Hilde Brox • Hilde Brox, Holger Pötzsch :
  Communicative digital skills
  Fagbokforlaget 2019
 • Hilde Brox :
  Collaborative writing with online tools
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Hilde Brox :
  Whats in a wiki? Issues of agency in light of student teachers' encounters with wiki technology
  Nordic Journal of Digital Literacy 2017 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Hilde Brox :
  Troublesome tools: How can Wikipedia editing enhance student teachers’ digital skills?
  Acta Didactica Norge 2016 ARKIV / DOI
 • Hilde Brox, Ingrid K. Jakobsen :
  Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga
  Acta Didactica Norge 2014 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Hilde Brox :
  The Elephant in the Room: A Place for Wikipedia in Higher Education?
  Nordlit 2012 ARKIV / DOI
 • Hilde Brox, Chiara Ghezzi :
  Creating Virtual Worlds with Meaning: Case Studies of Web 2.0 Tools in Higher Education
  Information Sciences for Decision Making 2010 FULLTEKST
 • Hilde Brox :
  Creating learning environments with web 2.0
  Murmansk State Humanities University 2009
 • Hilde Brox :
  Materialers betydning for opplevelse av skaperglede. Erfaringer fra The Songbook Project med lærerstudenter i engelsk
  2021
 • Sigrid Ørevik, Hilde Brox, Dagrun Skjelbred :
  Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremiddel i engelsk
  2020 OMTALE / DATA
 • Hilde Brox :
  Collaborative writing in the English classroom: How and why?
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Hilde Brox :
  Why won't they take them on? A study on student teachers' first-time engagement with wiki technology
  UiT Norges arktiske universitet 2019 FULLTEKST
 • Hilde Brox :
  Kan Wikipedia brukes i undervisning om kildekritikk?
  2018
 • Hilde Brox :
  Exploring technology in teacher education through wikis
  2017
 • Hilde Brox :
  What’s in a wiki? From “tools for learning” to human-technology encounters in teacher education
  2016
 • Hilde Brox :
  Hvordan bruke Wikipedia for å styrke elevers digitale kompetanse?
  2016
 • Hilde Brox :
  Wiki som verktøy for samarbeidslæring
  2015
 • Hilde Brox :
  Hvorfor jobbe med digital samskriving i språkfagene?
  2015
 • Hilde Brox :
  Wikipedia og biblioteket
  2015 DATA
 • Hilde Brox :
  Nettbasert kurs med åpne gratisverktøy. Eksempler fra et pågående eksperiment
  2013
 • Hilde Brox :
  Wikier som læringsressurs
  2013
 • Hilde Brox :
  Mini-workshop: Wikipedia
  2013
 • Hilde Brox :
  From consumers to producers: developing literacy in Teacher Education through Wikipedia
  2012
 • Hilde Brox :
  Leksikon og evige sannheter
  2012
 • Hilde Brox :
  Engelsk og IKT
  2011
 • Hilde Brox :
  The use of Web 2.0 as learning tools
  2011
 • Hilde Brox :
  Wikipedia and Literacies in Higher Education
  2011
 • Hilde Brox :
  Wikipedia i lærerutdanninga?
  2011
 • Hilde Brox :
  Digital Storyline: virtuell læringsarena med web 2.0
  2010
 • Hilde Brox :
  Entering new arenas for learning: digital competence in Teacher Education
  2010
 • Hilde Brox :
  Web 2.0 og sosiale medier i høyere utdanning: eksempler fra engelsk i lærerutdanninga
  2010
 • Hilde Brox :
  Sosiale medier nytter
  Klassekampen 30. July 2010 DATA
 • Hilde Brox :
  Facebook i lærerutdanninga
  2010
 • Hilde Brox :
  Gode digitale verktøy i undervisning: eksempler fra engelsk
  2010
 • Hilde Brox :
  Digitale verktøy og sosiale medier i undervisning og læring
  2010
 • Hilde Brox :
  Digital kompetanse i lærerutdanninga; et eksempel fra Tromsø
  2009
 • Hilde Brox, Chiara Ghezzi :
  Creating virtual worlds with meaning: case studies of web 2.0 tools application in higher education
  2009
 • Hilde Brox :
  Creating Learning Environments with Web 2.0: using blogs and wikis in teaching
  2009
 • Hilde Brox :
  Integrering av IKT i lærerutdanninga; eksempler fra Universitetet i Tromsø
  2009
 • Hilde Brox :
  Digital Storyline: wiki og web 2.0 i engelskundervisninga
  2009
 • Hilde Brox :
  Commercial and non-commercial internet resources in the teaching of English
  Murmansk State Humanities University 2007
 • Hilde Brox, Anne Dahl, Kjellrid Solvang :
  Teaching oral English through pictures
  2007
 • Kjellrid Solvang, Hilde Brox, Anne Dahl :
  Images and Orality
  2007
 • Hilde Brox :
  Thi langwij a thi guhtr: Tom Leonard's Glaswegian poems
  UiT Norges arktiske universitet 2002

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →