Emnekombinasjon for studieretning Integrert bygningsteknologi

Semester 5 studiepoeng 5 studiepoeng 5 studiepoeng

1. semester            

BYG-3802 Heat and mass transfer END-3604 Structural analysis in engineering MAT-3801 Numerical methods
BYG-3801 Strømningslære BYG-3600 Bygningsmateriallære BYG-3601 Innemiljø
2. semester BYG-3803 Bygningsfysikk BYG-3808 Brannteknikk BYG-3607 Passivhus og husbyggingsteknikk
BYG-3606 VVS- og energiteknikk

TEK-3501 Innovation and economy
3. semester BYG-3602 Energiøkonomisering TEK-3500 Innovation and management BYG-3605 Bygningsprosjektering

BYG-3603 DVO - Drift, vedlikehold og ombygging BYG-3604 Bygningsteknologi i kaldt klima
4. semester BYG-3900 Masteroppgave