Bilde av Isaksen, Torbjørn
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Isaksen, Torbjørn
Department of Education torbjorn.isaksen@uit.no +4777660523

Torbjørn Isaksen


Associate professor in organization and management

Job description

Teaching and research in organization and management/leadership. Predominately in the field of organizational learning. 


 • Torbjørn Isaksen :
  Pedagogisk ledelse: Det å lede lærings- og utviklingsarbeid
  2017
 • Torbjørn Isaksen :
  Refleksjon over pedagogisk dokumentasjonsmateriale
  2017
 • Torbjørn Isaksen :
  Hva er unikt ved lærings og utviklingskulturen i norske barnehager
  2016
 • Torbjørn Isaksen :
  Å bli førstelektor i organisasjon & ledelse
  2016
 • Torbjørn Isaksen :
  Reflective Learning in an ECEC Center - Presentation of Research Project.
  2014
 • Torbjørn Isaksen :
  Seminarundervisning - noen funksjoner og utfordringer
  2014
 • Torbjørn Isaksen :
  Hva er god undervisning - og hvordan styrke den?
  2014
 • Torbjørn Isaksen :
  Intervensjon for reflekterende læring
  2014
 • Torbjørn Isaksen :
  Rapport fra dialogbasert studentvurdering BLU 1 og BLU S1 -Februar 2014
  2014
 • Torbjørn Isaksen :
  Hvem påvirker barnehagelærerens kompetanse?
  2014
 • Torbjørn Isaksen :
  Hovedtrekk ved utviklingsarbeid i skoler og barnehager
  2014
 • Torbjørn Isaksen :
  Lærerutdanningens dilemma - mellom kompetanse og kvalifikasjon
  2012
 • Torbjørn Isaksen :
  Endring av organisasjonskultur
  2012
 • Torbjørn Isaksen :
  Teamorganisering og endring
  2011
 • Torbjørn Isaksen :
  Dannelse av læringsmiljø
  2011
 • Torbjørn Isaksen :
  Utvikling gjennom et kulturperspektiv
  2010
 • Torbjørn Isaksen :
  Grupper for erfaringslæring
  2010
 • Torbjørn Isaksen :
  Åpne utviklingsprosesser: Dialogkonferansen som verktøy i erfaringsbasert utvikling
  2009
 • Torbjørn Isaksen :
  Machiavellis tanker om politikk og makt: Relevans i vår tid?
  2009
 • Torbjørn Isaksen :
  Barrierer og drivkrefter: Bedriftskulturelt syn på kvalitet. Revidert og utvidet versjon av oppdragsrapport fra 2005
  Eureka forlag 2008 OMTALE
 • Torbjørn Isaksen :
  Kompetansebygging som nøkkel til barnehageutvikling
  2008
 • Torbjørn Isaksen :
  Hovedstrategier for endring av organisasjonskultur
  2008
 • Torbjørn Isaksen :
  Kvalitetsgruppen og den lærende barnehagen. Forskpro ID: p08000437
  Første steg 2008
 • Torbjørn Isaksen :
  Refleksjonens dilemma og GLL metoden
  Første steg 2008
 • Torbjørn Isaksen :
  Lærende barnehage som portalen til samarbeid barnehage-skole
  2007
 • Torbjørn Isaksen :
  Tilnærming til to arbeidsprosesser
  2007
 • Torbjørn Isaksen :
  Hvem eier sannheten?
  2006
 • Torbjørn Isaksen :
  Ny rammeplan og utfordringer for barnehagens lederskap
  2006
 • Torbjørn Isaksen :
  Barrierer og drivkrefter: Bedriftskulturelt syn på kvalitet
  UiT Norges arktiske universitet 2005 OMTALE
 • Torbjørn Isaksen :
  Kultur - bedriftens ryggrad: Kan endring gjøres via kultur som eneste virkemiddel?
  2004
 • Torbjørn Isaksen :
  Falsifikasjonismen og det åpne samfunn: Karl Popper som vitenskapsfilosof og samfunnstenker
  2001
 • Torbjørn Isaksen :
  Endring og endringsberedskap
  2001

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Learning and improvement in organizations - worplace learning.