Bilde av Storvik, Marius
Bilde av Storvik, Marius
Faculty of Law marius.storvik@uit.no +4777646585 91829777 Tromsø TEO-H4 4.526

Marius Storvik


Job description

Marius Storvik has a broad background in both teaching and research. His research interests focus on human rights, welfare law, mental health care, health law, child welfare law, and compensation law. He is particularly interested in investigating how these areas interact and affect each other, and how they can contribute to improving the quality of life for people. He also participates in the research council project "The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP)" and a research project on setting boundaries and the use of coercion towards children in foster homes.

Marius has also lectured in welfare law, sociology of law, and European Human Rights Law. He has experience as a seminar teacher in subjects such as constitutional law, inheritance law, tort law, legal history, welfare law, method, and sociology of law. In addition to teaching at the Faculty of Law, he has also taught courses in health law, human rights, ethics, child welfare law, and research communication at other faculties at UiT.

He has supervised more than 30 master's thesis in law and is co-supervisor for two PhD students.

Marius is committed to conveying complex legal issues in an understandable and interesting way. He has conveyed much research through both external lectures and the media. In addition to this, he is also a podcast host together with Gunnar Eriksen for Juss & Jåss, where they discuss different judgements and share insight into their research and teaching. This shows his ability to convey complex legal topics in a clear and accessible way, making them more accessible for students and the general public.


 • Marius Storvik :
  Hvordan ser teamenes utfordringer ut i et juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samhandling og informasjonsflyt mellom teamet og samarbeidende tjenester
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i somatikk
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvor stort er handlingsrommet for å støtte recovery sett fra et faglig og juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Debattleder: Aktiv dødshjelp.
  2022
 • Marius Storvik :
  Juridiske og kulturelle utfordringer og løsninger
  2022
 • Marius Storvik :
  Tanker om tvang fra Tana til Ghana. Historier og refleksjoner om rettssikkerhet, tvangsbruk og vilkårlighet fra tre land og 10 statsforvaltere.
  2022
 • Marius Storvik :
  From paper to heads and papers. - About communicating to the research community and to the public.
  2022
 • Marius Storvik :
  Lovverket i et FACT ung perspektiv
  2022
 • Marius Storvik :
  Psykiatrikrisen: Kanskje vi må gi rom til å la mennesker leve liv mange anser uverdig
  iTromsø 04. August 2022
 • Marius Storvik :
  Studentsamskipnadenes depositumspraksis
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor er det så mye mer bruk av tvang i psykiatrien nord og vest i Norge?
  06. December 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven
  24. November 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven.
  23. November 2022
 • Marius Storvik :
  Politiet vil ta førerkortet til klimaaksjonist
  24. November 2022
 • Marius Storvik :
  Brukerspesialisten har en viktig rolle i FACT ung-teamet
  23. November 2022
 • Marius Storvik :
  Mener flere studentsamskipnader bryter loven
  12. September 2022
 • Marius Storvik :
  Innledning om stemmerett for 16 åringer og digital valgdeltakelse.
  2022
 • Marius Storvik :
  Trafikkskolen skal spørre alle sine russiske kjøreelever hvilke standpunkt de har til krigen i Ukraina. Er de på Putins side får de ikke kjøre
  10. March 2022
 • Marius Storvik :
  Odd-Are risikerer å få forlenget dommen sin, fordi hjemkommunen ikke klarer å ta ham imot: – Det er jo som å bure noen inne og kaste nøkkelen
  04. August 2022
 • Marius Storvik :
  Ledet sofadialog om farlighet, som oppsummering av konferansen.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor har lovendringene tvunget seg fram?
  2022
 • Marius Storvik :
  Juss & Jåss Live - Critical legal conference
  01. September 2022
 • Marius Storvik :
  Dialog om blodprøvetaking og bruk av tvang.
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i sykehjem.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samtykke, tvang, behandling, hjelp, kontroll, sikkerhet, pasienter, pårørende, ansatte, menneskerettigheter, grunnloven… Hvordan finne balansen?
  2022
 • Marius Storvik :
  Menneskerettigheter og tvang i paramedisin.
  2022
 • Marius Storvik :
  Våre beslutninger er dårlige - kan jussen hjelpe?
  2022
 • Marius Storvik :
  Paneldebatt barnevern
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
  2022
 • Marius Storvik :
  Why do we punish?
  2022
 • Marius Storvik :
  Er havfruer rasister? en introduksjon til diskrimineringsrett.
  2022
 • Marius Storvik :
  Lovverket i et FACT ung perspektiv.
  2022
 • Marius Storvik :
  Våre beslutninger er dårlige - kan jussen hjelpe?
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
  2022
 • Marius Storvik :
  Taushetsplikt - i kardemommelovens system.
  2022
 • Marius Storvik :
  Rettslige rammer for deeskalering og fysisk makt.
  2022
 • Marius Storvik :
  Live podcast - krigens folkerett og reconsiliation.
  02. March 2022
 • Marius Storvik :
  Debatt om rusreformen.
  10. February 2022
 • Marius Storvik :
  Debattdeltaker - konverteringsterapi.
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvang ved somatisk helsehjelp.
  2022
 • Marius Storvik :
  Våre beslutninger er dårlige. Kan jussen hjelpe?
  2022
 • Marius Storvik :
  Live podkast med funkisrådet
  04. August 2022
 • Marius Storvik :
  Dilemma rundt prøvetaking.
  2022
 • Marius Storvik :
  Mens vi venter på lovgiver. Rettslige utfordringer som (nok) må løses før lovgiver får ut...
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvang ved blodprøvetakning.
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvang.
  2022
 • Marius Storvik :
  Fagdag om tvang i ungdomspsykiatri.
  2022
 • Marius Storvik :
  Diskrimineringsrett og psykisk helsevern.
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Marius Storvik's main interest is in issues related to coercion, human rights and welfare law. This specifically includes people who are particularly vulnerable within healthcare services, including mental health, children, dementia patients and individuals with developmental disabilities. Outside of healthcare services, this includes areas such as child welfare law, social law and welfare law.

   

   

  He is particularly interested in investigating the legal systems role in how these areas interact and affect each other, and how the the legal system can contribute to improving the quality of life for people.  He is also interested in how the reparative function of compensation law can contribute to ensuring justice.

  Teaching

  Marius Storvik has a broad background in teaching welfare law, sociology of law and European Human Rights Law. He also has experience as a seminar teacher in subjects such as constitutional law, inheritance law, tort law, legal history, welfare law, method and sociology of law.

  In addition to teaching at the Faculty of Law, he has also taught courses in health law, human rights, ethics, child welfare law and research communication at other faculties at UiT.

  Marius is committed to conveying complex legal issues in an understandable and interesting way. He has also supervised more than 30 master's thesis and currently co-supervising two Ph.D. students.
  TEO-H4 4.526

  Click for bigger map