Marius Storvik


Job description

Marius Storvik has a broad background in both teaching and research. His research interests focus on human rights, welfare law, mental health care, health law, child welfare law, and compensation law. He is particularly interested in investigating how these areas interact and affect each other, and how they can contribute to improving the quality of life for people. He also participates in the research council project "The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP)" and a research project on setting boundaries and the use of coercion towards children in foster homes.

Marius has also lectured in welfare law, sociology of law, and European Human Rights Law. He has experience as a seminar teacher in subjects such as constitutional law, inheritance law, tort law, legal history, welfare law, method, and sociology of law. In addition to teaching at the Faculty of Law, he has also taught courses in health law, human rights, ethics, child welfare law, and research communication at other faculties at UiT.

He has supervised more than 30 master's thesis in law and is co-supervisor for two PhD students.

Marius is committed to conveying complex legal issues in an understandable and interesting way. He has conveyed much research through both external lectures and the media. In addition to this, he is also a podcast host together with Gunnar Eriksen for Juss & Jåss, where they discuss different judgements and share insight into their research and teaching. This shows his ability to convey complex legal topics in a clear and accessible way, making them more accessible for students and the general public.


 • Marius Storvik :
  Barns rett til overprøving av tvang i psykiatrien
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 2023
 • Henriette Riley, Marius Storvik, Thomas Hansen :
  Tvangshjemler kan føre til mer tvang
  Dagens medisin 2023 ARKIV / DATA
 • Esben Søndergaard Bruun Olesen, Trond Bliksvær, Lea Louise Videt, Marius Storvik, Lena Augusta Ulfseth, Willy Lichtwarck :
  Grensesetting og bruk av tvang overfor barn i fosterhjem
  2023 ARKIV
 • Marius Storvik :
  – Konvensjonen stiller krav til at mennesker skal behandles likt og ordentlig, uavhengig av diagnoser og funksjonsnedsettelser
  14. February 2023
 • Marius Storvik :
  Ny rapport: Tvang i fosterheimar er ikkje uvanleg
  22. August 2023
 • Marius Storvik :
  Marius har avdekket alvorlige feil i systemet: – Vi svikter barna på nytt
  28. August 2023
 • Marius Storvik :
  Ny rapport viser utbredt bruk av tvang i norske foster­hjem: Mener barns velferd står i fare
  22. August 2023
 • Marius Storvik :
  21-åring lå beltet fast i seks uker: – I strid med torturforbudet
  10. September 2023
 • Marius Storvik :
  En ghanesisk smock i det samiske samfunnshus
  iTromsø 2023
 • Marius Storvik :
  Ny rapport: Tvang i fosterhjem er ikke uvanlig
  22. August 2023
 • Marius Storvik :
  Riddu Riđđu og sivil ulydighet som nødverge
  iTromsø 2023
 • Marius Storvik :
  Case law on Restraints from the European Court of Human rights.
  2023
 • Marius Storvik, O. Røyset :
  Høringsuttalelse til NOU 2022: 21 «Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten»
  11. April 2023
 • Marius Storvik :
  6 animasjonsfilmer om barn og unges rettigheter under døgninnleggelse i psykisk helsevern.
  2023
 • Marius Storvik :
  Menneskerettighetene er en gutt som sier: Men keiseren har jo ikke klær på seg.
  2023
 • Marius Storvik :
  Pasient- og brukerrettighetsloven - samtykkekompetanse og tvang
  2023
 • Marius Storvik :
  Sikkerhet, dokumentasjonskrav og rettssikkerhet.
  2023
 • Marius Storvik :
  Sosialrett og slikt
  2023
 • Marius Storvik :
  Piller, paragrafer og praksis : Grenselandet mellom lovverk og medisin
  2023
 • Marius Storvik :
  NAPHAs faglunsj: CRPD/menneskerettigheter i tjenestene
  2023
 • Marius Storvik :
  Community, Leadership, and Justice: A Comparative Study of Kardemommeby and Ghana
  2023
 • Marius Storvik :
  Demens, samtykke og tvang
  2023
 • Marius Storvik :
  Hvordan ser teamenes utfordringer ut i et juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samhandling og informasjonsflyt mellom teamet og samarbeidende tjenester
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i somatikk
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvor stort er handlingsrommet for å støtte recovery sett fra et faglig og juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Debattleder: Aktiv dødshjelp.
  2022
 • Marius Storvik :
  Juridiske og kulturelle utfordringer og løsninger
  2022
 • Marius Storvik :
  Tanker om tvang fra Tana til Ghana. Historier og refleksjoner om rettssikkerhet, tvangsbruk og vilkårlighet fra tre land og 10 statsforvaltere.
  2022
 • Marius Storvik :
  From paper to heads and papers. - About communicating to the research community and to the public.
  2022
 • Marius Storvik :
  Lovverket i et FACT ung perspektiv
  2022
 • Marius Storvik :
  Psykiatrikrisen: Kanskje vi må gi rom til å la mennesker leve liv mange anser uverdig
  iTromsø 04. August 2022
 • Marius Storvik :
  Studentsamskipnadenes depositumspraksis
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor er det så mye mer bruk av tvang i psykiatrien nord og vest i Norge?
  06. December 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven
  24. November 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven.
  23. November 2022
 • Marius Storvik :
  Politiet vil ta førerkortet til klimaaksjonist
  24. November 2022
 • Marius Storvik :
  Brukerspesialisten har en viktig rolle i FACT ung-teamet
  23. November 2022
 • Marius Storvik :
  Mener flere studentsamskipnader bryter loven
  12. September 2022
 • Marius Storvik :
  Innledning om stemmerett for 16 åringer og digital valgdeltakelse.
  2022
 • Marius Storvik :
  Trafikkskolen skal spørre alle sine russiske kjøreelever hvilke standpunkt de har til krigen i Ukraina. Er de på Putins side får de ikke kjøre
  10. March 2022
 • Marius Storvik :
  Odd-Are risikerer å få forlenget dommen sin, fordi hjemkommunen ikke klarer å ta ham imot: – Det er jo som å bure noen inne og kaste nøkkelen
  04. August 2022
 • Marius Storvik :
  Ledet sofadialog om farlighet, som oppsummering av konferansen.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor har lovendringene tvunget seg fram?
  2022
 • Marius Storvik :
  Juss & Jåss Live - Critical legal conference
  01. September 2022
 • Marius Storvik :
  Dialog om blodprøvetaking og bruk av tvang.
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i sykehjem.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samtykke, tvang, behandling, hjelp, kontroll, sikkerhet, pasienter, pårørende, ansatte, menneskerettigheter, grunnloven… Hvordan finne balansen?
  2022
 • Marius Storvik :
  Menneskerettigheter og tvang i paramedisin.
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Marius Storvik's main interest is in issues related to coercion, human rights and welfare law. This specifically includes people who are particularly vulnerable within healthcare services, including mental health, children, dementia patients and individuals with developmental disabilities. Outside of healthcare services, this includes areas such as child welfare law, social law and welfare law.

   

   

  He is particularly interested in investigating the legal systems role in how these areas interact and affect each other, and how the the legal system can contribute to improving the quality of life for people.  He is also interested in how the reparative function of compensation law can contribute to ensuring justice.

  Teaching

  Marius Storvik has a broad background in teaching welfare law, sociology of law and European Human Rights Law. He also has experience as a seminar teacher in subjects such as constitutional law, inheritance law, tort law, legal history, welfare law, method and sociology of law.

  In addition to teaching at the Faculty of Law, he has also taught courses in health law, human rights, ethics, child welfare law and research communication at other faculties at UiT.

  Marius is committed to conveying complex legal issues in an understandable and interesting way. He has also supervised more than 30 master's thesis and currently co-supervising two Ph.D. students.