som handlinger påvirket av ulike rammebetingelser. Markebygdingene har lært å handtere skiftende situasjoner. [2 deler]. Fagseminar (omtale) 2011-08-22 - 2011-08-22 2011.

 • Nymo, Randi. En samekvinne på barrikadene for humanitært og veldedig arbeid i skolekretsen Kjønna i Skånland kommune. - 2010-03-08 - 2010-03-08 2010.

 • Nymo, Randi. Den historiske kroppen hos den eldre taler ut livserfaringer. - 2009-01-27 - 2009-01-27 2009.

 • Nymo, Randi. Når vi har vorre i kirka så har han liksom skjult sæ så folk ikkje skal se at han e i kirka. Samisk kirkeråd - temamøte 2009-02-25 - 2009-02-25 2009.

 • Nymo, Randi. Samisk kultur. - 2008-05-16 - 2008-05-16 2008.

 • Nymo, Randi. Kulturelt mangfold og psykisk helse. - 2008-11-10 - 2008-11-11 2008.

 • Nymo, Randi. Kompetanse i helse- og omsorgssystemer. Finnmark Dagblad 2008.

 • Nymo, Randi. Karasjok helsesenter og sykepleieres plikter. Ságat - Samisk avis 2008.

 • Nymo, Randi. Når kroppen "snakker" om sin krenkelse : spiseforstyrrelser som uttrykk for kroppslige erfaringer. - 2008-01-10 - 2008-01-10 2008.

 • Nymo, Randi. (Fler)kulturell forståelse. - 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.

 • Nymo, Randi. Samiskhet. - 2007-10-30 - 2007-10-30 2007.

 • Nymo, Randi. Den samiske pasientens kulturelle mangfold -er helsearbeideren beredt til møter?. - 2007-02-08 - 2007-02-08 2007.

 • Nymo, Randi. Et bidrag til å kommunisere. Fremover 2007.s 10 - .

 • Nymo, Randi. (Fler)Kulturell forståelse. - 2007-06-11 - 2007-06-11 2007.

 • Nymo, Randi. Sensibility: a new focus in Sámi health care education. The Australian Journal of Indigenous Education 2007; Volum 36. ISSN 1326-0111.s 66 - 73.

 • Nymo, Randi. Samisk livsanskuelse og tradisjonelle omsorgssystemer i møte med offentlig helse- og omsorgstjeneste i markebygder i nordre Nordland og Sør-Troms. Forskerkurs i religionssosiologi (omtale) 2006-05-04 - 2006-05-05 2006.

 • Nymo, Randi. Rapport : studietur til Australia sommeren 2006. 2006.

 • Nymo, Randi. Hvorfor hakke på det samiske?. Fremover 2006.s 11 - .

 • Nymo, Randi. En reise i bilder og fortellinger fra Minjerribah gruppa av Australias urbefolkning på Stradbroke Island til Kvernmoslekta og Talma Sameby på fjellvandring fra Torneträsk til Sørdalen i Bardu. Várdobáikis eldretreff 2006-09-22 - 2006-09-22 2006.

 • Nymo, Randi. Narvik sykehus (del 2 av 2). Fremover 2006.s 11 - .

 • Nymo, Randi. Narvik sykehus (del 1 av 2). Fremover 2006.s 11 - .

 • Nymo, Randi. Sensibility : a new methodological focus in Sámi health care education : [abstract]. (omtale) 2006.s 23 - .

 • Nymo, Randi. En positiv start for de samiske helsetreffene: utvidet temavalg. 2006.

 • Nymo, Randi. Tradisjonell kunnskap : på jakt etter tradisjonell omsorgskunnskap hos markebygdinger i Ofoten og Sør-Troms Indigenous knowledge. Márkomeannu 2006-07-25 - 2006-07-30 2006.

 • Nymo, Randi. Samisk kultur og sykdomsforståelse. - 2006-02-22 - 2006-02-22 2006.

 • Nymo, Randi. Identitetsforvaltning og kroppsforståelse - Samiske pasienter i fornorskningsområder i møte med helsevesenet. Norges forskningsråd, program for samisk forskning - oppsummeringskonferanse 2006-02-23 - 2006-02-24 2006.

 • Nymo, Randi. Å møte døden i harmoni og balanse. "Å leve og la dø" 9. landskonferanse om "utfordringer ved livets slutt" (omtale) 2005-05-25 - 2005-05-27 2005.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. "Sjøl om vi e sama, så duge vi" : Vaikoko mii leat smit, de mii leat gelbollassat .Samisk skolehistorie- med gløtt fra skolekretsen Kjønna/Vuopmi i Skånland kommune.. Davvi Girji 2005 ISBN 82-7374-575-9.s 386 - 403.

 • Nymo, Randi. Møter med pasienten fra fornorskningsområder: sensibilitet og samisk etnisk identitetsstyrking. Fokus på markebygdene i Ofoten og Sør-Troms. Sensibilitet og kunnskap: Helsefagenes filosofi og vitenskapsteori 2005-08-29 - 2005-09-01 2005.

 • Nymo, Randi. Sykepleiens historie. 2005.

 • Nymo, Randi. Sykepleiedokumentasjonen sett i forhold til objektivitet og konstruert virkelighet av pasienten. Er det mulig for sykepleieren å nedtegne "en sann" tilstand av pasienten innenfor faglige rammer?. 2005.

 • Nymo, Randi. Verdensanskuelser og menneskebilder uttrykt i kroppslige handlinger, tolkning og refleksjon over mellommenneskelige og tverrkulturelle møter. 2005.

 • Nymo, Randi. Samer og identitet i Ofoten og Sør-Troms. Ságat - Samisk avis 2005.

 • Nymo, Randi. Samer og identitet i Ofoten og Sør-Troms. Fremover 2005.

 • Nymo, Randi. Hvordan få fram en spesiell identitet?. 2005.

 • Nymo, Randi. Samarbeid mellom private og offentlige systemer i psykisk helsearbeid. - 2005-03-07 - 2005-03-07 2005.

 • Nymo, Randi. Å konstruere en pasients liv og tegne det ned i journaler ut fra hvordan en som helsearbeider tenker. Prosjektlederseminar 2005-11-28 - 2005-11-29 2005.

 • Nymo, Randi. Fornorskning og samisk kultur sett i lys av kunnskaps- og vitenskapstradisjonen. - 2004-01-14 - 2004-01-14 2004.

 • Nymo, Randi. Sykepleiedokumentasjon i et konstruktivismeperspektiv : den profesjonelle sykepleier i spenningsfeltet mellom "objektivitet" og medmenneskelighet. Forskningsdagene 2004, Høgskolen i Narvik 2004-09-23 - 2004-09-23 2004.

 • Nymo, Randi. Samer i markebygder i Ofoten og Sør-Troms i møte med helsevesenet : hvorfor er det nødvendig å ha kulturkompetanse i regionens helse- og sosialvesen. Kultur : en kilde til helse : temadag om kultur og helse 2004-11-03 - 2004-11-03 2004.

 • Nymo, Randi. Kultur, livsanskuelse og kropp : [power point]. - 2004-10-01 - 2004-10-01 2004.

 • Nymo, Randi. Tør og vil ikke bruke kofte. Fremover 2003.s 10 - .

 • Nymo, Randi. "Har løst å kle på sæ kofte, men tør ikkje og vil ikkje" : en studie av fornorskning, identitet og kropp i markebygdene i Ofoten og Sør-Troms. 2003.

 • Nymo, Randi. Om fornorskning og identitet i markebygdene. 2003.

 • Nymo, Randi. Kroppen som bærer av samisk kultur og livsanskuelse fra generasjon til generasjon. Hva bør det bety for møtene helsevesenet har med samen fra markebygda?. Nettverksmøte: Sørsamisk kulturforståelse i helse- og sosialtjenester 2003-12-04 - 2003-12-05 2003.

 • Nymo, Randi. Kroppen som bærer av samisk kultur: -Studie fra markebygdene. 2003.

 • Nymo, Randi. Kroppen som bærer av samisk kultur og livsanskuelse fra generasjon til generasjon. Hva bør det bety for møtene helsevesenet har med samen fra markebygda?. Várdobáiki - Ellas Minne seminar 2003 2003-11-14 - 2003-11-14 2003.

 • Nymo, Randi. Samiske pasienter fra fornorskingsområder i etniske møter med behandleren. Åsgård-seminaret 2003 2003-05-05 - 2003-05-07 2003.

 • Nymo, Randi. Samer i markebygdene. Fremover 2003.s 10 - .

 • Nymo, Randi. Identitetsforvaltning og kroppsforståelse hos samiske pasienter i fornorskningsområder når de møter helsevesenet. Utvikling og kvalitet gir styrke : den 6. sykepleierkongressen 2002-10-02 - 2002-10-05 2002.

 • Nymo, Randi. Hvilke meininger og betydninger har samer i Ofoten og Sør-Troms funnet i livene sine - til tross for historisk harde fornorskningsforsøk mot dem. Sametingets prosjektlederseminar 2002-11-18 - 2002-11-19 2002.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Harstad Kunstforening 31.01.2020. Fortelling om aksjonen for å redde Alta/Kautokeino vassdraget 1979-1981. Kick- off Harstads samiske måned februar 2020. Utstilling av kunstutstillinga OPPRØR Masi- kunstnergruppe. Utstilling åpnet 31.01.2020. Åpning av Kunstutstilling 2020-01-31 - 2020-03-01 2020.

 • Brøndbo, Stig; Bongo, Berit Andersdatter; Dagsvold, Inger; Nymo, Randi Inger Johanne. Tre forskere om samisk forståelse i helsevesenet. 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Plikt til usynliggjøring av samer i Narvik kommune?. Fremover 2020.s 22 - 23.

 • Nymo, Randi Inger Johanne; Erica, Restoften. Vindkraft og samisk reindrift. Ságat - Samisk avis 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne; Riseth, Jan Åge. La oss gjøre alt for å forhindre ny katastrofe. NordNorsk debatt 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Kamp for samiske rettigheter. Et skritt fram og to tilbake. Fremover 2020.

 • Dankertsen, Astri; Nymo, Randi Inger Johanne; Restoften, Erica. Det samiske Narvik- ny kommune, nye muligheter. Fremover 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. NAKBA 15.mai 1948-palestinernes katastrofe. Fremover 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Corona-pandemien forener Benjamin Netanyahu og Benny Gantz- hva med Palestina?. Fremover 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Depresjon ditt navn er kvinne. Kvinners psykiske helse med fokus på svangerskap, fødsel og barsel. 08.mars , Internasjonal kvinnedag 2020-03-08 - 2020-03-08 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Et fortidd ressurs-ran. Fremover 2020.

 • Riseth, Jan Åge; Bård Borch, Michalsen; Nymo, Randi Inger Johanne; Ytterstad, Børge; Laukholm, Manne. Alta-aksjonen fra et Sør-Tromsperspektiv. Dialogsamtale mellom tidligere aktivister.. Del av Program for Samisk måned Harstad og Kvæfjord 2020 (omtale) 2020-02-20 - 2020-02-20 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. «Lihkku beivviin». Festmøte Samisk nasjonaldag 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.

 • Nymo, Randi Inger Johanne; Thorsen, Rolf. Dialogsamtale:Hvorfor er det viktig for folks identitet og psykiske helse å synliggjøre den samiske tilhørigheten?. Campusseminar på samefolkets dag 06.februar 2019 2019-02-06 - 2019-02-06 2019.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Fornorskninga i ny drakt. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Er det forstyrrende for balansen i et lokalsamfunn at samer har kommet seg fram i denne verden, til tross for generasjoner med knebling og undertrykking?. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Nordlys Nordnorsk debatt.no Strandsoner blir mer og mer privatisert. nordnorskdebatt.no 2019.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. How can spirituality make meaning and give health benefits for Sami elders?. Internasjonal forskerkonferanse for urfolk 2019-06-26 - 2019-06-29 2019.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Birget- å berges. Livsvisdom og erfaringslæring i markebygda. 2018; Volum 5 (5) ISBN 978-82-999709-4-5. ISSN 2387-3302.s 180 - 197.

 • Nymo, Randi; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Nursing knowledge in action. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Presentasjon av kapittel 12: Inger S. Martinussen*, Hilde Nordahl-Pedersen* og Randi Nymo*: Bruk av private helse – og omsorgstjenester. under lansering av boka: Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste» Kassah, Bente Lilljan Lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Nordahl-Pedersen, Hilde (red.).. Boklansering 2017-02-09 - 2017-02-09 2017.

 • Nymo, Randi. Bestiller/utfører - modellen undergraver den norske helse- og omsorgsmodellen. Fremover 2017 (156).s 26 - 26.

 • Nymo, Randi. Nødsarbeid i ny drakt? En betraktning.. Fremover 2017 (155).s 22 - 22.

 • Nymo, Randi. Existential Meaning Making. EU- Consortium 2017-08-28 - 2017-08-29 2017.

 • Nymo, Randi. Fornorskning og modernisering av samene – hemsko og framskritt i dagliglivet.. Presentasjon på temadag lørdag 05.08.17. 2017-08-04 - 2017-08-06 2017.

 • Nymo, Randi. Health Promotion in an Indigenous Community of Northern Norway. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conferense 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. "Det som er "sett" eller forutbestemt - Oainnihuvvon.. Helsetreff for samiske eldre (omtale) 2016-04-22 - 2016-04-22 2016.

 • Nymo, Randi. Sanitetsforeninger i Skånlands markebygder- en historisk drivkraft for bygdeutvikling. 2016 (3) ISBN 978-82-999709-2-1. ISSN 2387-3302.s 152 - 160.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. How spirituality can help Elders to manage daily life challenges. Health in Context.Ageing and spirituality in different cultural contexts 2016-10-03 - 2016-10-04 2016.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Health promotion in an indigenous community of Northern Norway. An open and inclusive form.. "Next Society" 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. "Challenges for contemporary Sámi, Homeland attachment, identity and well-being".. Third International Indigenous Social Work Conference 2015-09-14 - 2015-09-17 2015.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. ‘Challenges for Contemporary Sami Homeland Attachment, Identity and Well-Being’. Ausscer Seminar Series(AustralianCentre for Enviromental Research) 2015-09-23 - 2015-09-23 2015.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. God i kroppen, glad i hauet - om markesamisk helse. (omtale) Oainnus 2015 (2). ISSN 1892-2899.s 32 - 51.

 • Minde, Gunn-Tove; Nymo, Randi Inger Johanne. «Open the Medical Room. Rehabilitation Challenges for Sámi patients in Norway».. Second International Indigenous Voices in Social Work (IIVSW). 2013-07-08 - 2013-07-11 2013.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Kultur, helse og sykdomshåndtering. Samisk - identitet 2012-02-04 - 2012-02-04 2012.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. Helsefremming og sykdomshåndtering i markebygdene i nordre Nordland og Sør-Troms. Bårjås 2012. ISSN 1502-0002.s 73 - 82.

 • Nymo, Randi. Helseomsorgssystemer i samiske markebygder i nordre Nordland og Sør-Troms : praksiser i hverdagslivet : "En ska ikkje gje sæ over og en ska ta tida til hjelp". 2011 ISBN 978-82-7589-309-1.

 • Nymo, Randi. Momenter fra dr.gradsavhandlinga "Helseomsorgssystemer i samiske markebygder i Nordre Nordland og Sør-Troms. Praksiser i hverdagslivet." [Powerpoint]. Helsetreff 2011-11-11 - 2011-11-11 2011.

 • Nymo, Randi. "En skal ikkje overgje sæ og en ska ta tida til hjelp" : ut fra en slik filosofi har markbygdingene i Evenes og Skånland kommune bygd opp sine egen helse-og omsorgssystemer. [Utdrag fra avhandlinga "Helseomsorgssystemer i samiske markebygder i Nordre Nordland og Sør-Troms. Praksiser i hverdagslivet"]. Temakveld 2011-08-22 - 2011-08-22 2011.

 • Nymo, Randi. Handling etter "doble standarder" i markebygdene kan forstås som handlinger påvirket av ulike rammebetingelser. Markebygdingene har lært å handtere skiftende situasjoner. [2 deler]. Fagseminar (omtale) 2011-08-22 - 2011-08-22 2011.

 • Nymo, Randi. En samekvinne på barrikadene for humanitært og veldedig arbeid i skolekretsen Kjønna i Skånland kommune. - 2010-03-08 - 2010-03-08 2010.

 • Nymo, Randi. Den historiske kroppen hos den eldre taler ut livserfaringer. - 2009-01-27 - 2009-01-27 2009.

 • Nymo, Randi. Når vi har vorre i kirka så har han liksom skjult sæ så folk ikkje skal se at han e i kirka. Samisk kirkeråd - temamøte 2009-02-25 - 2009-02-25 2009.

 • Nymo, Randi. Samisk kultur. - 2008-05-16 - 2008-05-16 2008.

 • Nymo, Randi. Kulturelt mangfold og psykisk helse. - 2008-11-10 - 2008-11-11 2008.

 • Nymo, Randi. Kompetanse i helse- og omsorgssystemer. Finnmark Dagblad 2008.

 • Nymo, Randi. Karasjok helsesenter og sykepleieres plikter. Ságat - Samisk avis 2008.

 • Nymo, Randi. Når kroppen "snakker" om sin krenkelse : spiseforstyrrelser som uttrykk for kroppslige erfaringer. - 2008-01-10 - 2008-01-10 2008.

 • Nymo, Randi. (Fler)kulturell forståelse. - 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.

 • Nymo, Randi. Samiskhet. - 2007-10-30 - 2007-10-30 2007.

 • Nymo, Randi. Den samiske pasientens kulturelle mangfold -er helsearbeideren beredt til møter?. - 2007-02-08 - 2007-02-08 2007.

 • Nymo, Randi. Et bidrag til å kommunisere. Fremover 2007.s 10 - .

 • Nymo, Randi. (Fler)Kulturell forståelse. - 2007-06-11 - 2007-06-11 2007.

 • Nymo, Randi. Sensibility: a new focus in Sámi health care education. The Australian Journal of Indigenous Education 2007; Volum 36. ISSN 1326-0111.s 66 - 73.

 • Nymo, Randi. Samisk livsanskuelse og tradisjonelle omsorgssystemer i møte med offentlig helse- og omsorgstjeneste i markebygder i nordre Nordland og Sør-Troms. Forskerkurs i religionssosiologi (omtale) 2006-05-04 - 2006-05-05 2006.

 • Nymo, Randi. Rapport : studietur til Australia sommeren 2006. 2006.

 • Nymo, Randi. Hvorfor hakke på det samiske?. Fremover 2006.s 11 - .

 • Nymo, Randi. En reise i bilder og fortellinger fra Minjerribah gruppa av Australias urbefolkning på Stradbroke Island til Kvernmoslekta og Talma Sameby på fjellvandring fra Torneträsk til Sørdalen i Bardu. Várdobáikis eldretreff 2006-09-22 - 2006-09-22 2006.

 • Nymo, Randi. Narvik sykehus (del 2 av 2). Fremover 2006.s 11 - .

 • Nymo, Randi. Narvik sykehus (del 1 av 2). Fremover 2006.s 11 - .

 • Nymo, Randi. Sensibility : a new methodological focus in Sámi health care education : [abstract]. (omtale) 2006.s 23 - .

 • Nymo, Randi. En positiv start for de samiske helsetreffene: utvidet temavalg. 2006.

 • Nymo, Randi. Tradisjonell kunnskap : på jakt etter tradisjonell omsorgskunnskap hos markebygdinger i Ofoten og Sør-Troms Indigenous knowledge. Márkomeannu 2006-07-25 - 2006-07-30 2006.

 • Nymo, Randi. Samisk kultur og sykdomsforståelse. - 2006-02-22 - 2006-02-22 2006.

 • Nymo, Randi. Identitetsforvaltning og kroppsforståelse - Samiske pasienter i fornorskningsområder i møte med helsevesenet. Norges forskningsråd, program for samisk forskning - oppsummeringskonferanse 2006-02-23 - 2006-02-24 2006.

 • Nymo, Randi. Å møte døden i harmoni og balanse. "Å leve og la dø" 9. landskonferanse om "utfordringer ved livets slutt" (omtale) 2005-05-25 - 2005-05-27 2005.

 • Nymo, Randi Inger Johanne. "Sjøl om vi e sama, så duge vi" : Vaikoko mii leat smit, de mii leat gelbollassat .Samisk skolehistorie- med gløtt fra skolekretsen Kjønna/Vuopmi i Skånland kommune.. Davvi Girji 2005 ISBN 82-7374-575-9.s 386 - 403.

 • Nymo, Randi. Møter med pasienten fra fornorskningsområder: sensibilitet og samisk etnisk identitetsstyrking. Fokus på markebygdene i Ofoten og Sør-Troms. Sensibilitet og kunnskap: Helsefagenes filosofi og vitenskapsteori 2005-08-29 - 2005-09-01 2005.

 • Nymo, Randi. Sykepleiens historie. 2005.

 • Nymo, Randi. Sykepleiedokumentasjonen sett i forhold til objektivitet og konstruert virkelighet av pasienten. Er det mulig for sykepleieren å nedtegne "en sann" tilstand av pasienten innenfor faglige rammer?. 2005.

 • Nymo, Randi. Verdensanskuelser og menneskebilder uttrykt i kroppslige handlinger, tolkning og refleksjon over mellommenneskelige og tverrkulturelle møter. 2005.

 • Nymo, Randi. Samer og identitet i Ofoten og Sør-Troms. Ságat - Samisk avis 2005.

 • Nymo, Randi. Samer og identitet i Ofoten og Sør-Troms. Fremover 2005.

 • Nymo, Randi. Hvordan få fram en spesiell identitet?. 2005.

 • Nymo, Randi. Samarbeid mellom private og offentlige systemer i psykisk helsearbeid. - 2005-03-07 - 2005-03-07 2005.

 • Nymo, Randi. Å konstruere en pasients liv og tegne det ned i journaler ut fra hvordan en som helsearbeider tenker. Prosjektlederseminar 2005-11-28 - 2005-11-29 2005.

 • Nymo, Randi. Fornorskning og samisk kultur sett i lys av kunnskaps- og vitenskapstradisjonen. - 2004-01-14 - 2004-01-14 2004.

 • Nymo, Randi. Sykepleiedokumentasjon i et konstruktivismeperspektiv : den profesjonelle sykepleier i spenningsfeltet mellom "objektivitet" og medmenneskelighet. Forskningsdagene 2004, Høgskolen i Narvik 2004-09-23 - 2004-09-23 2004.

 • Nymo, Randi. Samer i markebygder i Ofoten og Sør-Troms i møte med helsevesenet : hvorfor er det nødvendig å ha kulturkompetanse i regionens helse- og sosialvesen. Kultur : en kilde til helse : temadag om kultur og helse 2004-11-03 - 2004-11-03 2004.

 • Nymo, Randi. Kultur, livsanskuelse og kropp : [power point]. - 2004-10-01 - 2004-10-01 2004.

 • Nymo, Randi. Tør og vil ikke bruke kofte. Fremover 2003.s 10 - .

 • Nymo, Randi. "Har løst å kle på sæ kofte, men tør ikkje og vil ikkje" : en studie av fornorskning, identitet og kropp i markebygdene i Ofoten og Sør-Troms. 2003.

 • Nymo, Randi. Om fornorskning og identitet i markebygdene. 2003.

 • Nymo, Randi. Kroppen som bærer av samisk kultur og livsanskuelse fra generasjon til generasjon. Hva bør det bety for møtene helsevesenet har med samen fra markebygda?. Nettverksmøte: Sørsamisk kulturforståelse i helse- og sosialtjenester 2003-12-04 - 2003-12-05 2003.

 • Nymo, Randi. Kroppen som bærer av samisk kultur: -Studie fra markebygdene. 2003.

 • Nymo, Randi. Kroppen som bærer av samisk kultur og livsanskuelse fra generasjon til generasjon. Hva bør det bety for møtene helsevesenet har med samen fra markebygda?. Várdobáiki - Ellas Minne seminar 2003 2003-11-14 - 2003-11-14 2003.

 • Nymo, Randi. Samiske pasienter fra fornorskingsområder i etniske møter med behandleren. Åsgård-seminaret 2003 2003-05-05 - 2003-05-07 2003.

 • Nymo, Randi. Samer i markebygdene. Fremover 2003.s 10 - .

 • Nymo, Randi. Identitetsforvaltning og kroppsforståelse hos samiske pasienter i fornorskningsområder når de møter helsevesenet. Utvikling og kvalitet gir styrke : den 6. sykepleierkongressen 2002-10-02 - 2002-10-05 2002.

 • Nymo, Randi. Hvilke meininger og betydninger har samer i Ofoten og Sør-Troms funnet i livene sine - til tross for historisk harde fornorskningsforsøk mot dem. Sametingets prosjektlederseminar 2002-11-18 - 2002-11-19 2002.

 • [Loading...]