Dummy personkort bilde
Professor

Stig Harald Solheim

Faculty of Law
Norwegian flag icon Sami flag icon

Constitutional Law, Human Rights Law and Public International Law.

Constitutional Law, Human Rights Law and Security Interest.

Professor

 • Solheim, Stig H.. Rettsanvendelsesprosessen på EMK-rettens område. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354.s 360 - 386.

 • Solheim, Stig H.. Beskyttelse av fremtidige inntekter. Lov og Rett 2019; Volum 58 (3). ISSN 0024-6980.s 171 - 194.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-03-04.

 • Solheim, Stig H.. Internasjonale menneskerettigheters gjennomslagskraft i norske domstoler. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 323 - 344.

 • Solheim, Stig H.. Fra bot til bedring - Høyesteretts behandling av EMK P1-1. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026091.s 387 - 418.

 • Solheim, Stig H.. Domstolskontroll med lover på det økonomiske området - lovgivers vurdering av lovens grunnlovsmessighet. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014; Volum 127 (1/2014). ISSN 0040-7143.s 1 - 48.

 • Solheim, Stig H.. EMDs avgjørelse i tomtefestesaken: revolusjonerende eller justerende?. Lov og Rett 2013; Volum 52 (4). ISSN 0024-6980.s 295 - 310.

 • Solheim, Stig H.. Nytt fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD). Tidsskrift for eiendomsrett 2008 (1). ISSN 1504-3495.s 110 - 125.

 • Solheim, Stig H.. Angrep på den private eiendomsrett - En kommentar til Bjørn Stordrange. Lov og Rett 2006 (10). ISSN 0024-6980.

 • Solheim, Stig H.. Konsesjonsbetinget eiendomsavståelse og Den europeiske menneskerettskonvensjon. Tidsskrift for eiendomsrett 2006 (1). ISSN 1504-3495.

 • Solheim, Stig H.. Utmåling av menerstatning - behov for ytterligere standardisering?. Kritisk juss 2006; Volum 32 (2). ISSN 0804-7375.s 128 - 137.

 • Solheim, Stig H.. Eiendomsrettsbegrepet. Tidsskrift for eiendomsrett 2006 (2). ISSN 1504-3495.

 • Solheim, Stig H.. Utmåling av menerstatning. Jussens venner 2005; Volum 40 (5-6). ISSN 0022-6971.s 315 - 340.

 • Solheim, Stig H.; Brøndbo, Kristoffer Dons. Innendørs arealsvikt. Lov og Rett 2005 (Årg. 44, nr 7/8). ISSN 0024-6980.s 473 - 491.

 • Solheim, Stig H.; Brøndbo, Kristoffer Dons. Arealsvikt etter avhendingsloven § 3-8. 2004.s 27 - 43.

 • Solheim, Stig H.. Utmåling av menerstatning - med særlig fokus på betydningen av individuelle forhold. Skriftserie 2003 (55). ISSN 0801-6259.s 1 - 59.

 • Solheim, Stig H.. Eiendomsbegrepet i Den europeiske menneskerettskonvensjon. Cappelen Damm Akademisk 2010 ISBN 978-82-02-34365-1.

 • Valderhaug, Roar; Olsen, Thomas; Holter, Katrine; Sæverud, Ole B.; Marthinussen, Hans Fredrik; Høgberg, Alf Petter; Solheim, Stig H.. Jusprofessorer kritiserer politiets begrunnelse for Solbergs bot. (https://www.aftenposten.no/norge/i/kRVlGv/jusprofessorer-kritiserer-politiets-begrunnelse-for-solbergs-bot) 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Russ og koronaregler (P4 nyhetene). P4.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Juss-eksperten: – Dette er hullet i covid-19-forskriften. Oppland arbeiderblad 2021. ISSN 0805-5076.

 • Solheim, Stig Harald. Jussprofessorer reagerer: – Det er drøyt. Likhet for loven går begge veier. TV2.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Ap-toppenes fest: Statsadvokaten griper inn. Dagbladet.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Straffesanksjonerte koronaforbud må også tolkes. Rett24.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Jusprofessor om henleggelse: – Nå kan du flytte bursdagsfeiringen til et trangt hotellrom. NRK.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Dette forelegget fikk 14 ungdommer etter fest i Tromsø – nå risikerer Erna det samme. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.

 • Solheim, Stig Harald. Jusprofessorer kritiserer politiets begrunnelse for Solbergs bot. Aftenposten.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Debatten: Koronabøter og toppolitikere (Erna Solberg og Bjørnar Skjæran). NRK-TV 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Koronabøter for arrangementer på hoteller. P4.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. – Opplysningsvesenets fond opptrer som råkapitalister. Vårt land 2021. ISSN 0805-5424.

 • Solheim, Stig Harald. Den norske rettsstaten er ikke i fare. an.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Koronasaken mot AP-toppene: Bygger henleggelsen på riktig juss?. an.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Bøter mot Ap-topper henlegges: Feil og svært uheldig signaleffekt. nordnorskdebatt.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Koronatiltakene: Det må skilles mellom rettslig proporsjonalitet og politisk uenighet. nordnorskdebatt.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Den norske rettsstaten er ikke i fare. nordnorskdebatt.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Jus, politikk og media. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig H.. Greens and Norway in Supreme Court face-off over Arctic oil cas. Intervju om klimasaken i Upstream. 2020.

 • Solheim, Stig H.. Intervju på NRK-radio Finnmark om klimasøksmålet. 2020.

 • Solheim, Stig H.. Intervju på TV2-nyhetene om Klimasøksmålet. 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Demonstrasjoner i koronatider. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Klimasøksmålet utfordrer folkestyret og maktfordelingen. Pan. Harvest Publishing 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Grunnloven og klimasøksmålet. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Unge forskere bør ikke være redd for å kritisere eller bli kritisert. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Professorer har et særlig ansvar for å klargjøre om ytringen er av faglig eller privat karakter. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig H.. EMK P1-1 og norsk formuerett: med linjer til Gassled-saken. Privatrettssymposiet Oslo 2019 2019-01-10 - 2019-01-11 2019.

 • Solheim, Stig H.. Internasjonale menneskerettigheters gjennomslagskraft i norske domstoler. Fagkritisk rekke. Tromsø 2018.. JSU Fagkritisk rekke. 2018-10-30 - 2018-10-30 2018.

 • Solheim, Stig H.. Konstitusjonelt eiendoms- og inveseringsvern i Norge.. Komparativt seminar. 2018-10-18 - 2018-10-18 2018.

 • Solheim, Stig H.. ÅSA ELMEROT, Defining, Regulating and Balancing Rights: A Constitutional Law Study of Indigenous Peoples’ Rights to Land and Natural Resources in the Russian Federation, Juridiska institutionen, Uppsala universitet 2017. 298 s.. Svensk Juristtidning 2018 (8). ISSN 0039-6591.

 • Solheim, Stig H.. "Legitimerer press på prinsipper." Innlegg DN 27.09.18. 2018.

 • Solheim, Stig H.. Feil og farlig om menneskerettighetsdom DN, Innlegg debatt. 2018.

 • Solheim, Stig H.. Eiendomsvern og EMK P1-1. Plan- og bygningsrettskonferanse 2018-04-03 - 2018-04-04 2018.

 • Solheim, Stig H.. Grunnlovstolkning - nyere utviklingstrekk. Nordisk statsrettskonferanse 2018-08-22 - 2018-08-24 2018.

 • Solheim, Stig H.. EMK P1-1 i norske domstoler.. Forskergruppe/seminar 2018-06-08 - 2018-06-08 2018.

 • Harsten, Ingeborg; Bye, Geir; Grimsgaard, Sameline; Solheim, Stig H.. Midtveisevaluering av forskningsgrupper HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.. 2017.

 • Frostad, Magne; Solheim, Stig H.. Kongeriket Norges Grundlov. (http://nordnorskdebatt.no/article/kongeriket-norges-grundlov) Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Valderhaug, Roar; Olsen, Thomas; Holter, Katrine; Sæverud, Ole B.; Marthinussen, Hans Fredrik; Høgberg, Alf Petter; Solheim, Stig H.. Jusprofessorer kritiserer politiets begrunnelse for Solbergs bot. (https://www.aftenposten.no/norge/i/kRVlGv/jusprofessorer-kritiserer-politiets-begrunnelse-for-solbergs-bot) 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Russ og koronaregler (P4 nyhetene). P4.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Juss-eksperten: – Dette er hullet i covid-19-forskriften. Oppland arbeiderblad 2021. ISSN 0805-5076.

 • Solheim, Stig Harald. Jussprofessorer reagerer: – Det er drøyt. Likhet for loven går begge veier. TV2.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Ap-toppenes fest: Statsadvokaten griper inn. Dagbladet.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Straffesanksjonerte koronaforbud må også tolkes. Rett24.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Jusprofessor om henleggelse: – Nå kan du flytte bursdagsfeiringen til et trangt hotellrom. NRK.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Dette forelegget fikk 14 ungdommer etter fest i Tromsø – nå risikerer Erna det samme. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.

 • Solheim, Stig Harald. Jusprofessorer kritiserer politiets begrunnelse for Solbergs bot. Aftenposten.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Debatten: Koronabøter og toppolitikere (Erna Solberg og Bjørnar Skjæran). NRK-TV 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Koronabøter for arrangementer på hoteller. P4.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. – Opplysningsvesenets fond opptrer som råkapitalister. Vårt land 2021. ISSN 0805-5424.

 • Solheim, Stig Harald. Den norske rettsstaten er ikke i fare. an.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Koronasaken mot AP-toppene: Bygger henleggelsen på riktig juss?. an.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Bøter mot Ap-topper henlegges: Feil og svært uheldig signaleffekt. nordnorskdebatt.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Koronatiltakene: Det må skilles mellom rettslig proporsjonalitet og politisk uenighet. nordnorskdebatt.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Den norske rettsstaten er ikke i fare. nordnorskdebatt.no 2021.

 • Solheim, Stig Harald. Jus, politikk og media. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig H.. Greens and Norway in Supreme Court face-off over Arctic oil cas. Intervju om klimasaken i Upstream. 2020.

 • Solheim, Stig H.. Intervju på NRK-radio Finnmark om klimasøksmålet. 2020.

 • Solheim, Stig H.. Intervju på TV2-nyhetene om Klimasøksmålet. 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Demonstrasjoner i koronatider. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Klimasøksmålet utfordrer folkestyret og maktfordelingen. Pan. Harvest Publishing 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Grunnloven og klimasøksmålet. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Unge forskere bør ikke være redd for å kritisere eller bli kritisert. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Professorer har et særlig ansvar for å klargjøre om ytringen er av faglig eller privat karakter. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig H.. EMK P1-1 og norsk formuerett: med linjer til Gassled-saken. Privatrettssymposiet Oslo 2019 2019-01-10 - 2019-01-11 2019.

 • Solheim, Stig H.. Internasjonale menneskerettigheters gjennomslagskraft i norske domstoler. Fagkritisk rekke. Tromsø 2018.. JSU Fagkritisk rekke. 2018-10-30 - 2018-10-30 2018.

 • Solheim, Stig H.. Konstitusjonelt eiendoms- og inveseringsvern i Norge.. Komparativt seminar. 2018-10-18 - 2018-10-18 2018.

 • Solheim, Stig H.. ÅSA ELMEROT, Defining, Regulating and Balancing Rights: A Constitutional Law Study of Indigenous Peoples’ Rights to Land and Natural Resources in the Russian Federation, Juridiska institutionen, Uppsala universitet 2017. 298 s.. Svensk Juristtidning 2018 (8). ISSN 0039-6591.

 • Solheim, Stig H.. "Legitimerer press på prinsipper." Innlegg DN 27.09.18. 2018.

 • Solheim, Stig H.. Feil og farlig om menneskerettighetsdom DN, Innlegg debatt. 2018.

 • Solheim, Stig H.. Eiendomsvern og EMK P1-1. Plan- og bygningsrettskonferanse 2018-04-03 - 2018-04-04 2018.

 • Solheim, Stig H.. Grunnlovstolkning - nyere utviklingstrekk. Nordisk statsrettskonferanse 2018-08-22 - 2018-08-24 2018.

 • Solheim, Stig H.. EMK P1-1 i norske domstoler.. Forskergruppe/seminar 2018-06-08 - 2018-06-08 2018.

 • Harsten, Ingeborg; Bye, Geir; Grimsgaard, Sameline; Solheim, Stig H.. Midtveisevaluering av forskningsgrupper HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.. 2017.

 • Frostad, Magne; Solheim, Stig H.. Kongeriket Norges Grundlov. (http://nordnorskdebatt.no/article/kongeriket-norges-grundlov) Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • [Loading...]

  Member of research group