Valg av emnegruppe

Det tredje studieåret (5. og 6. semester) kan studentene velge blant følgende emnegrupper:


5. semester Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet
6. semester Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet

 

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge emnegruppe utland.

 

Studenter som ønsker å reise på utveksling i kun ett semester, kan ta de resterende 30 studiepoengene av tredjeåret som valgfrie emner. For at bachelorstudenten skal få godkjent emnegruppe utland må de ha tatt minimum 20 studiepoeng i utlandet.

 

Et utenlandsopphold vil gi erfaringer som gjør kandidaten mer attraktiv i yrkessammenheng. Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE»

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

 


5. semester BED-2112 Human Resource Management Fritt emnevalg Fritt emnevalg
6. semester BED-2049 Digital markedsføring Fritt emnevalg Fritt emnevalg

I femte semester anbefaler Handelshøgskolen et av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til det obligatoriske emnet BED-2112 Human Resource Management:

  • BED-2054 Innovasjon i praksis, 10 studiepoeng
  • BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett, 10 studiepoeng
  • BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting, 10 studiepoeng
  • BED-2047 Forhandlinger, 10 studiepoeng

I 6te semester anbefaler Handelshøgskolen et av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til det obligatoriske emnet BED-2049 Digital markedsføring:

  • BED-2017 Prosjektledelse, fordyping, 10 studiepoeng
  • BED-2035 Competitive intelligence, 10 studiepoeng
  • BED-2048NETT Kontraktsrett, 10 studiepoeng
  • BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering, 10 studiepoeng
  • BED-2209 Bachelorgradsoppgave, 20 studiepoeng

 

Alternativt kan studentene velge andre emner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Studenten må også selv sjekke at det ikke er faglig overlapp mot andre emner som inngår i bachelorgraden. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner hvor de har fritt emnevalg. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av studieavdelingen ved Handelshøgskolen.