Greta Heim


Assistant Professor Food and Health


 • Greta Heim, Oskar Jensen Wang :
  Block and unplugged programming can be mutually beneficial: A study of learning activities in a 6th grade class in Norway
  Frontiers in Education 2023 ARKIV / DOI
 • Greta Heim :
  Samisk matkultur
  Universitetsforlaget 2023
 • Greta Heim, Ruth Olaug Thuestad, Marianne Molin, Asgeir Brevik :
  Free School Meal Improves Educational Health and the Learning Environment in a Small Municipality in Norway
  Nutrients 2022 DOI
 • Veronica Bergan, Greta Heim :
  HVORDAN TA VARE PÅ SAMISK SPRÅK OG KULTUR I SKOLER OG BARNEHAGER?
  2024 DATA
 • Greta Heim, Veronica Bergan :
  Samisk mangfold i nord – Erfaringer og mulighetsrom for undervisning
  2023
 • Tove Hilde Ågnes Utsi, Ellen Strandli, Greta Heim, Veronica Bergan :
  Samisk kultur - en aktualitet for bærekraft i barnehagen
  2023 DATA
 • Greta Heim, Jan Höper :
  Árbediethu Et tverrfaglig FoU-prosjekt i samisk matkultur
  2023
 • Greta Heim :
  Block and unplugged programming can be mutually beneficial A study of learning activities in a 6th grade class in Norway
  2023
 • Veronica Bergan, Greta Heim, Máren Palismaa, Minna Näkkäläjärvi, Karen Lovise Siri Stångberg :
  DEKOMP i RSK Midt-Finnmark Perspektiver på samisk språk og kultur i skolene
  2023
 • Greta Heim, Veronica Bergan :
  Tverrfaglig utforskende og student-aktivt undervisningsopplegg om samisk kultur i barnehagelærerutdanningen
  2023
 • Greta Heim :
  Samisk matkultur i uterommet​
  2022
 • Svein-Erik Andreassen, Tom Tiller, Margrethe Amalie Tresselt, Greta Heim :
  Når læringslysten lyser opp i skolens rom - dybdelæring i mat og helse?
  Mat og helse i skolen 2022 FULLTEKST
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Harald Eivind Moe, Greta Heim, Bengt Haugseth :
  Endelig søkelys på de praktiske og estetiske fagene i skolen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Greta Heim, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  En lysere fremtid i skolene?
  Altaposten 2022
 • Karin Helene Danielsen, Line Husjord, Greta Heim, Anne Eriksen, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  Stor mangel på lærere i praktisk-estetiske fag
  Utdanningsnytt.no 2022
 • Veronica Bergan, Greta Heim, Anne Myrstad :
  Sami culture as an interdisciplinary topic in early childhood teacher education
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →