Informatikk - bachelor

Duration: 3 År

Informatikk - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Vær med å påvirke framtida - studer informatikk! Datateknologien raser av gårde, og vi blir mer og mer avhengig av datasystemer og datamaskiner. Vi husker ikke lengre tiden før Google, Instagram og Teams, og mobilen klarer vi oss nesten ikke uten. Informatikk er læren om både utvikling og bruk av datasystemer og benyttes i de fleste fagfelt.

Questions about the study

Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Student advisor


Sunniva Solheim Alvestad

Rådgiver


Gode IT-systemer er utrolig viktig i dagens samfunn, både for bedrifter og personer som skal bruke dem. Informatikkstudiet gir praktiske ferdigheter i programmering og bruk av datamaskiner. Studiet gir et godt fundament i programmering der du lærer å lage apper og systemer for ulike typer datamaskiner, som f.eks. mobiltelefoner.

Ved å studere informatikk lærer du om teknologien bak datamaskinene, hvordan de kommuniserer og brukes til å løse viktige samfunnsutfordringer. Studiet er veldig praktisk, kreativt og forskningsnært, med mye programmering. Studiet gir en innføring i ulike fag innen realfag og teknologi og krever ingen erfaring med programmering fra før av.

Du får kunnskap om datamaskiners oppbygging og virkemåte. Du lærer også om bruk av maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer. Du vil få kunnskap om programutvikling etter å ha jobbet både alene og sammen med andre. Du får kunnskap om datasikkerhet, og lærer om tiltak, verktøy og protokoller for å løse utfordringer knyttet til dette. På studiet vil du bruke verktøy og protokoller for å lage sikre og robuste programsystemer

Du vil lære hvordan man instruerer og programmerer en datamaskin til å løse ulike oppgaver. Du vil kunne utvikle algoritmer og arkitekturer som gjør en datamaskin fleksibel, pålitelig og effektiv. Du lærer å programmere, samt tilegne deg industriens utvikling.

Informatikk gir deg forståelse for fagets utvikling og anvendelse i samspill med teknologi, økonomi og samfunn. Du vil få kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi, i sammenheng med blant annet uttrykksfrihet, personvern, integritet og åpenhet. Du vil få erfaring med å samarbeide effektivt i team både med kolleger.

Studiet gjør deg attraktiv for jobb i mange bransjer, også internasjonalt.

Informatikere kan jobbe som systemutviklere, ingeniører, programmerere, forskere eller IT-konsulenter, mens noen er ledere eller etablerer egne bedrifter. Du kan jobbe med datasikkerhet, spill- og apputvikling, web, miljøovervåking, helseteknologi, datasikkerhet, filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger.

Informatikere utdannet ved UiT jobber i firma som for eksempel Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, og HP.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse og Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2 (MATRS).

Studiet er adgangsregulert.

Antall studieplasser i 2021: 67

Tidligere poenggrenser 

  • Hovedopptak 2020: Ordinær kvote: 44,2. Førstegangsvitnemål: Alle 
  • Hovedopptak 2019: Ordinær kvote: 47,0. Førstegangsvitnemål: 36,3 
  • Hovedopptak 2018: Ordinær kvote: 48,4. Førstegangsvitnemål: 38,8

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Har du generell studiekompetanse, men mangler R1/S1+S2? 

Innpassing av emner fra andre læresteder
Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.  

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Etter en bachelorgrad i informatikk kan man gå videre med en mastergrad. Studiet kvalifiserer for opptak til 2-årig masterstudium i informatikk dersom gjennomsnittskarakteren i bachelorstudiet er tilsvarende C eller bedre.

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

Eksempler på relevante utvekslingsavtaler er Technical University of Munich og Free University Amsterdam. UiT har også utvekslingsavtaler med mange universiteter i utlandet. For mer info om utveksling, se her.

12247082_10153132578606965_3635393730275906239_n.jpg
Håvard D. Johansen

Håvard D. Johansen teaches and researches computer security and privacy topics. His work in overlay networks received great acclaim in the research community providing a completely different way of approaching the problem of Byzantine fault tolerance. Johansen is currently focused on secure remote execution of code using Intel SGX, reactive information-flow policies, and energy-efficient blockchains based on Byzantine consensus. Johansen is a hands-on full-stack software developer. He has up-to-date expertise with modern software technologies like GO, TypeScript, iOS/Android platforms, and Docker. Dr. Johansen has also competence in machine learning, and interdisciplinary experiences in the medical, sports, and psychology domains.

Årsand, Eirik

Professor in Cyber-Physical Systems, with focus on Health Technology at the Department of Computer Science at UiT The Arctic University of Norway

Gunnar Hartvigsen

Gunnar Hartvigsen, PhD, is professor at the University of Tromsø – The Arctic University of Norway (UiT), Faculty of Science and Technology, Department of Computer Science, and Head of the Health Informatics and -Technology group (HIT) (former: Medical Infor­matics & Telemedicine group (MI&T)). From 2018, he has also been professor at Department of Health and Nursing Science, Faculty of Health- and Sport Science, University of Agder (UiA) (part time). Dr. Hartvigsen was in 2016–2017 professor at the Norwegian Centre for eHealth Research, University Hospital of North Norway (UNN) (part time). In 2000-2015 he was professor at the Nor­weg­ian Centre for Integrated Care and Tele­medi­cine (NST), University Hospital of North Norway (UNN) (part time). He holds an MSc and a PhD degree in Com­puter Science (Artificial Intelligence) from UiT. Prior to joining the Department of Computer Science at UiT, he was a research fellow at the Bodø Graduate School of Business, Nor­way (1987-89). From 1989, he has held different positions at UiT: assistant professor (1989-1991), associate professor (1991-1994) and professor (1994-). In 2021, Hartvigsen established the company Akademisk mentor AS where he is the general manager.

In 2005-2009 he was Vice Dean for research and education at the Faculty of Science, UiT. He has held several honorary posts at the Department of Computer Science, including Head of Department, Vice Head of Department, and Head of Education. He has been member of several boards and committees at the university, including deputy member of the board at UiT. In 2004–2006, he was chairman of the Norwegian Council for Computer Science. From 2010–2017, he was member of The National Committee for Research Ethics in Science and Technology (NENT). From 2005-2013, he served as board member of the Norwegian Society for Medical Informatics (FDH and later NorHIT). In 2007-2015, he was director and research manager of Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), one of Norway’s first centres for research-based innovation (SFI). 

He has supervised 88 master’s students (theses) and 16 PhD students. Dr. Hartvigsen is currently supervising/co-supervising 4 PhD students and 4 master’s students. Furthermore, he has supervised 7 postdocs (at UNN). Since 1992, he has been a member of more than 90 adjudication committees for faculty positions (Norway, Sweden, Finland, Denmark, the Netherlands, Germany, and USA). He has acted as referee for several conferences, journals, and research councils.

Dr. Hartvigsen has been a member of several doctoral adjudication committees in Norway, Denmark, Sweden and the Netherlands. He has participated in several international expert panels for evaluation of large applications with budgets of up to € 50 million in Sweden (VINNOVA) and Finland (Academy of Finland and TEKES). In 2020, Hartvigsen was a member of international evaluation panels for Horizon 2020-IMI2 (Innovative Medicines Initiative) and Health SC1-BHC-06-2020.

In recent years, Dr. Hartvigsen has been teaching courses on Telemedicine and eHealth Systems (MSc, PhD), Medical Informatics (MSc, PhD), Electronic Health Records (MSc), Software engineering (BSc), and How to do research / communicating research (PhD). In addition, he has been teaching/organising several special curriculum courses for PhD students. Hartvigsen has extensive experience from study administration from several universities, including planning and management of study programs and courses.

In 2021, Hartvigsen was awarded NOK 6.3 million from DIKU (the Directorate for Internationalization and Quality Development in Higher Education) to establish an experience-based master's in digital health services together with the health service in the Helgeland region.

Dr. Hartvigsen has received several grants from the Research Council of Norway (Tromsø Telemedicine Laboratory NOK 240 Mill. 2007-2014 (NOK 80 Mill. from RCN + NOK 160 Mill. from the partners); Context-sensitive systems for mobile communication in hospitals NOK 4,4 Mill. 2007-2010; DiPato - Distributed Electronic Patient Record NOK 1,5 Mill. 2000-2004; Global Distributed Diary NOK 3,3 Mill. 1996-2001), Helse Nord (Smartphones in Type-2 Diabetes Group Education Programs, NOK 2,8 mill. 2014-2017; Moving pre-surgical planning from the hospital to the patient at home through electronic collaboration (eTeam-Surgery) NOK 8,1 mill. 2013-2016; Impact of Experience Sharing on Type 2 Diabetes Self-Management, NOK 2,5 mill. 2011-2013; Self-help through a mobile ICT tool, NOK 2 mill. 2005-2008), Tromsø forskningsstiftelse (Mobile phone-based health information for people with diabetes, NOK 1,2 mill., 2011-2014), Regional Research Fund North-Norway (CADMOS – serious games for children with diabetes, NOK 3 mill, 2014-2016). Horizon 2020 (WARIFA 2021-2024, EURO 710.000). At UNN, Hartvigsen has contributed to several EU projects, including Renewing Health 2010–2013, FI-STAR 2013–2015 and HEIR 2020-2023. (1 € ≈ 10 NOK)

His research interests include various aspects of telemedicine and medical informatics, including electronic disease surveillance, self-help systems for people with chronic diseases, social media and mixed reality social computer games for people with chronic diseases, medical sensor systems, HCI for mobile systems, digital patient communication, context-sensitive communication, physical activity sensors, e-health applications for people with intellectual disability, telemedicine systems in private homes, and motivational mechanisms in e-health.

In 1994-95, he was on sabbatical leave at the University of Twente, Faculty of Computer Science, The Netherlands. In Fall 2006, he was on sabbatical leave at the Faculty of Medicine, Munich University of Technology and Department of Health Science and Technology, Aalborg University. In 2011-2012 he was visiting professor at the University of California Davis (September-December 2011 & April-July 2012). In 2017-2018 he was visiting professor at the Technical University of Valencia (UPV), Spain.

Hartvigsen has an extensive scientific production. Dr. Hartvigsen has written three books (“The Researcher’s Handbook”, “Computer Ethics” and “Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway” (English and Russian edition)) and more than 400 papers and reports on telemedicine, electronic disease surveillance, EHRs, self-help systems for people with chronic diseases, intelligent homes, dis­tributed applications, software agents, adaptive user interfaces, file systems, educa­tional software, knowledge-based systems and ethics. He has recorded more than 850 contributions in the Norwegian publication database Cristin.

Hartvigsen has established extensive cooperation with several outstanding international research groups in medical informatics. As a result, he has published scientific papers together with more than 150 researchers from several countries, including researchers at University of Washington, Seattle, USA; Illinois Institute of Technology, Chicago, USA; University of California, Davis, USA; University of Texas Health Science Center, Houston, USA; Columbia University, New York, USA; Johns Hopkins University, Baltimore, USA; Technische Universität München, Germany; Technical University of Valencia, Spain; University of Geneva, Switzerland; Aalborg University, Denmark; and Karolinska Institutet, Sweden.

Hartvigsen has been a member of Academia Borealis, Northern Norway Academy of Science since the Academy was founded in 2001. In 2016, he was elected as a member of NTVA, Norwegian Academy of Technological Sciences.

In 2014, he was awarded Forskerforbundet’s (Norwegian Association of Researchers) “hjernekraft pris” (Brainpower award) for his contribution within self-help systems for the treatment of people with diabetes.

Hartvigsen is presented in “Biographical Lexicon of Medical Informatics” (2015) and listed in “Who's Who in Ethics” (Global Ethics Observatory, unesco.org).

He has been invited as a speaker on telemedicine and eHealth in several countries, including Norway, Sweden, Denmark, Greenland, Germany, France, UK, Spain, Poland, Russia, Czech Republic, USA and Australia.

His h-index = 30 according to Google Scholar, i10-index = 65 and his publications have received over 4200 citations, of which more than 2500 since 2016.

phuong_4x5.JPG
Hoai Phuong Ha

Research projects:

International

  • EXCESS: Execution Models for Energy-Efficient Computing Systems, EU FP7 ICT, 2013 - 2016 (WP-leader, PI from Norway).
  • TAILOR - Network of Research Centres for Foundations of Trustworthy AI, EU H2020 ICT-48 (Network member)
  • HAPADS - Highly Accurate and Autonomous Programmable Platform for Providing Air Pollution Data Services to Drivers and Public, EEA POLNOR 2019, 2020 - 2023 (WP-leader, PI from UiT)

National (Research Council of Norway - RCN)

  • PREAPP: PRoductivity and Energy-efficiency through Abstraction-based Parallel Programming, RCN FRIPRO Young Research Talents, 2014 - 2019 (Project leader, PI)
  • eX3 - Experimental Infrastructure for Exploration of Exascale Computing, RCN Research Infrastructure, 2017 - 2022 (WP-leader, PI from UiT)
  • Distributed Arctic Observatory (DAO): A Cyber-Physical System for Ubiquitous Data and Services Covering the Arctic Tundra, RCN IKTPLUSS initiative, 2017 -  2022 (WP-leader, Co-PI)

UiT

  • ARC - Arctic Center for Sustainable Energy, UiT, starting in 2017 (Founder member, Co-PI).