Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium

Duration: 1 Semester

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium

Duration: 1 Semester

Campus
Nettbasert, Other
Application deadline
1. juni
Søking og opptak
How to apply?

Dersom du ønsker å studere samfunnsplanlegging og kulturforståelse, har du mulighet til å ta det første semesteret nettbasert. Sammen med de nettbaserte variantene av examen philosophicum og examen facultatum, tar du et nettbasert emne i samfunnsplanlegging: SPL-1001 Plan, kultur og næring. Dette emnet gir en innføring i samfunnsfaglig teori, og hvordan vi kan bruke planlegging for å styre samfunnsendring i retning av økt bærekraft.

Questions about the study

Nataliia Strukova

Higher Executive Officer


Dette nettbaserte studiet gir deg som student mulighet til å studere hvor du vil, og når du vil.

Disse emnene inngår også i bachelorstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse.

Generell studiekompetanse.Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Currently not available