Bilde av Nymo, Randi Inger Johanne
Bilde av Nymo, Randi Inger Johanne
Department of Health and Care Sciences rin024@post.uit.no +4776966167 +4797035744 Narvik

Randi Inger Johanne Nymo • Randi Inger Johanne Nymo :
  Kulturell trygghet for den samiske pasienten i møter med helsevesenet
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Ikke bekymre deg for morgendagen, det ordner seg, skal du se
  Fagbokforlaget 2020
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Døden- en del av livet
  Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2019 ARKIV
 • Gunn-Tove Minde, Pierra Jouvnna Somby, Randi Inger Johanne Nymo :
  Hvordan er det å være funksjonshemmet same og hvordan møtes dagliglivets utfordringer?
  Spesialpedagogikk 2019
 • Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll, Randi Inger Johanne Nymo :
  De kommer som sykepleiere, ikke som studenter
  Geriatrisk sykepleie 2018 ARKIV
 • Wivi-Ann Tingvoll, Karin Ravn Pedersen, Randi Inger Johanne Nymo :
  Ny praksismodell gjorde studentene bedre i ledelse og organisering
  Sykepleien Forskning 2018 ARKIV / DOI
 • Inger S. Martinussen, Hilde Nordahl-Pedersen, Randi Nymo :
  Bruk av private helse- og omsorgstjenester
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Gunn-Tove Minde, Randi Inger Johanne Nymo :
  Open the medical room: How indigenous patients' cultural knowledge appears in the meetings with the health care providers during the rehabilitation process
  Cambridge Scholars Publishing 2016
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Keeping Doors Open - Everyday Life Between Knowledge Systems in the Markabygd Areas
  2015
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Samisk helse/urfolkshelse
  2021
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Heimen i markebygda huskes som stor og vennlig. En vei å gå for å gjøre denne oppdagelsen.
  2021
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Hjemmet i markebygda : Dagliglivets aktiviteter i arbeid og fritid
  2021
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Det er mye mellom himmel og jord
  Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2021
 • Tor Bjørnar Henriksen, Randi Inger Johanne Nymo :
  NUSSIR . Vi vil støtte alle ikke- voldelige aksjoner mot gruvedriften til Nussir
  Nordnorsk Debatt 24. February 2021
 • Jan Åge Riseth, Michalsen Bård Borch, Randi Inger Johanne Nymo, Børge Ytterstad, Manne Laukholm :
  Alta-aksjonen fra et Sør-Tromsperspektiv. Dialogsamtale mellom tidligere aktivister.
  2020 OMTALE
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Liv og død i en kollektivistisk kultur i markebygdene i "gamle dager"
  2020
 • Randi Inger Johanne Nymo, Jan Åge Riseth :
  La oss gjøre alt for å forhindre ny katastrofe
  Nordnorsk Debatt 14. May 2020
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  NAKBA 15.mai 1948-palestinernes katastrofe
  Fremover 2020
 • Astri Dankertsen, Randi Inger Johanne Nymo, Erica Restoften :
  Det samiske Narvik- ny kommune, nye muligheter
  Fremover 26. May 2020
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Corona-pandemien forener Benjamin Netanyahu og Benny Gantz- hva med Palestina?
  Fremover 2020
 • Randi Inger Johanne Nymo, Restoften Erica :
  Vindkraft og samisk reindrift
  Ságat - Samisk avis 15. May 2020
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Det spirituelle Sápmi
  Feiring samisk uke 2020 2020
 • Stig Brøndbo, Berit Andersdatter Bongo, Inger Dagsvold, Randi Inger Johanne Nymo :
  Tre forskere om samisk forståelse i helsevesenet
  2020
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Kamp for samiske rettigheter. Et skritt fram og to tilbake
  Fremover 09. June 2020
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Plikt til usynliggjøring av samer i Narvik kommune?
  Fremover 24. September 2020
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Depresjon ditt navn er kvinne. Kvinners psykiske helse med fokus på svangerskap, fødsel og barsel
  2020
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Et fortidd ressurs-ran
  Fremover 2020
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  «Lihkku beivviin»
  2020
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Harstad Kunstforening 31.01.2020. Fortelling om aksjonen for å redde Alta/Kautokeino vassdraget 1979-1981. Kick- off Harstads samiske måned februar 2020. Utstilling av kunstutstillinga OPPRØR Masi- kunstnergruppe. Utstilling åpnet 31.01.2020
  Åpning av Kunstutstilling 2020
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Nordlys Nordnorsk debatt.no Strandsoner blir mer og mer privatisert
  nordnorskdebatt.no 08. August 2019
 • Randi Inger Johanne Nymo, Rolf Thorsen :
  Dialogsamtale:Hvorfor er det viktig for folks identitet og psykiske helse å synliggjøre den samiske tilhørigheten?
  2019
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  How can spirituality make meaning and give health benefits for Sami elders?
  2019 ARKIV
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Fornorskninga i ny drakt
  Nordlys 22. November 2019 ARKIV
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Er det forstyrrende for balansen i et lokalsamfunn at samer har kommet seg fram i denne verden, til tross for generasjoner med knebling og undertrykking?
  Nordlys 2019
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Birget- å berges. Livsvisdom og erfaringslæring i markebygda
  2018
 • Randi Nymo :
  Fornorskning og modernisering av samene – hemsko og framskritt i dagliglivet.
  2017
 • Randi Nymo :
  Nødsarbeid i ny drakt? En betraktning.
  Fremover 2017
 • Randi Nymo :
  Existential Meaning Making
  2017
 • Randi Nymo :
  Bestiller/utfører - modellen undergraver den norske helse- og omsorgsmodellen
  Fremover 07. September 2017
 • Randi Nymo, Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Nursing knowledge in action
  2017
 • Randi Nymo :
  Health Promotion in an Indigenous Community of Northern Norway
  2017
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  "Slekt er slekt"- utdyping av samisk slektskap
  2017
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Presentasjon av kapittel 12: Inger S. Martinussen*, Hilde Nordahl-Pedersen* og Randi Nymo*: Bruk av private helse – og omsorgstjenester. under lansering av boka: Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste» Kassah, Bente Lilljan Lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Nordahl-Pedersen, Hilde (red.).
  2017
 • Randi Nymo :
  Sanitetsforeninger i Skånlands markebygder- en historisk drivkraft for bygdeutvikling
  2016
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  How spirituality can help Elders to manage daily life challenges
  2016
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  Health promotion in an indigenous community of Northern Norway. An open and inclusive form.
  2016
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  "Det som er "sett" eller forutbestemt - Oainnihuvvon.
  2016 OMTALE
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  ‘Challenges for Contemporary Sami Homeland Attachment, Identity and Well-Being’
  2015
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  "Challenges for contemporary Sámi, Homeland attachment, identity and well-being".
  2015
 • Randi Inger Johanne Nymo :
  God i kroppen, glad i hauet - om markesamisk helse
  Oainnus 2015 OMTALE

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →