Instrument 2

Duration: 2 Semestre

Instrument 2

Duration: 2 Semestre

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Dette er et videreutdanningsstudium, men kan også være et valgemne i annen musikkutdanning/lærerutdanning/bachelorutdanning. Studiet går over to semestre. Undervisning gis individuelt og i klasse. Studenten har selv ansvar for å organisere og delta i ulike samspillgrupper og ensembler.

Questions about the study

Rita Lillevik

Seniorrådgiver


Information about semester start

Studiet fokuserer på:

 • Arbeid med utøvende ferdigheter på instrument solo og samspill med repertoar som viser bredde i sjanger og stilart
 • En vesentlig del av arbeidet er utvikling av studentens evne til selvstendig arbeid med instrumentet, innstudering og øving
 • Trening i primavistaspill og eventuelt improvisasjon

Studiet kan tas med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger.

Deltidsstudium, campus Tromsø.

Etter fullført studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • ha kunnskaper om instrumentets virkemåte og oppbygging

Ferdigheter:

 • ha gode tekniske og musikalske ferdigheter på instrumentet for å kunne formidle et bredt repertoar solo og i samspill
 • kunne tolke og fremføre et bredt spekter av notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangere som er relevant for instrumentet

Generell kompetanse:

 • kunne bruke krative og selvstendige arbeidsmåter i solo og samspill
 • kunne arbeide selvstendig med nytt repertoar
 • kunne delta i ulike samspillsituasjoner

Musiker, musikkarbeider, musikklærer.

Høyere utdanning med min. 60 sp i utøvende musikk og prøvespill

Studiet går over 2 semestre. Undervisning gis individuelt og i klasse. Studenten har ansvar for å organisere og å delta i ulike samspillgrupper og ensembler.

Arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 • Semesterprøve på ca. 10 minutter
 • Repertoarliste med samlet spilletid på 45 minutter, herav 15 minutter offentlig fremført
 • Eksamensprogram

Utøvende eksamen individuelt og/eller i ensemble.
Varighet 20 minutter
Individuell gradert karakter etter en skala fra A til F.

Kontinuasjonseksamen avholdes i begynnelsen av påfølgende semester.