Major i markedsføring

Fordypning i markedsføring vil gi deg ferdighetene til å utvikle markedsføringsstrategier og kompetansen til å lede strategiske prosesser i organisasjoner. Dette gjør deg i stand til å forme fremtidsrettede bedrifter som skaper verdi for kundene og holder seg lønnsomme selv når markedene er i kontinuerlig endring. Du vil blant annet lære om markedsstrategi, tjenestemarkedsføring og internasjonal markedsføring.

Studieplan:

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring BED-3111 Sustainable innovation
2. semester

BED-3XXX Tjeneste- og relasjonsmarkedsføring

BED-3059 Strategisk analyse av bedrifter og næringer

Eller

BED-3101 Digital innovasjon (tilbys fra og med kull 2025)
Minor valgemne
3. semester

BED-3077 International marketing

Eller

BED-3XXX Sustainable Arctic marketing
BED-3XXX Utforming av masterprosjekt og forskningsmetoder Minor valgemne
4. semester BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon (30 studiepoeng)

Studentene må velge følgende minoremner når de tar en major i markedsføring:

Økonomisk styring