Satellitt- og droneteknikk, Sivilingeniør - Master

Det er økt etterspørsel for kompetanse innen satellitteknologi fra selskap som leverer kommunikasjons- og infrastrukturtjenester til forskning, teknologi, industri og militære myndigheter, både i Norge og internasjonalt.

Klar for å være med på å forme fremtiden innen romfart? Søk på master i Satelitteknologi ved UiT Narvik. Velg blant kurs innen droneteknologi eller satellittdesign. Vær med på nyskaping og gjør en innvirkning i dette spennende fagfeltet.

De som utdannes ved Insttitutt for elektroteknologi ved UiT i Narvik er svært gode kandidater til jobb ved for eksempel Andøya Space Center, hvor fokus er elektronikk for ekstreme forhold, både innefor romteknologi, havbruksnæringen og petroleumsnæringen.

Det er en enorm vekst innen norsk romteknologi, og økt etterspørsel etter flere søkere med riktig kompetanse. Dette gjør også at vi ved UiT i Narvik ønsker flere søkere til Satelitteknologi-studiet.

Mastergrad/sivilingeniør i Satellitteknologi gir deg som student helt spesifikke ferdigheter, som er nødvendige for å kunne modellere, designe og styre den dynamiske oppførselen til luftfartssystemer. Dette inkluderer ubemannede fly, helikopterdroner og satellitter.

Har du interesse for denne utdanningen innen utvikling og bruk av topp-moderne kontrollteknologi og luftfartsrelaterte formål, eller teknologi for ekstreme miljøer som arktiske regioner og på havbunnen? Da er studiet godt egnet for deg.

Til dette programmet ønskes både norske- og engelskspråklige studenter

Språk: Forelesningene gis på engelsk. Til eksamen er det mulig å søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk.


Opptakskrav Satellitteknologi, sivilingeniør - master

Bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende primært innen fagområdene elektronikk eller romteknologi, men det kan også være innenfor relaterte felt som automatisk kontroll, kommunikasjon, kraftelektronikk eller informatikk. Du må imidlertid ha tilstrekkelig bakgrunn innen elektronikk og kommunikasjon..

I tillegg må følgende krav være oppfylt:

Minimum 25 studiepoeng i matematikk, tilsvarende Matematikk 1, 2 og 3,
5 studiepoeng i statistikk, 7,5 studiepoeng i fysikk på høyere nivå
(Kravet til fysikk kan dekkes av 7,5 studiepoeng i fysikk, bygningsfysikk, fluidmekanikk, termodynamikk og/eller fasthetslære.)

Har du for lite matematikk og/eller fysikk for å kvalifisere til siv.ing/master i teknologi, kan du ta ett av disse emnene i første semester ved UiT i Narvik: TEK-2800 Matematikk 3 (5 stp) og/eller TEK-2801 Fysikk 2 (5 ects)

Undervisning

Studiet bruker blokkbasert undervisning. Det betyr at det undervises i ett emne pr. uke.
Hvert semester er delt inn i to terminer på 15 stp. Et typisk emne på 5 stp har to tildelte undervisningsuker.
I tillegg til seks undervisningsuker pr. termin, er det to selvstudieuker og en eksamensuke i hver termin.

Mer informasjon om studiet på denne siden


Søknadsfrist: 15. april

Søknadskode 4605 - UiTs søknadsweb

Terminplan høst 2024

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Det vil fremgå av vitnemålet.

Her finner du mer informasjon om søking og opptak

Kontakt:

Tu Dac Ho
Førsteamanuesis

  • Institutt for elektroteknologi, UiT i Narvik
    Telefon: +47 76 96 6 261 (kontor)
    E-post: tu.d.ho@uit.no

Arild Steen
Instituttleder Elektroteknologi

Institutt for elektroteknologi, UiT i Narvik
Tlf: +47 76 96 62 01 (kontor)
E-post: arild.steen@uit.no

Brosjyre for programmet