Informasjon til studenter om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning - Bachelor i psykologi

Dersom du har utdanning fra andre læresteder enn UiT eller andre studieprogram ved UiT, så kan du søke om å få denne utdanninga innpassa, slik at du får fritak fra tilsvarende emner i ditt nåværende studieprogram ved UiT. 

Informasjon om hvordan du søker og søknadsskjema finner du her  

Vær oppmerksom på at minst 60 studiepoeng av studieprogrammet må være tatt ved UiT, for at du skal kunne få en grad fra UiT. 

I søknaden må du oppgi hvilke emner fra det eksterne lærestedet du ønsker innpassa og hvilke emner ved UiT disse skal erstatte. Pass på at du legger ved nødvendig dokumentasjon, som karakterutskrift, emnebeskrivelse og pensumliste, når du søker. OBS: Dersom ditt tidligere lærested benytter resultatutveksling, så trenger du ikke sende inn karakterutskrift. 

Dersom utdanninga du ønsker å innpasse er tatt ved UiT, så trenger du ikke legge ved noe dokumentasjon. 

Dersom du har fullført årsstudium i psykologi ved UiT eller tilsvarende kan du bli flyttet opp et kull. Dette forutsetter at det er nok plass på kullet over. Blir du ikke flyttet opp et kull, må du være forberedt på å vente ett år for så å ta igjen kullet på andre året. 

Søknadsfrist er 15. august. Vi behandler saker fortløpende, men vær forberedt på at mer kompliserte saker kan ha lengre behandlingstid.