Musikkteknologi

Duration: 2 Semestre

Musikkteknologi

Duration: 2 Semestre

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Studiet er spesielt rettet mot søkere som ønsker å fordype seg i moderne innspillingsteknikk og musikkproduksjon, og som ønsker å gjøre en karriere innen musikkproduksjon og studioarbeid.

Questions about the study

Rita Lillevik

Seniorrådgiver


Information about semester start

Studiet fokuserer på:

 • Studioinnspilling
 • Bruk av musikkteknologi i komposisjon/låtskriving
 • Live electronics/utøvende bruk av musikkteknologi
 • Redigering, prosessering og miksing av lyd og musikk
 • PA/konsertlyd og liveopptak
 • Grunnleggende akustisk teori og informasjonsteknologi

Deltidstudium, campus Tromsø

Etter fullført studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Kunne det grunnleggende begrepsapparatet i musikkteknologi og musikkproduksjon
 • Kjenne til akustisk teori
 • Ha innsikt i informasjonsteknologi som benyttes i fagfeltet

Ferdighet:

 • Kunne arbeide selvstendig i et musikkstudio
 • Kunne gjøre innspillinger av god kvalitet og ferdigstille disse
 • Komponere ved hjelp av musikkteknologi
 • Bruke live electronics i utøvende virksomhet
 • Kunne produsere enkel PA-lyd.


Generell kompetanse:

 • Kunne bruke musikkteknologi i utøvende virksomhet
 • Kunne gjøre gode og kristiske vurderinger av de estetiske utfordringene i bruk av musikkteknologi

Musikkarbeider.

Generell studikompetanse eller realkompetanse, samt bestått opptaksprøve.

Opptaksprøven består av:

 • 2-5 eksempler på eget arbeid innenfor musikkteknologi - maks. 15 minutter tilsammen
 • Intervju med søker

Studiet går over to semestre med undervisning og veiledning i individuelt og i grupper. Undervisningen er en kombinasjon av klasseromsundervisning, praktiske øvelser i studio som opptak og miksing, komposisjon ved hjelp av musikkteknologi, og workshops hvor studentene spiller konserter eller leverer konsertlyd til andre studenter. Det gis individuell veiledning og undervisning i forbindelse med oppgaver og planlegging og gjennomføring av opptak. Studentene bør ha tilgang til egen datamaskin og innspillingsprogramvare.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 • 80 % obligatorisk oppmøte i undervisningen
 • Innlevering av inntil fire komposisjoner, arrangementer eller opptak
 • Praktiske prøver

Eksamen er tredelt. Ett opptak, en komposisjon og muntlig eksamen.

Delene vektes likt og vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Norsk. Litteratur kan foreligge på engelsk.