Henning H.jpg
Henning H.jpg
Culture and Social Sciences Library poul.h.hansen@uit.no +4777646338 Tromsø UB 135.16

Henning Hansen


Senior Academic Librarian

Job description

 • Working part time (20 %) 20210920 through 20220920

Senior Academic Librarian at the University Library at UiT with a particular focus on Open Science. Subject librarian for History, Archaeology, Literature, and Classical studies. Lecturer in book history and methodology. Research Data curation. Responsible for the University Library Archives. Rare books and map curator.


 • Hansen, Poul Henning Gustaf; Purtoft, Maria. Publishing and Readerships. Cambridge University Press 2021 ISBN 978-1-108-42220-8.s 119 - 126.s doi: 10.1017/9781108381130.019.
 • Hansen, Henning. Buying and Borrowing Books: Book Consumption In Late Nineteenth-Century Sweden. (fulltekst) Papers of the Bibliographical Society of Canada / Cahiers de la Société bibliographique du Canada 2016; Volum 54 (1-2). ISSN 0067-6896.s 121 - 153.s doi: https://doi.org/10.33137/pbsc.v54i1-2.25614.
 • Hansen, Henning. "Ett resebrev från Harvard". (fulltekst) (omtale) (prosjekt) Biblis 2015 (70). ISSN 1403-3313.s 40 - 45.
 • Hansen, Poul Henning. "Bokläsning i Lund omkring 1880". (fulltekst) (prosjekt) Biblis 2014 (67). ISSN 1403-3313.s 50 - 57.
 • Rolland, Tomas; Hansen, Poul Henning Gustaf; Grohse, Ian Peter. De første kartene: Trodde pygmeer bodde i nord. (fulltekst) 2022.
 • Rolland, Tomas; Hansen, Poul Henning Gustaf; Grohse, Ian Peter. Tegnet kart basert på vitenskap og myter. (fulltekst) 2022.
 • Andreassen, Helene N.; Hansen, Poul Henning Gustaf; Longva, Leif; Dijkstra, Noortje; Risan Johnsen, Hanne. Forskningsdata i ph.d.-utdanningen: Prosjektet DocEnhance. Virak 2022-06-08 - 2022-06-09 2022.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf; Aspaas, Per Pippin. The oldest printed maps of the Farthest North. (fulltekst) Fram Forum 2022. ISSN 1893-5532.
 • Andreassen, Helene N.; Hansen, Poul Henning Gustaf. Utvikling av gjenbrukbart undervisningsmateriale: Erfaringer fra prosjektet DocEnhance. Seminar for Bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte: Utfordringer og muligheter for støtte i en hybrid verden 2022-04-28 - 2022-04-29 2022.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf. På labben i universitetsbibliotekets kartsamling. Forskningsdagene (fulltekst) 2021-09-23 - 2021-09-23 2021.
 • Gaupseth, Silje; Aspaas, Per Pippin; Hansen, Poul Henning Gustaf. Blikket vendes mot nord: Nordområdekart fra trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen / Looking to the North: Maps of the northern areas from the beginning of the art of printing to the Barents expedition. Kartutstilling 2021-01-13 - 2021-12-15 2021.
 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Poul Henning Gustaf. Informasjonsvideo #2 i forbindelse med utstillingen "Blikket vendes mot nord: Nordområdekart fra trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen". (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf; Kaldager, Marianne. Privatarkiv nr. 28 Knut Lunde (1867–1937): Omfang, innhold og UBs arbeid. Knut Lunde-seminar (omtale) 2021-09-03 - 2021-09-03 2021.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf. Kartografi: med fokus på det nordliga. Gränser, gränslöshet och försvinnande öar i UiT:s kartsamling - en visuell kavalkad.. Norske historiedager 2021 (omtale) 2021-09-03 - 2021-09-05 2021.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf; Aspaas, Per Pippin. De eldste kart over nordområdene [Podcast: Nordnorsk historie]. (data) (fulltekst) 2021.
 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Poul Henning Gustaf. Informasjonsvideo #1 i forbindelse med utstillingen "Blikket vendes mot nord: Nordområdekart fra trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen". (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf; Léger-St-Jean, Marie. Being Googleable as an academic: it can be about sharing instead of branding. (fulltekst) 2019.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf. The Reception and Reading of Strindberg’s Giftas (1884–86). Literary Citizens of the World (LitCit): Concluding Conference (omtale) 2019-09-25 - 2019-09-27 2019.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf. Swenska Psalm-Boken, Med the Stycker, som ther til höra &Evangelia och Epistlar På alla Söndagar, Högtider och Helgedagar (1778). (fulltekst) Early Modern Female Book Ownership 2019.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf. Persson and Nilsson: Two reading neighbours in southern Sweden in the late nineteenth century. Leeds Library 250 years 2018-09-20 - 2018-09-22 2018.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf. Breaking Ice and Breaking Stories: Adolf Erik Nordenskiöld and the Vega Expedition. SHARP 2018: From First to Last Texts, Creators, Readers, Agents 2018-07-09 - 2018-07-12 2018.
 • Hansen, Henning. Regional and Global Readers: Transnational Approaches to Book History and Literary Sociology in the Nordic countries. PhD trial lecture (omtale) 2018-03-16 - 2018-03-16 2018.
 • Hansen, Henning. The Clergyman, the Nobleman and the Peasant: Tracing the Reading Revolution in Rural Nineteenth Century Sweden, in a copy of John Tillotson’s "Utwalda predikningar" (Gothenburg 1765-70). SHARP 2017: Technologies of the book (data) (prosjekt) 2017-06-09 - 2017-06-12 2017.
 • Hansen, Henning. The Modern Breakthrough and its readers: Sweden. The Scandinavian Moment in World Literature: Closing Conference (prosjekt) 2016-12-01 - 2016-12-02 2016.
 • Hansen, Henning. Läsning i Sverige under det moderna genombrottets tid. Bokhistoriska Sällskapets medlemsmöte 8 november 2016 (omtale) (prosjekt) 2016-11-08 - 2016-11-08 2016.
 • Hansen, Henning. LANDSBYGDSLÄSNING: Läsning vid sockenbibliotek under 1800-talets slut. Nordiskt forum för bokhistoria #10: Litteratur och bokmarknad (omtale) (sammendrag) 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.
 • Hansen, Henning. Literary Fraternisation: Reading Danish and Norwegian books in Sweden during the 'Modern Breakthrough (ca. 1870-90). SHARP 2016 Languages of the book 2016-07-18 - 2016-07-21 2016.
 • Hansen, Henning. Book consumption in the late 19th century Sweden. The 22nd International Congress of Historical Sciences (omtale) (prosjekt) 2015-08-23 - 2015-08-29 2015.
 • Hansen, Henning. Modern Reading : Swedish book consumption in the late 19th century. SHARP 2015 The Generation and Regeneration of Books (sammendrag) (prosjekt) 2015-07-07 - 2015-07-10 2015.
 • Hansen, Poul Henning. Scandinavian reading: Three case studies from Gothenburg, Lund and Munka-Ljungby. History of the Book at Harvard seminar series (omtale) 2014-12-12 - 2014-12-12 2014.
 • Hansen, Poul Henning. Book reading in Lund (Sweden) ca. 1880. Reading the Book, Reading the Reader (prosjekt) 2014-06-02 - 2014-06-04 2014.
 • Hansen, Poul Henning. J. A. Sjöbloms Lånebibliotek i Lund - en studie i 1800-talets bokmarknad och läsning. Det Moderne Gjennombrudd 2013-09-12 - 2013.
 • Hansen, Henning. Kodikologisk beskrivning av L.B.-handskriften. 2008.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  History of books, Library History, History of reading, 19th century history, Literacy, Democratisation processes, Media consumption, Sociology of Literature, Digital Humanities etc. 

  Teaching

  Research Data Managemenet
  MDV-1204 Bibliotek, samfunn og ledelse
  HIS-3001 Forskningsdesign med metode for mastergrad i historie
  HIS-3002 Historiografi og historieteori
  HIS-3007 Lesing og skriving - fra introduksjonen av skrift til allmenn lese- og skriveferdighet


  CV

  Education:
  2010 – B.A., Lund University
  2013 – M.A., Lund University
  2018 – Ph.D., UiT The Arctic University of Norway

  Positions:
  2013-18: Ph.D. student, UiT The Arctic University of Norway
  2014-15: Visiting fellow, Harvard University
  2015-16: Visiting fellow, Lund University 
  2018-19: Advisor at the University Library at UiT The Arctic University of Norway
  2019- : Senior Research Librarian, the University Library at UiT The Arctic University of Norway

  Bord member of Nordisk Forum for Boghistorie (NFFB). Regional Liaison to the Arctic for Society for the History fo Authorship, Reading, and Publishing (SHARP).