Personkort bilde
Associate Professor

Siri Sollied Madsen

Associate professor in Early Childhood Education Department of Education
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Madsen, Siri Sollied. Understandings and attitudes regarding skill-based and competency-based cultures for learning: a comparative study of Norwegian and New Zealand teacher educators. Educational Research for Policy and Practice 2020. ISSN 1570-2081.s doi: 10.1007/s10671-020-09260-y.

 • Madsen, Siri Sollied. What is the motivation of Norwegian and New Zealand teacher educators for using digital technology when teaching?. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2020; Volum 4 (2). ISSN 2535-4051.s 42 - 63.s doi: 10.7577/njcie.3826.

 • Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied. Perspectives on the tensions in teaching with technology in Norwegian teacher education analysed using Argyris and Schön’s theory of action. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education 2020. ISSN 1360-2357.s doi: https://doi.org/10.1007/s10639-020-10221-4.

 • Madsen, Siri Sollied; Archard, Sara; Thorvaldsen, Steinar. How different national strategies of implementing digital technology can affect teacher educators. A comparative study of teacher education in Norway and New Zealand. (prosjekt) Nordic Journal of Digital Literacy 2019; Volum 13 (4, 2018). ISSN 1891-943X.s 7 - 23.s doi: 10.18261/ISSN.1891-943X-2018-04-02.

 • Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar. Conceptualising a Dynamic Technology Practice in Education Using Argyris and Schön's Theory of Action. (fulltekst) Springer 2019 (11937) ISBN 978-3-030-35342-1. ISSN 0302-9743.s 291 - 300.s doi: 10.1007/978-3-030-35343-8_31.

 • Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar; Archard, Sara. Teacher educators’ perceptions of working with digital technologies.. Nordic Journal of Digital Literacy 2018; Volum 13 (3). ISSN 1891-943X.s 177 - 196.s doi: 10.18261/issn.1891-943x-2018-03-04.

 • Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied. The interaction between teacher educators and their students on the use of educational technology: Similarities and differences of attitudes, skills, and practice across a generational change. (fulltekst) 2018 ISBN 978-90-79730-35-3.s 264 - 277.

 • Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild. Pedagogisk arbeid innefor et relasjonelt perspektiv -Erfaringer med ICDP i skole og barnehage. Spesialpedagogikk 2017 (02). ISSN 0332-8457.s 53 - 66.

 • Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar; Unstad, Torstein. A sustainable future regarding digital technology in kindergartens – challenges and opportunities. Barnehageforskningskonferanse 2020 - Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer 2020-09-28 - 2020-09-30 2020.

 • Madsen, Siri Sollied. Attitudes, use and competence regarding professional use of digital technology in early childhood education. 2020 EECERA SIG ‘Digital Childhoods, Multimodality and STEM’ online meetings 2020-09-08 - 2020-09-10 2020.

 • Madsen, Siri Sollied; Lund, Øystein; Thorvaldsen, Steinar. Om idealer og realiteter i lærerutdanningers bruk av digital teknologi. En komparativ studie av lærerutdanninger i Norge og New Zealand. (fulltekst) (prosjekt) 2019 ISBN 978-82-8244-212-1.

 • Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar. Conceptualising a Dynamic Technology Practice in Education Using Argyris and Schön’s Theory of Action. International Conference on Innovative Technologies and Learning ICITL 2019: Innovative Technologies and Learning (prosjekt) 2019-12-02 - 2019-12-05 2019.

 • Madsen, Siri Sollied. Kritisk tenkning og dybdelæring. Fagdag for rektornettverket i Senja Kommune 2019-06-14 - 2019.

 • Madsen, Siri Sollied. Perspektiver på fagfornyelsen og ny overordnet del i kunnskapsløftet. Fagdag for rektornettverket i Senja kommune 2019-04-23 - 2019-04-23 2019.

 • Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied. Hvordan vurderer lærerutdannere og lærerstudenter bruken av digitale verktøy?. Forskningsgruppemøte 2018-11-21 - 2018.

 • Madsen, Siri Sollied. An International Study of the Digital Developments’ Effect on Educational Contexts.. FEDU Colloquium Series 2016-03-04 - 2016-03-04 2016.

 • Madsen, Siri Sollied. The Use of Digital Technology in Teacher Education - Policy and Practice. The 4th NAFOL conference 2016-10-17 - 2016-10-19 2016.

 • Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar. Digital tools in teacher education: A purposeful sample-selection strategy for interviews based on maximum variation.. Bringing teacher education forward. National and International Perspectives 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.

 • Madsen, Siri Sollied. Ideals and reality: The use of digital tools in teacher education. (fulltekst) 2016.

 • Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild; Sverdrup, Toril. Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Madsen, Siri Sollied. En profilert lærerutdanner ved UiTs førskolelærerutdanning. 2014.s 105 - 106.

 • Sverdrup, Toril; Madsen, Siri Sollied; Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen. De utrolige programmene. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Madsen, Siri Sollied. ICDP - International Child Development Program. Nera konferansen 2013-03-07 - 2013.

 • Madsen, Siri Sollied. Strengere straffer - mindre kriminalitet?. (fulltekst) Virkelig Tromsø magasin 2010 (3). ISSN 1890-193X.s 28 - 30.

 • Madsen, Siri Sollied; Antvorskov, Ida; Nissen, Poul. Konfliktråd som intervention - Et casestudie af mødet mellem offer og gerningsperson. 2009.

 • Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar; Unstad, Torstein. A sustainable future regarding digital technology in kindergartens – challenges and opportunities. Barnehageforskningskonferanse 2020 - Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer 2020-09-28 - 2020-09-30 2020.

 • Madsen, Siri Sollied. Attitudes, use and competence regarding professional use of digital technology in early childhood education. 2020 EECERA SIG ‘Digital Childhoods, Multimodality and STEM’ online meetings 2020-09-08 - 2020-09-10 2020.

 • Madsen, Siri Sollied; Lund, Øystein; Thorvaldsen, Steinar. Om idealer og realiteter i lærerutdanningers bruk av digital teknologi. En komparativ studie av lærerutdanninger i Norge og New Zealand. (fulltekst) (prosjekt) 2019 ISBN 978-82-8244-212-1.

 • Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar. Conceptualising a Dynamic Technology Practice in Education Using Argyris and Schön’s Theory of Action. International Conference on Innovative Technologies and Learning ICITL 2019: Innovative Technologies and Learning (prosjekt) 2019-12-02 - 2019-12-05 2019.

 • Madsen, Siri Sollied. Kritisk tenkning og dybdelæring. Fagdag for rektornettverket i Senja Kommune 2019-06-14 - 2019.

 • Madsen, Siri Sollied. Perspektiver på fagfornyelsen og ny overordnet del i kunnskapsløftet. Fagdag for rektornettverket i Senja kommune 2019-04-23 - 2019-04-23 2019.

 • Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied. Hvordan vurderer lærerutdannere og lærerstudenter bruken av digitale verktøy?. Forskningsgruppemøte 2018-11-21 - 2018.

 • Madsen, Siri Sollied. An International Study of the Digital Developments’ Effect on Educational Contexts.. FEDU Colloquium Series 2016-03-04 - 2016-03-04 2016.

 • Madsen, Siri Sollied. The Use of Digital Technology in Teacher Education - Policy and Practice. The 4th NAFOL conference 2016-10-17 - 2016-10-19 2016.

 • Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar. Digital tools in teacher education: A purposeful sample-selection strategy for interviews based on maximum variation.. Bringing teacher education forward. National and International Perspectives 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.

 • Madsen, Siri Sollied. Ideals and reality: The use of digital tools in teacher education. (fulltekst) 2016.

 • Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild; Sverdrup, Toril. Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Madsen, Siri Sollied. En profilert lærerutdanner ved UiTs førskolelærerutdanning. 2014.s 105 - 106.

 • Sverdrup, Toril; Madsen, Siri Sollied; Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen. De utrolige programmene. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Madsen, Siri Sollied. ICDP - International Child Development Program. Nera konferansen 2013-03-07 - 2013.

 • Madsen, Siri Sollied. Strengere straffer - mindre kriminalitet?. (fulltekst) Virkelig Tromsø magasin 2010 (3). ISSN 1890-193X.s 28 - 30.

 • Madsen, Siri Sollied; Antvorskov, Ida; Nissen, Poul. Konfliktråd som intervention - Et casestudie af mødet mellem offer og gerningsperson. 2009.

 • [Loading...]

  Member of research group