284663-12-14-Andy-Sortland-None.jpg
284663-12-14-Andy-Sortland-None.jpg
Department of Education andy.sortland@uit.no +4777660450 918 29 337 Tromsø ILP Lærerutdanning 3.026

Andy B. Sortland • Sortland, Andy B.. Mellom Ararat og Tsjatsja - botanikeren Lars Levi Læstadius (1860-1861). (fulltekst) Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016; Volum 70 (2/3). ISSN 1504-6605.s 9 - 15.
 • Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig; Monica, Andreassen; Sortland, Andy B.. Norske masterutdanninger i naturfag for grunnskolelærere – store variasjoner i omfang på masteroppgaver og fagsammensetning. (fulltekst) Nordic Studies in Science Education 2015; Volum 11 (3). ISSN 1504-4556.s 293 - 303.s doi: 10.5617/nordina.948.
 • Sortland, Andy. Possibilities in teacher education by use of Internet-resources and digital technoology. Some experiences from University of Tromsø, Department of Education. Murmansk State Humanities University 2012 ISBN 978-5-4222-0137-2.s 34 - 37.
 • Sortland, Andy. The genus Heracleum in Murmansk oblast. A preliminary study. KMK Scientific Press Ltd. 2010 ISBN 978-5-87317-630-4.s 88 - 91.
 • Sortland, Andy. Senecio pseudoamica Less. - Novij vid dlja Severnoj Norvegii i Evpropii. Murmansk State Humanities University 2009 ISBN 978-5-88476-958-8.s 45 - 47.
 • Mensjakova, M.J.; Sortland, Andy; Tkatsj, N.B.. Konspekt flori sosodistih rastennij goroda Murmanska. Murmansk State Humanities University 2009 ISBN 978-5-88476-958-8.s 48 - 84.
 • Sortland, Andy. Floristitjeskie i geobotanitjeskie issledovanija f gorodje Tromsje (Provontsija Tromsje, severnaja Norvegija). Murmansk State Humanities University 2009 ISBN 978-5-88476-958-8.s 40 - 44.
 • Elven, Reidar; Sortland, Andy B.; Thamdrup, Søren. En omvendt viking - Senecio pseudoarnica (strandsvineblom) ny for Norge og Europa. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2007; Volum 65 (2). ISSN 0006-5269.s 86 - .
 • Sortland, Andy B.. Et rikt våtsnøleie på olivin på Austvågøya i Lofoten. Polarflokken 2003; Volum 27 (1). ISSN 0332-9119.s 9 - 17.
 • Sortland, Andy B.. "Opstigende til fjeldets øverste top" - Grunnfjorden på Austvågøya 118 år etter J. M. Norman. Polarflokken 2002; Volum 26 (2). ISSN 0332-9119.s 109 - 122.
 • Sortland, Andy B.. Utbredelsen til kråkefot- og snelleplanter i øygruppen Lofoten - Vesterålen - Hinnøya. Polarflokken 2002; Volum 26 (2). ISSN 0332-9119.s 151 - 168.
 • Sortland, Andy B.. Jervrapp (Poa arctica R. Br.) i Lofoten og Vesterålen. Polarflokken 2002; Volum 26 (2). ISSN 0332-9119.s 181 - 188.
 • Sortland, Andy B.. Planter og stedsnavn i Vågan. 2001 (26) ISBN 8292239014.s 63 - 69.
 • Sortland, Andy B.. Skruehavgress (Ruppia cirrhosa) gjenfunnet i Nord-Norge etter 120 år. Polarflokken 1999; Volum 23 (2). ISSN 0332-9119.s 209 - 210.
 • Sortland, Andy B.. Utbredelse og hyppighet av bregner i Lofoten og Vesterålen. Polarflokken 1997; Volum 21 (2). ISSN 0332-9119.s 241 - 259.
 • Sortland, Andy B.. Veikantfloraen på Tromsøya, august 1997. Polarflokken 1997; Volum 21 (2). ISSN 0332-9119.s 145 - 158.
 • Sortland, Andy B.. Noen nye observasjoner av albinisme. Polarflokken 1997; Volum 21 (2). ISSN 0332-9119.s 260 - .
 • Sortland, Andy B.. Kvitkurle (Leucorchis albida ssp. albida) i Lofoten. Polarflokken 1996; Volum 20 (2). ISSN 0332-9119.s 121 - 128.
 • Sortland, Andy B.. Jervrapp (Poa arctica) og fjellpestrot (Petasites frigidus) på Klevheia på Vestvågøya. Polarflokken 1996; Volum 20 (2). ISSN 0332-9119.s 120 - .
 • Sortland, Andy B.. Avvikere i midnattsol - fargevarianter i blomst og bær hos planter i Nord-Norge. Polarflokken 1996; Volum 20 (2). ISSN 0332-9119.s 185 - 188.
 • Sortland, Andy B.. Litt om furu i Lofoten. Polarflokken 1996; Volum 20 (1). ISSN 0332-9119.s 3 - 7.
 • Sortland, Andy B.. Kysttjønnaks (Potamogeton polygonifolius Pourr.) i Nord-Norge. Polarflokken 1993; Volum 17 (3). ISSN 0332-9119.s 485 - 490.
 • Sortland, Andy B.. Mannasøtgress (Glyceria fluitans) - et staselig gress med sans for Lofoten?. Polarflokken 1992; Volum 16 (2). ISSN 0332-9119.s 307 - 310.
 • Sortland, Andy B.. Ny nordgrense for kystbjønnskjegg (trichophorum cespitosum ssp. germanicum). Polarflokken 1992; Volum 16 (1). ISSN 0332-9119.s 15 - 18.
 • Sortland, Andy B.. Ryllsiv (Juncus articulaus) i Nord-Norge. Polarflokken 1992; Volum 16 (1). ISSN 0332-9119.s 57 - 60.
 • Sortland, Andy B.. Mannfallet - en botanisk oase på Vestvågøy i Lofoten. Polarflokken 1992; Volum 16 (1). ISSN 0332-9119.s 153 - 162.
 • Sortland, Andy B.. Kystbjørkeskog med storfrytle (Luzula sylvatica) i Lofoten. Polarflokken 1991; Volum 15 (1). ISSN 0332-9119.s 11 - 18.
 • Sortland, Andy B.. Ny nordgrense for blåstarr (Carex flacca). Polarflokken 1991; Volum 15 (2). ISSN 0332-9119.s 157 - 159.
 • Sortland, Andy B.. Knappsiv (Juncus conglomeratus) og lyssiv (J. effusus) i Nord-Norge. Polarflokken 1991; Volum 15 (2). ISSN 0332-9119.s 201 - 213.
 • Sortland, Andy B.. Nytt funn av blindlemenmose (Tetraplodon paradoxus) i Nordreisa. Polarflokken 1990; Volum 14 (1). ISSN 0332-9119.s 15 - 16.
 • Sortland, Andy B.. Elvemose - Fontinalis - i Nord-Norge. Polarflokken 1990; Volum 14 (1). ISSN 0332-9119.s 17 - 30.
 • Sortland, Andy B.. Litt om flora og vegetasjon på Sør-Fugløya i Troms. Polarflokken 1990; Volum 14 (2). ISSN 0332-9119.s 207 - 217.
 • Sortland, Andy B.; Reiersen, Johannes; Sirnes, Johan. Jervrapp (Poa arctica R. Br.) i Lofoten. Polarflokken 1990; Volum 14 (2). ISSN 0332-9119.s 189 - 194.
 • Folkenborg, Håkon Rune; Sortland, Andy. Nordområdene - natur, samfunn og miljø. (data) 2012 ISBN 9788299894708.
 • Sortland, Andy B.. Etymologi - Kokkelur, bubbelur og bauhuinn. Ottar 2020; Volum 4.2020 (332). ISSN 0030-6703.s 48 - 48.
 • Sortland, Andy B.. omtale av forskjellige snegler. Ottar 2020; Volum 4.2020 (332). ISSN 0030-6703.s 35 - 47.
 • Sortland, Andy B.. Omtale av forskjellige muslinger. Ottar 2020; Volum 4.2020 (332). ISSN 0030-6703.s 14 - 32.
 • Sortland, Andy B.. Lokale variasjoner i leken. Ottar 2020; Volum 4.2020 (332). ISSN 0030-6703.s 8 - 11.
 • Sortland, Andy B.. Beskrivelse av bondegårdsleken med skjell. Ottar 2020; Volum 4.2020 (332). ISSN 0030-6703.s 6 - 7.
 • Sortland, Andy B.. Bondegård - en tradisjonell symbol- og rollelek med skjell. Ottar 2020; Volum 4.2020 (332). ISSN 0030-6703.s 3 - 5.
 • Sortland, Andy B.. Floraen i Indre Troms. Kartleggingsleir 2018-07-11 - 2018-07-15 2018.
 • Sortland, Andy B.. Hva er en svarteliste?. Ottar 2018 (320). ISSN 0030-6703.s 3 - 4.
 • Sortland, Andy B.. Når og hvordan kommer de fremmede plantene inn i vår flora? Vågan som eksempel.. Ottar 2018 (320). ISSN 0030-6703.s 5 - 8.
 • Sortland, Andy B.. Eksempel på en "dørstokkart" - sosnowskybjørnekjeks. Ottar 2018 (320). ISSN 0030-6703.s 39 - 43.
 • Sortland, Andy B.. Ta i bruk Artsobservasjoner og Artskart. Åpent møte i Nordnorsk Botanisk Forening 2018-03-06 - 2018-03-06 2018.
 • Sortland, Andy B.. Nybynnerkurs om lav. Kurs/åpent møte i regi av Norsk Botanisk Forening 2018-02-22 - 2018-02-22 2018.
 • Sortland, Andy B.. Kjuker. Åpent møte i Norsk Botanisk Forening 2018-04-26 - 2018-04-26 2018.
 • Alm, Torbjørn; Sortland, Andy B.; Skoglund, Trond. Noen sider fra "pestplante-katalogen". Ottar 2018 (320). ISSN 0030-6703.s 28 - 38.
 • Sortland, Andy B.. Møysalen. Åpent møte i Norsk Botanisk Forening 2017-04-25 - 2017-04-25 2017.
 • Sortland, Andy B.. Himmel og helvete i Lofoten. Møte i Norsk Orintologisk Forening/Norsk Botanisk Forening 2017-12-05 - 2017-12-05 2017.
 • Sortland, Andy B.. Fremmedarter: Lupiner til forargelse. Åpent møte i Norsk Botanisk Forening 2015-02-11 - 2015-02-11 2015.
 • Sortland, Andy B.. Kalkmyrene over Solneset i Tromsø. Åpent møte 2014-02-11 - 2014-02-11 2014.
 • Sortland, Andy B.. Fjellflora. Åpent møte 2014-04-29 - 2014-04-29 2014.
 • Sortland, Andy B.. Hvilken bruk truer sjeldne planter og vegetasjon på Fløya?. Åpent møte i Norsk Botanisk Forening 2014-11-11 - 2014-11-11 2014.
 • Sortland, Andy B.. Fløya - bruk og forbruk av byfjellet. 100-årsjubileum naturvernforbundet 2014-10-18 - 2014-10-18 2014.
 • Alm, Torbjørn; Sortland, Andy B.; Bjerke Gamst, Solveig; Bjerke Gamst, Unni R.. Kulturspredte arter i Tromsø (Troms) ved starten av et nytt årtusen. 1. Innledning og artsomtaler: hampefamilien (Cannabaceae) til skjermplantefamilien (Apiaceae). Polarflokken 2004; Volum 28 (1). ISSN 0332-9119.s 3 - 98.
 • Alm, Torbjørn; Sortland, Andy B.; Bjerke Gamst, Solveig; Bjerke Gamst, Unni R.. Kulturspredte arter i Tromsø (Troms) ved starten av et nytt årtusen. 2 Artsomtaler: nøkleblomfamilien (Primulaceae) til gressfamilien (Poaceae). (omtale) Polarflokken 2004; Volum 28 (2). ISSN 0332-9119.
 • Sortland, Andy B.; Engelskjøn, Torstein; Alm, Torbjørn; Granmo, Alfred; Skifte, Ola; Jensen, Christin; Mørkved, Brynhild; Nettelbladt, Mats. Johannes Reiersen til minne. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2003; Volum 61 (2). ISSN 0006-5269.s 110 - 111.
 • Alm, Torbjørn; Sortland, Andy B.. Lyngsalpene - en botanisk vurdering. 1990.
 • Look at all works in CRIStin →  ILP Lærerutdanning 3.026