Bilde av Olsvik, Bodil S.
Bilde av Olsvik, Bodil S.
Child Welfare, Campus Harstad bodil.s.olsvik@uit.no +4777058105 +47 40007540

Bodil S. Olsvik


Associate Professor


 • Bodil Severinsen Olsvik, Elsa Anita Solstad :
  My Identity is as a Professional Leader”; The Practice of Leadership of Child Welfare Managers in Norway
  Child Care in Practice 2024 DOI
 • Bodil Olsvik, Merete Saus :
  Lederskjønnets utfordringer i kommunalt barnevern: Om spenninger mellom faglig skjønn og lederskjønn
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2022 ARKIV / DOI
 • Bodil Olsvik :
  Ledelse av profesjonalisert velferd i et paradoksteoretisk perspektiv
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV / DOI
 • Bodil Olsvik, Merete Saus :
  Coping with Paradoxes: Norwegian Child Welfare Leaders Managing Complexity
  Child Care in Practice 2020 ARKIV / DOI
 • Bodil Severinsen Olsvik, Merete Saus :
  Skjønn i praktisk barnevernledelse; kollektiv prosess med organisatoriske begrensninger
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bodil Severinsen Olsvik :
  Eksamensformer som premiss for studieprosessen
  UNIPED 1995
 • Anne Riise, Agnete Bersvendsen, Tina Hansen, Bodil S Olsvik, Margrethe Amalie Tresselt, Ingrid Nilsen Lie et al.:
  Barnevernsloven fyller ett år: Fem satsinger for barnevernet i nord
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2024
 • Anne Riise, Agnete Bersvendsen, Tina Hansen, Bodil S Olsvik, Margrethe Amalie Tresselt, Ingrid Nilsen Lie et al.:
  Fem viktige satsinger for barnevernet i nord
  Harstad Tidende 2024
 • Anne Riise, Bodil S Olsvik :
  Collaboration in Aftercare - Manoeuvring Rooms to Facilitate Social Inclusion?
  2023
 • Margrethe Amalie Tresselt, Bodil S Olsvik :
  Innovasjon som verktøy for sosial bærekraft i barnevernet
  2023
 • Bodil Olsvik :
  Et hav mellom teori og praksis? Om skjønnsbruk i ledelse av barnevernet
  2022
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Bodil Olsvik, Elsa Solstad :
  "Bedre ledelse" i barnevernet: Mer autonomi eller mer kontroll?
  2022
 • Bodil Olsvik :
  Skjønn i ledelse av kommunalt barnevern. Kompleksitet, motstridende krav og paradoksale spenninger.
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Bodil Olsvik :
  Leder og/eller profesjonsutøver? Om hatter og andre dilemmaer i hverdagen
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →