Data/IT, Sivilingeniør - Master

Synes du kunstig intelligens, selvkjørende biler, droner og virtuelle verdener høres spennende ut?

Droner, selvkjørende biler og kunstig intelligens ville ikke vært mulig uten programvare og datateknologi. Omstillinger i samfunnet og det grønne skiftet krever effektiv utvikling og teknologi for å kunne være bærekraftig. Bli med å gjør en forskjell gjennom master i Applied Computer Science i Narvik.

Har du en bachelorgrad i ingeniørfag innen data eller tilsvarende? Dette 2-årige masterstudiet i Data/IT bygger videre på bachelorgraden din. Du vil få en kompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber innen databaser og søk, programvaresystemer, kunstig intelligens eller algoritmer og datamaskiner. Du får graden sivilingeniør.

Det kan være utfordringer som bærekraft og det grønne skifte, utvikling innen helse og omsorg, utdanning, sikkerhet, eller generelt innen teknologi. Informasjons- og datateknologi utgjør en stor del av hverdagen vår og inngår i det meste av samfunnet vårt.

Smarttelefoner, droner, roboter, selvkjørende biler, dataspill, simulatorer, kunstig intelligens og virtuelle verdener er bare noen eksempler som ikke ville vært mulig uten avansert programvare og teknologi.

Hvis du ønsker å utgjøre en forskjell er Sivilingeniørstudiet i Data/IT (master Applied computer science) i Narvik noe for deg. 

Til dette programmet ønskes både norske- og engelskspråklige studenter

Språk: Forelesningene gis på engelsk. Til eksamen er det mulig å søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk.


Opptakskrav Data/IT, sivilingeniør - master

Bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende innen fagområdet datateknikk eller andre tilsvarende hovedfag.

I tillegg må følgende krav være oppfylt:

Det kreves minimum

25 studiepoeng i matematikk, tilsvarende Matematikk 1, 2 og 3 5 studiepoeng i statistikk 7,5 studiepoeng i fysikk på høyere nivå
Kravet til fysikk kan dekkes av 7,5 studiepoeng i fysikk, bygningsfysikk, fluidmekanikk, termodynamikk og/eller fasthetslære.

Har du for lite matematikk og/eller fysikk for å kvalifisere til siv.ing/master i teknologi, kan du ta ett av disse emnene i første semester ved UiT i Narvik: TEK-2800 Matematikk 3 (5 stp) og/eller TEK-2801 Fysikk 2 (5 ects)

Undervisning

Studiet bruker blokkbasert undervisning. Det betyr at det undervises i ett emne pr. uke. Hvert semester er delt inn i to terminer på 15 stp. Et typisk emne på 5 stp har to tildelte undervisningsuker. I tillegg til seks undervisningsuker pr. termin, er det to selvstudieuker og en eksamensuke i hver termin.


Søknadskode 4600 - UiTs søknadsweb

Her finner du mer informasjon om søking og opptak

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Det vil fremgå av vitnemålet.

Kontakt:

Rune Dalmo
Førsteamanuensis

Institutt for datateknologi, UiT i Narvik
Tlf: +47 76 96 61 95 (kontor)
E-post: rune.dalmo@uit.no

--------------------
Tanita Fossli Brustad
Førsteamanuensis

Institutt for datateknologi, UiT i Narvik
Tlf: +47 76 96 65069 (kontor)
E-post: tanita.f.brustad@uit.no

--------------------

Aleksander Pedersen
Førsteamanuensis

Institutt for datateknologi
Tlf. +47 76 96 50 00
E-post: Aleksander.pedersen@uit.no

Her finner du vår brosjyre

Spørsmål om opptak: admission@hjelp.uit.no