Musikkutøving - master

Duration: 2 years

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Musikkutøving - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
Søking og opptak
How to apply?

Her finner du den nye Musikkutøving - master

Masterstudiet kan tas med instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger. I studiet vil du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og innsikt i å utøve musikk med et personlig uttrykk på et høyt profesjonelt nivå. Det er mulig å fordype seg i et spesielt område, arbeide med egenprodusert materiale eller forske i nye teknikker eller presentasjonsformer. I studiet skal du utvikle ditt faglige grunnlag for refleksjon, selvstendig og kritisk holdning, kreativ tenkning og nyskaping.

Questions about the study

Geir Davidsen.jpg
Geir Davidsen

Førsteamanuensis


Hovedinstrument inkluderer undervisning og veiledning på ditt hovedinstrument, instrumentklasse, repetisjon, kammermusikk/samspill, ensembler og konserter. I løpet av studiet avholdes 3 konserter forut for den avsluttende masterkonserten.

Studiet inneholder emnet Estetikk (10 sp) og et valgemne (30 sp) som styrker arbeidet med hovedinstrumentet.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kan analysere og drøfte sine kunstneriske intensjoner med utgangspunkt i musikkens historie, tradisjoner, stil og estetikk, samt kulturelle og samfunnsmessige funksjoner
 • kan vurdere, realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en tydelig profil
 • kan vise selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
 • kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid

Ferdigheter:

 • har evne til å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige intensjoner på høyt kunstnerisk nivå
 • behersker grunnlagsteori for kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan reflektere over og argumentere for valg av metoder og prosesser i eget kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan planlegge og gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid

Generell kompetanse:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • kan bidra til utvikling og innovasjon i musikklivet og musikkbransjen
 • behersker skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum
 • kan identifisere relevante etiske problemstillinger og utvise høy faglig integritet

Musiker, musikkarbeider.

Bachelor i utøvende musikk eller tilsvarende utdanning med minimum 80 sp fordypning i utøvende musikk på hovedinstrument

I tillegg kreves det opptaksprøve bestående av:

 • utøvende prøvespill
 • presentasjon av masterprosjekt

Studiet består av individuell undervisning og veiledning, arbeid i grupper og seminarer, prosjekter og mesterklasser. I teoretiske støtteemner gis deler av undervisningen som forelesninger. En vesentlig del av studentenes arbeidstid vil gå med til egenøving og utvikling av eget masterprosjekt.

Det benyttes vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått i studiets obligatoriske emner.

Norsk.

Studenten kan søke om utvekslingsopphold 3. semester.

UiT Norges arktiske universitet har avtaler med institusjoner i Norden og Europa gjennom Nordplus og Erasmus.

Institute Country
Karelia University of Applied Sciences Finland
Royal College of Music Sverige
Danish National Academy of Music Danmark
Higher School of Excellence in Music Spania
Tampere University of Applied Sciences Finland
Yrkeshögskolan Novia Finland
Hochschule für Musik Köln Tyskland
University of Ljubljana Slovenia
Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno Italia
Estonian Academy of Music and Theatre Estland
Jyväskylä Polytechnic Finland
Musikhochschule Lübeck Tyskland
'Franz Liszt' University of Music, Budapest Ungarn
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears Spania
Oulu University of Applied Sciences Finland
Conservatory of Music "Francesco Venezze", Rovigo Italia
Luleå University of Technology Sverige
Karlstad University Sverige
University of the Arts Helsinki Finland
University of Music Karlsruhe Tyskland
Conservatorio statale di musica A. Buzzolla di Adria Italia
Lithuanian Academy of Music and Theatre Litauen
Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni Italia
Trossingen University of Music Tyskland
University of Tartu Estland
Metropolia University of Applied Sciences Finland
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Italia
Turku University of Applied Sciences Finland
Vilniaus Kolegija - University of Applied Sciences Litauen
Centria University of Applied Sciences Finland
University of Gothenburg Sverige
Lund University Sverige
Royal Irish Academy of Music Irland
The Frescobaldi Conservatory of Ferrara Italia
Rhythmic Music Conservatory Danmark
Savonia University of Applied Sciences Finland
The Royal Danish Academy of Music Danmark
Reykjavik College of Music Island
Örebro University Sverige
Iceland University of the Arts Island
Jazeps Vitols Latvian Academy of Music Latvia
The Royal Academy of Music, Aarhus Danmark
University of Music Franz Liszt Weimar Tyskland
Bilde av Asbjørnsen, Lars
Asbjørnsen, Lars

Professor of flute

Bilde av Hoff, Jan Gunnar
Hoff, Jan Gunnar

Employed as a professor in jazz and rhythmic music at the Music Conservatory in Tromsø. Main area is jazz piano and keyboard instruments. Sits in the Program Board for MK.

Bilde av Sommerfelt, Eyvind
Sommerfelt, Eyvind

Teaches trombone, bass trombone, chamber music, instrumental teaching, audition training and arranging/composing.

Coordinator for chamber music, classical.
Responsable for subject Arranging/Composition 1 MUS-1506
Responsable for subject Audition training, MUS-2813

Bilde av Aukner, Karen Marianne
Aukner, Karen Marianne

Assistant professor Viola