Personkort bilde
Lecturer

Nyhus, Hanne Charlotte Fronth

Nursing and Further Education in Narvik
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Nyhus, Charlotte. Du ser det er et eller annet : en kvalitativ studie av helsesøstres erfaringer i arbeidet overfor unge med psykiske plager. 2010.

  • Nyhus, Charlotte. Du ser det er et eller annet : en kvalitativ studie av helsesøstres erfaringer i arbeidet overfor unge med psykiske plager. 2010.

  • [Loading...]