Cathrine Maria Boge-Olsnes


Associated professor

Job description

Working on the master's program in physiotherapy study program Norwegian Psychomotor physiotherapy.


 • Cathrine Maria Boge-Olsnes, Mette Bech Risør, Gunn Kristin Øberg :
  Exploring the potential of a standardized test in physiotherapy: making emotion, embodiment, and therapeutic alliance count for women with chronic pelvic pain
  Frontiers in Psychology 2023 ARKIV / DOI
 • Cathrine Maria Boge-Olsnes, Mette Bech Risør, Gunn Kristin Øberg :
  How life events are perceived to link to bodily distress: A qualitative study of women with chronic pelvic pain
  Health Care for Women International 2022 ARKIV / DOI
 • Cathrine Maria Boge-Olsnes, Mette Bech Risør, Gunn Kristin Øberg :
  Chronic pelvic pain sufferers’ experiences of Norwegian psychomotor physiotherapy: a qualitative study on an embodied approach to pain.
  European Journal of Physiotherapy 2022 ARKIV / DOI
 • Cathrine Maria Boge-Olsnes :
  Hvordan kan vi jobbe kroppslig med å gjøre tanker og følelser relevant i smertebehandling? (teori og praksis)
  2022
 • Cathrine Maria Boge-Olsnes :
  Hvordan livets erfaringer oppleves å henge sammen med kroppslige plager - fra en kvalitativ studie på psykomotorisk fysioterapi
  2022
 • Cathrine Maria Boge-Olsnes :
  Hvordan livets erfaringer oppleves å henge sammen med kroppslige plager
  2022
 • Cathrine Boge-Olsnes :
  Kvinner med langvarige underlivssmerter - deres opplevelser og refleksjoner etter helhetlig fysioterapi
  2021
 • Cathrine Boge-Olsnes :
  Doktorgradsprosjekt på Psykomotorisk fysioterapi som tiltak for underlivssmerter: Hva erfarer kvinner med den sammensatte lidelsen «Langvarige underlivssmerter» etter helhetlig psykomotorisk behandling.
  Fagbladet for psykomotorisk fysioterapi 2020
 • Cathrine Boge-Olsnes :
  Langvarige underlivssmerter
  2019
 • Cathrine Boge-Olsnes :
  Fysioterapi for langvarige underlivssmerter
  2019
 • Cathrine Boge-Olsnes :
  Physiotherapeutic treatment for patients with chronic pelvic pain (CPP)
  2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →