No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Education lda055@post.uit.no +4777644237 Tromsø ILP 5.002

Dahl, Lena • Lena Dahl, Øyvind Førland Standal, Vegard Fusche Moe :
  Norwegian teachers' safety strategies for Friluftsliv excursions: implications for inclusive education
  Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 2018 DATA / ARKIV / DOI
 • Lena Dahl, Vegard Fusche Moe, Øyvind Førland Standal :
  På tur med det uforutsette: Refleksjoner om sikkerhet hos friluftslivslærere på videregående skole
  Nordic Studies in Education 2017 FULLTEKST / DOI
 • Lena Dahl, Philippa Lynch, Vegard Fusche Moe, Eivind Aadland :
  Accidents in Norwegian secondary school friluftsliv: implications for teacher and student competence
  Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 2016 DOI
 • Lena Dahl :
  Evaluering av friluftslivsulykker i organisert regi
  2016
 • Lena Dahl :
  Mixede metoder
  2016
 • Lena Dahl :
  Sikkerhetsrefleksjoner knyttet til friluftslivsundervisningen på Idrettsfag
  2016
 • Lena Dahl :
  Ulykker i friluftslivsundervisningen på norsk videregående skole
  2015
 • Lena Dahl :
  Ulykker i friluftslivsundervisningen på Idrettsfag
  2015
 • Lena Dahl :
  Accidents in outdoor education on upper secondary School Norway
  2013
 • Linda Hallandvik, Lena Dahl :
  Profesjonelles vurderinger til fjells: Er friluftslivsveglederes vurderinger basert på godt eller dårlig skjønn?
  Ute : utemagasinet.no 2013
 • Vegard Vereide, Odd Lennart Vikene, Lena Dahl :
  Korleis lærer vi vekk fjellsport ved HiSF?
  2012
 • Linda Hallandvik, Lena Dahl :
  HMS - internkontroll. HMS arbeid i Friluftsliv ved Høgskulen i Sogn og Fjordane
  2012
 • Odd Lennart Vikene, Lena Dahl :
  Er nye skogsveier et gode for friluftslivet?
  Sogn Avis 02. January 2012
 • lena dahl :
  profesjonskampens historiske kjerne
  ? 01. November 2010

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →