No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Health and Care Sciences cathrine.boge-olsnes@uit.no +4777660723 Tromsø MH2 U.11.330

Boge-Olsnes, Cathrine Maria • Boge-Olsnes, Cathrine Maria; Risør, Mette Bech; Øberg, Gunn Kristin. How life events are perceived to link to bodily distress: A qualitative study of women with chronic pelvic pain.. Health Care for Women International 2022. ISSN 0739-9332.s doi: 10.1080/07399332.2022.2087076.
 • Boge-Olsnes, Cathrine Maria. Hvordan livets erfaringer oppleves å henge sammen med kroppslige plager. Fagdag NKIB, Seksualitet og smerter 2022-03-23 - 2022-03-23 2022.
 • Boge-Olsnes, Cathrine. Kvinner med langvarige underlivssmerter - deres opplevelser og refleksjoner etter helhetlig fysioterapi. Når intimitet gir smerte 2021-03-11 - 2021-05-11 2021.
 • Boge-Olsnes, Cathrine. Doktorgradsprosjekt på Psykomotorisk fysioterapi som tiltak for underlivssmerter: Hva erfarer kvinner med den sammensatte lidelsen «Langvarige underlivssmerter» etter helhetlig psykomotorisk behandling.. Fagbladet for psykomotorisk fysioterapi 2020.
 • Boge-Olsnes, Cathrine. Physiotherapeutic treatment for patients with chronic pelvic pain (CPP). Arctic Pelvic Floor Meeting 2019 2019-05-28 - 2019-05-28 2019.
 • Boge-Olsnes, Cathrine. Langvarige underlivssmerter. Årsmøteseminar 2019-03-16 - 2019-03-16 2019.
 • Boge-Olsnes, Cathrine. Fysioterapi for langvarige underlivssmerter. Årsmøteseminar fysioterapi for faggruppa Onkologi Lymfologi 2019-03-08 - 2019-03-08 2019.
 • Look at all works in CRIStin →  MH2 U.11.330

  Click for bigger map