Russisk - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Russisk - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
How to apply?

Med den økte spenningen mellom øst og vest er kunnskap om russisk og Russland kanskje viktigere enn noensinne. Russland er sterkt til stede i nordområdene og Norge må kunne forholde seg til Russland som nabo - på godt og vondt. Russisk er et verdensspråk og ett av FNs seks offisielle språk. Det gir også et grunnlag for å lære seg ukrainsk og belarusisk. Med gode russiskkunnskaper stiller du sterkt på arbeidsmarkedet. Gjennom årsstudiet vil du lære deg hovedlinjene i moderne russisk grammatikk og uttale, slik at du kan lese og skrive enkle tekster og føre enkle samtaler på russisk. Samtidig vil du skaffe deg en oversikt over deler av russisk kultur, historie, samfunnssystem og litteratur. Dette studiet er perfekt for deg som ønsker å utfordre deg selv og utvide dine horisonter.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Information about semester start

På årsstudiet i russisk vil du få en grundig innføring i russisk språk og kultur. Du vil lære å lese og skrive enkle tekster og føre enkle samtaler på russisk gjennom praktisk øvelse og veiledning fra våre dyktige undervisere. I løpet av studiet vil du lære deg hovedlinjene i moderne russisk grammatikk og uttale. Du vil også skaffe deg en oversikt over deler av russisk kultur, historie og samfunnssystem, og lære om noen av de mest kjente russiske forfatterne og deres verk.

Studiet består av fem enkeltemner som dekker ulike aspekter av russisk språk og kultur. Disse inkluderer russisk grammatikk, uttale, lesing og skriving, samt russisk kultur og litteratur.

Studiet starter om høsten og går over to semestre. Dette gir deg god tid til å fordype deg i faget og utvikle dine ferdigheter gradvis. Studiet er ideelt for deg som ønsker å lære et nytt språk og utforske en annen kultur, samtidig som du får en verdifull akademisk erfaring.

Etter fullført årsstudium i russisk skal du ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
Du

 • behersker det russiske alfabetet
 • har kjennskap til og kan praktisere korrekt uttale
 • har kunnskap om hovedtrekkene i grammatikken
 • behersker aktivt et grunnleggende ordforråd
 • har kjennskap til russisk litteraturhistorie og grunnleggende trekk i litterær analyse
 • har inngående forståelse av et utvalg litterære verk
 • har fått et innblikk i kulturelle forhold relevante for studiet av russisk

Ferdigheter:
Du kan

 • lese og forstå ulike typer russiske sak- og skjønnlitterære tekster i en vanlig språkform
 • kunne uttrykke deg bortimot korrekt muntlig og skriftlig om dagligdagse tema
 • presentere de kunnskapene om russisk språk, litteratur og kultur som du har skaffet deg

Kompetanse:
Du kan

 • undervise i russisk i skolen
 • utføre annet arbeid der kunnskaper om russisk språk, litteratur og/eller kultur er sentralt

Studiet er et godt utgangspunkt for arbeid i organisasjoner og bedrifter som arbeider med Russland og russiske forhold lokalt og internasjonalt. De som har studert russisk ved UiT, har jobber innenfor mange ulike sektorer, bl.a. diplomati, Forsvaret, Barentssekretariatet, journalistikk, næringsliv og skoleverk.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. Eksamen vurderes enten med bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Det formelle undervisningsspråket er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk. Pensum på engelsk kan forekomme.

Etter årsstudiet i russisk kan du ta ett semester med fordypning i russisk (2000-nivå), det vil si ett semester med emner som bygger på årsstudiet.

Studiet kan også brukes som en del av et bachelorstudium eller lektorutdanningen i språk og samfunnsfag. Årsstudiet inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac. Dersom du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.

Dersom du fullfører en bachelor med fordypning i russisk (80 studiepoeng), kan du søke opptak til master i russisk.

Bilde av Nesset, Tore
Nesset, Tore

Meritorious teacher at UiT The Arctic University of Norway

Leader of the research group CLEAR – Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian

Member of the university board 2017-2021

shrunk-janda.jpg
Janda, Laura Alexis

Meritorious teacher since 2017

My personal website: https://lajanda.github.io/

My Teaching portfolio: https://www.uvett.uit.no/dm-backup/lja001/