Ingeniørdesign, Sivilingeniør - Master

Tenk om du kunne designet nye typer rullestoler, vinger eller aerodynamikk rundt fly, eller bidra til å konstruere en bro?

Bli med inn i en verden av ingeniørdesign og utforsk mulighetene i et dynamisk jobbmarked. Gjennom master i Ingeniørdesign vil du kunne være med på spennende prosjekter som arktiske maritime konstruksjoner, brokonstruksjon og lettvekts sandwichstrukturer. Spiss dine ferdigheter innen design, modellering, simulering og forbedring av prototyper. Din reise mot en spennende karriere starter her.

Sivilingeniør/Master i Ingeniørdesign ved UiT i Narvik gir deg en unik fagkombinasjon og du vil garantert være ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Til dette programmet ønskes både norske- og engelskspråklige studenter

Språk: Forelesningene gis på engelsk. Til eksamen er det mulig å søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk.


Opptakskrav Industriell teknologi, sivilingeniør - master

Bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende innen fagområdene mekanikk, bygg, struktur (materialer).

I tillegg må følgende krav være oppfylt:

Minimum 25 studiepoeng i matematikk, tilsvarende Matematikk 1, 2 og 3,
5 studiepoeng i statistikk, 7,5 studiepoeng i fysikk på høyere nivå
(Kravet til fysikk kan dekkes av 7,5 studiepoeng i fysikk, bygningsfysikk, fluidmekanikk, termodynamikk og/eller fasthetslære.)

Har du for lite matematikk og/eller fysikk for å kvalifisere til siv.ing/master i teknologi, kan du ta ett av disse emnene i første semester ved UiT i Narvik: TEK-2800 Matematikk 3 (5 stp) og/eller TEK-2801 Fysikk 2 (5 ects)

Undervisning

Studiet bruker blokkbasert undervisning. Det betyr at det undervises i ett emne pr. uke.
Hvert semester er delt inn i to terminer på 15 stp. Et typisk emne på 5 stp har to tildelte undervisningsuker.
I tillegg til seks undervisningsuker pr. termin, er det to selvstudieuker og en eksamensuke i hver termin.


Søknadskode 4603 - UiTs søknadsweb

Her finner du mer informasjon om søking og opptak

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Det vil fremgå av vitnemålet.

Kontaktpersoner:

Mauseth, Guy Beeri
Førsteamanuensis

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
Tlf: +47 76 96 62 55 (kontor)
E-post: guy.b.mauseth@uit.no

Meidell, Annette
Professor

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
Tlf: +47 76 96 62 25 (kontor)
E-post: annette.meidell@uit.no

Her finner du vår brosjyre

Spørsmål om opptak: admission@hjelp.uit.no