Ragnhild Sørensen Høifødt


Associate Professor


 • Francesca Parisi, Ragnhild Sørensen Høifødt, Agnes Bohne, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Gerit Pfuhl :
  Perceived Parenting Stress Is Related to Cardiac Flexibility in Mothers: Data from the NorBaby Study
  Behavioral Sciences 2024 ARKIV / DOI
 • Agnes Bohne, Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Vibeke Moe, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang et al.:
  Do parental cognitions during pregnancy predict bonding after birth in a low-risk sample?
  Frontiers in Psychology 14. November 2022 ARKIV / DOI
 • Agnes Bohne, Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang et al.:
  The role of early adversity and cognitive vulnerability in postnatal stress and depression
  Current Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Inger Pauline Landsem, Gabor Csifcsak, Agnes Bohne, Gerit Pfuhl et al.:
  Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby)
  BMC Psychiatry 15. June 2020 ARKIV / DOI
 • Dag Nordahl, Kamilla Rognmo, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang et al.:
  Adult attachment style and maternal-infant bonding: the indirect path of parenting stress
  BMC Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Jens Thimm :
  Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child
  BMC Psychology 2019 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Knut Waterloo, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Martin Eisemann, Yngve Anton Figenschau, Marianne Halvorsen :
  Cortisol levels and cognitive profile in major depression: A comparison of currently and previously depressed patients
  Psychoneuroendocrinology 22. August 2018 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm, Linn Kathrin K. Ilstad et al.:
  Protocol for the Northern babies longitudinal study: predicting postpartum depression and improving parent–infant interaction with The Newborn Behavioral Observation
  BMJ Open 2017 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Matthias Mittner, Kjersti Lillevoll, Susanne Kvam Katla, nils Kolstrup, Martin Eisemann et al.:
  Predictors of Response to Web-Based Cognitive Behavioral Therapy With High-Intensity Face-to-Face Therapist Guidance for Depression: A Bayesian Analysis
  Journal of Medical Internet Research 2015 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Maja Wilhelmsen, Ragnhild Sørensen Høifødt, nils Kolstrup, Knut Waterloo, Martin Eisemann, Richard Chenhall et al.:
  Norwegian general practitioners'perspectives on implementation of a guided web-based cognitive behavioral therapy for depression: A qualitative study
  Journal of Medical Internet Research 2014 ARKIV / DOI
 • Maja Wilhelmsen, Kjersti Lillevoll, Mette Bech Risør, Ragnhild Sørensen Høifødt, May-Lill Johansen, Knut Waterloo et al.:
  Motivation to persist with internet-based cognitive behavioural treatment using blended care: a qualitative study
  BMC Psychiatry 2013 ARKIV / DOI
 • Kjersti Lillevoll, Maja Wilhelmsen, Nils Kolstrup, Ragnhild Sørensen Høifødt, Knut Waterloo, Martin Eisemann et al.:
  Patients’ experiences of helpfulness in guided internet-based treatment for depression: qualitative study of integrated therapeutic dimensions
  Journal of Medical Internet Research 2013 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Kjersti Lillevoll, Kathleen M Griffiths, Tom Wilsgaard, Martin Eisemann, Knut Waterloo et al.:
  The Clinical Effectiveness of Web-Based Cognitive Behavioral Therapy With Face-to-Face Therapist Support for Depressed Primary Care Patients: Randomized Controlled Trial
  Journal of Medical Internet Research 2013 ARKIV / DOI
 • Marianne Halvorsen, Ragnhild Sørensen Høifødt, Ingvild Nordnes Myrbakk, Catharina E. Wang, Kjetil Søren Sundet, Martin Eisemann et al.:
  Cognitive function in unipolar major depression: A comparison of currently depressed, previously depressed, and never depressed individuals
  Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 2012 DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Christine Strøm, Nils Kolstrup, Martin Eisemann, Knut Waterloo :
  Effectiveness of cognitive behavioural therapy in primary health care: a review
  Family Practice 2011 DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Ingvild Nordnes Myrbakk, Bente Træen :
  Tilfredshet med seksuallivet hos hjertesyke
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2008
 • Per Matti Aslaksen, Ingvild Nordnes Myrbakk, Ragnhild Sørensen Høifødt, Magne Arve Flaten :
  The effect of experimenter gender on autonomic and subjective responses to pain stimuli
  Pain 2007 DOI
 • Agnes Bohne, Ragnhild Sørensen Høifødt, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Et svik mot de minste barna og foreldrene deres
  Nordlys 05. March 2021 FULLTEKST
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Yngvild Arnesen, Elisabeth Ovanger Barrett, Agnes Bohne, Karen Hopmann, Ragnhild Sørensen Høifødt et al.:
  Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge
  Morgenbladet 2021
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Agnes Bohne :
  Spedbarn og søvn: Normalitet eller vansker?​ Og hva kan vi bidra med?​
  2021
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Agnes Bohne, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm et al.:
  Perinatal psykisk helse: Forskning og tiltak
  Tidsskrift for kognitiv terapi 06. October 2021
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm, Agnes Bohne et al.:
  Protokoll for God start for Små i Nord-studien – prediksjon av postpartum depresjon og styrking av foreldre-barn-samspill med The Newborn Behavioral Observation
  BestPractice Nordic 2020
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Newborn Behavioral Observation (NBO): Sammenhenger med foreldrestress, depresjonssymtomer og mor-barn relasjonen
  2019
 • Dag Nordahl, Kamilla Rognmo, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang et al.:
  Adult attachment styles and maternal-infant bonding: The indirect path of parenting stress
  2019
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Jens Thimm :
  Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child
  2019
 • Elisabeth Ovanger Barrett, Ragnhild Sørensen Høifødt, Geir F Lorem, Vibeke Moe, Hilde Laholt, Dag Nordahl et al.:
  Using Alarm Distress Baby Scale (ADBB) in well-baby clinics in Tromsø municipality
  2019
 • Inger Pauline Landsem, Lena Yri Engelsen, Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Vil sikre småbarn bedre søvn
  23. January 2019
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  God Start for Små i Nord (SiN)
  2019
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Inger Pauline Landsem, Dag Nordahl, Agnes Bohne, Maja Myrvang, Siri Høylo Fundingsrud et al.:
  The Northern Babies Longitudinal Study Predicting Postpartum Depression and Improving Parent-infant Interaction With The Newborn Behavioral Observation (NBO)
  2018
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl :
  The Northern Babies longitudinal study
  2018
 • Agnes Bohne, Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  God start for Små i Nord - og deres foreldre
  Nordlys 22. March 2017
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Slik vil de skape en bedre start for babyer og foreldre
  16. September 2016
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Forsker på fødselsdepresjoner
  18. May 2016
 • Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Behandler depresjon på internett
  25. May 2016
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Jens Thimm, Linn Kathrin K. Ilstad, Inger Pauline Landsem, Gerit Pfuhl et al.:
  Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og sampillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.
  2015
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Jens Thimm, Linn Kathrin K. Ilstad, Inger Pauline Landsem, Gerit Pfuhl et al.:
  Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og samspillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.
  2015
 • Maja Wilhelmsen, nils Kolstrup, Mette Bech Risør, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Norwegian General Practitioners' Perspectives on the Implementation of a Guided Internet-based Cognitive Behavioral Therapy of Depression: A Qualitative Study
  2014
 • Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Du kan hjelpe deg selv ut av depresjonen
  16. April 2013
 • Kjersti Lillevoll, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Internettbasert selvhjelp ved depresjon
  2013
 • Kjersti Lillevoll, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Psykologisk behandling med internettbasert selvhjelp
  Dagens medisin 2012
 • Kjersti Lillevoll, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  MoodGYM-programmet og erfaringer med bruk av dette
  2012
 • Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Guided self-help using the Norwegian version of MoodGYM:Is the treatment effective? The protocol of a randomized controlled trial
  2012
 • Hans Christian Bones Vangberg, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Internettbaserte verktøy i forebygging og behandling av depresjon
  2012
 • Marianne Halvorsen, Ragnhild Sørensen Høifødt, Ingvild Nordnes Myrbakk, Catharina E. Wang, Kjetil Søren Sundet, Martin Eisemann et al.:
  Cognitive function in unipolar major depression: A comparison of clinically depressed, previously depressed and never depressed individuals
  2011
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Maja Wilhelmsen, Kjersti Lillevoll, Ove K Lintvedt, Knut Waterloo, Martin Eisemann et al.:
  Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp eller som assistert selvhjelp i samarbeid med helsepersonell
  Tidsskrift for kognitiv terapi 2011
 • Hans Christian Bones Vangberg, Kjersti Lillevoll, Ragnhild Sørensen Høifødt, Ove K Lintvedt, Martin Eisemann, Knut Waterloo :
  Mental selvhjelp.no. Internettbaserte selvhjelpsprogram
  2010

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Research interests are within clinical and practice-oriented psychological topics:

  - Mental health in pregnancy and postpartum
  - Infant and toddler psychology
  - Depression (internet-based treatment, neuropsychological function, postpartum depression)
  - Prevention, low-threshold services, early intervention, and self-help.

  Teaching

  Teaches profession-preparing subjects. The subjects focus on the psychologist role, relational competence, and communication.

  Supervises on assignments and PhD.