Stine-Karethe Løkvoll Jensen • Stine-Karethe Løkvoll Jensen :
  Skillet mellom tilleggsskatt og straff for skattesvik
  Skatterett 2023 DOI
 • Stine-Karethe Løkvoll Jensen :
  Opplysningssvikt som vilkår for ileggelse av sanksjoner på ulike nivåer: Lik ordlyd – ulike terskler?
  Skatterett 2019 DOI

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →